X PIEP "'t fljuintje" is er dus ueer 'n Hele tijd hadden ue andere katten te geselen,er vermits 'n mens maar tuee handen heeft... "'t fljuintje is er ueer en het zal elke maand zijn zeg hebben en zijn duit in 't zaksken do8n,al eens luimig,al eens scherp,maar steeds met een goed hart en 't uelzijn van allen voor ogen. Het uordt in een zalige tijd herboren,ons "Ajuintje"de tijd van Kar naval en doe ze nog eens vol en zet een nieuue plaat op. Ue schreven bijna "en stekt ne een in de piaane",zö oud is "'t fljuintje" al,de geest ervan,de geest van de rasechte Oi1sjteneerdie over alles en nog uat "zijn gedacht" heeft en dat "gedacht" op tafel durft te gooi en.Df is het op "den toog" Over uat zal "'t fljuintje" zijn "gedacht" zeggen Over alles uat in onze stad draait en uaait,van de speciale bouuvergunningenover de melk van de C.O.D.tot de verhoogde taksen voor de kafeebazen. En op dat gebied vraagt "'t fljuintje" van zijn lezers brieven,vele en nog méér brieven,maar serieuze brieven,ook als ze "pikant" zijn. "'t fljuintje" komt niet terug om er geld mee te verdienenHet zal dus spotgoedkoop zijn.Haar uie 'n handje uil to est eken,neemt een abonne ment voor een gans jaar,aan de onklopbare prijs van één honderd frank. Voilé,daarmee is alles gezegd.Of bijna,uant er is ook nog 't kleedje van *'t fljuintje".Ue ueten het,er is schoner,maar dat komt om dat ue "'t Ajuintje" niet alleen zelf schrijvenmaar ook zelf drukken.En het spreekuoord zegt toch,dat uie doet uat hij kan... Daarbij,uat telt is uat er onder dat kleedje schuilgaatEn dat ue ons daar niet moeten voor schamen,ueet iedereen die ons kent.En ons "fljuin tje" zal het verder beuijzen ook d' "Ajuintjesredaktie". 'n Fijne man draagt zijn bagage niet zelf... Beier-Red Duits karikaturist

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Ajuintje | 1976 | | pagina 2