OE GELUKZALIGEN... Een groot deel van de bewolking interesseert er zich niet aan,snapt er niets wan,of heeft teveel andere zorgen om te proberen er iets wan te begrijpen: de schermutselingen van de gemeentelijke politiek. De journalisten kijken geamuseerd toe en maken de bilan op wan de mep pen en stoten met meestal tuijfel achtige gevolgen.Ze pijlen naar de eventuele diepere achtergrondenuaarderen een technisch fijne stunt. Bij sommigen aan beide zijden van de frontlijn die door de feestzaal loopt,heerst tot in de uolkan reikende gelukzaligheidZe hebben de fu sie overleefd.De overuinnaars van de meerderheid genieten intens van de zoete vrachten van de zegepraaiHet is nog 'n paar jaar fe vroeg om zich zorg te maken over 'n "retour de manivelle". Bij de zestien-koppige verliezers brandt nog het hete vuur in de uon- de.Een vuur dat niet louterend kon zijn omdat de uellustige machts- kanker te diep zat.De pijn destilleerde wraakzucht,die in overmoed en totaal gemis aan nuchterheid uitmondt.Ze proeven in het benevelend of fensief reeds de zegeuijn die ze in 1902 denken te zullen drinken. Dit is voor uie de politiek een ander objektief geeft,het onthutsend beeld van een gemeenteraad uaarin - gezien de zuare opdracht na de fusieszonder van andere problemen te geuagen - uaarin elk in zijn rolvanzelf sprekend,de ernst groter zou moeten zijn dan ooit.De ernst en het, verantuoordelijkheidsgevoel tenoverstaan van de bevolking. Us oude. voor geen geld ter uereld elders uillen uonen dan in "ons ienig Oilsjt".Naar intussen ulijft het een feit dat onze stad ueinige bestuurders die >aam uaarriig heef1 gek endBIijft het Ben feit, dat indien een alombekend urbanist en architekt heeft verklaard dat Bel gië het lelijkste land is van de uereld, Aalst niet precies DE parel aan de Ulaam- se kroon kan uorden genoemd. Intussen ontbreken er nog steeds een lan ge lijst van nutsgebouuen,uaarvan er zijn die reeds vèdr de tueedB wereldoorlog als noodzakelijk uerden beschouud en die men in andere steden wél vindt. Intussen mist de bevolking diensten al lerhande die in 'n stad van een hoog ontwikkeld land een "must" zijn. Intusse 19lt het arr.Aalst 10.000 vol ledige 11.000 gedeeltelijk uerklozen, en is Aalst elke dag méér een slaapstad Naar de publiciteitskranten worden er overstelpt met foto's,die men echter niet zal terugvinden op de belastingsbrieven waarop de cijfers alle rekords breken. En alsof het niet genoeg was perst de re gering de gemeenten uit als rijpe ci troenen,uie van de groten er ook zetelt. Naar ze zwijgen.Er zijn er,aan beide zij den van dB frontlijn samen,wel een handvo die beter weten.Zullen ze wachten tot de stad praktisch onbestuurbaar wordt Oh! 0ilsjt,stad van Karnaval,van schajongens, van pinten,pateekensscherregossen en friet, en van gelukzaligen voor en tegen... R.D.S.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Ajuintje | 1976 | | pagina 3