VOOR wit GESTEMD? 40. Er werd gestemd voor de gemeenteraad op 10 oktober 1976.De verkiezingen zijn dus één jaar en nog geen vier maanden achter de rug.Hoe zit het met de ge lukkige verkozenende mannen in uie de kiezers al hun vertrouwen hadden gesteld De tijd vliegt snel,enkBle zijn er al lang niet meer bij.Van de BSP ging Martin Van Der Speeten als voorzitter naar de OCMUvroegere COO.Dat i3 natuur lijk te aanvaardenmaar Ook van de BSP,moest Dr Goossens verstek geven uegens onverenigbaarheid met zijn doktersfunktie in het ste delijk hospitaal.Dat wist hij natuurlijk vöör de ver kiezingen nietlZoals Van Hoorick die er ook uil mee stoppen,dat evenmin wist... Marcel De Bisschop rekent zich zelf al lang niet inrsr tot de CVP ir< Uilly Van Mosselvelde stapte om uiteenlopende redenen uit zijn schepenzetel en uit de Volksunie naar Ce Vlaamse Volkspartij... Intussen - en volot nu goed indien qb uilt begrijpen - ua-d Dan Cau- dron volksvertegc r t gaf rijn zetel ua rssds vernoemde Van Mosselvelde, d Huels af.tond,uat deze te--: ie zijn eigen zetel aan Icon 81 c aerz ce geven.nl. deze van p e i s c omdat den Tonen" van"onderui ;s en kuituur" geen kaas heeft gegetaf... Er r, ac 1i trc eerste plaatsvervanger van ra „P,Rik Strij- penade deuren - 3an Kruis met een smak achter zich toe,en is het in de BSP gaa- zoeker,Wat eigenlijk Vervolg als 't oa-*. IN 11 KxDKEH. Schepen Dan De Neve heeft zich in 1977 tweemaal bijzonder sterk ..n da aktualiteit gewerkt,één maal door een proces uegens misbruik van maent en dreigementen aan het adres van de politie.Hij werd daarvoor drie gen uit zijn ambt gezet.Een tweede maal door het onrechtmatig r>j.e l reglementair bevestigen van een toelating tot bouwen.De bevoordej-igoe was toevallig een lid van de V.U. De CVP-tussenkomsten daaromtrent werden type-voorbeelden van eer; ganse reeks irtjrpellaties in de raad zonder brio en dorpspolitiek-getint. Dit neemt niet weg,dat schepen Dan inzake menselijke verhouding-u n wellevendheid een en ander te leren heeftBrieven beantwoorden 90 zo daar heeft hij lak aan en natuurlijk moet hij nog voor de eerste keer ongelijk hebben. Voor ons niet gelaten... De verschillende partijen hebben elkaar een ware konkurrentie aan ge daan om van minister Rika De Backer iets te krijgen voor Karnaval.tn mevrouw beloofde 200.D00 F.Belofte die dan telkens weer herhaald ward. Brieven en telefoontjes bij de macht die al een boel geld hebbe;; ge kost maar op het ogenblik dat wij dit schrijven moet de eerste "ank nog op het stadhuis binnenkomen... Intussen zijn er echter wel reeds bijkomende uitgaven„Gezien de komst van de koning en de koningin zou door de hofmaarschalk de eis gesteld zijn van de inrichting een aangepaste toiletkamer op het stadhuis Dat zullen we er dan toch van overhouden...

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Ajuintje | 1976 | | pagina 10