VAN ZEN BOTTEN... Het is nog niet te laat om wast te stellen dat de Aalsterse volksverte genwoordigers allerhande wel zeer braaf zijn gebleken bij de kaakslag die minister UDB hun stad heeft toegediend. Even aan de feiten herinnerenEinde juni 1977 stuurde de Aalsterse fir ma "The Lina Shoe" een prijsofferte binnen voor een aanbesteding ver schenen in het Bulletijn van Aanbestedingen nr 25 van 24.6.77.Het be trof 1000 mo torrij1 aar zen voor de Rijkswacht. Dhr Lesuisse van het CLO liet weten dat de offerte de laagste was.Het meegezo nden monster kreeg de volledige voldoening van de keuringskommis sie0 esondank s ging de bestelling naar een Franse firma... En daar hebben we UdB De Federatie van Belgische Schoeiselindustrie protesteertUanden Boey- nantsverantwoordenjk ministermeldt na aandringen kort dat de prijs- aanbieding niet weerhouden werd.Punt.Na de reaktie in de pers en een dringende vraag van volksvertegenwoordiger DD1Haeseleerreageert I/dB met de mededeling dat levering naar een BELGISCHE firma gaat... Navraag bij insiders in binnen-en buitenland laat toe te zeggen,dat de firma Cross uit Nijvel,die de toewijzing kreBg,een agentschap is van de firma Soubirac uit Honteauban in Frankrijk... Naar het schijnt hebben Soubirac en UdB een gemeenschappelijke vriend. Lastencohier. Zit daar niet een duwtje in voor de Franse firma De Belgische stuurt men met een kluitje in het riet en de Franse krijgt via wie weet wie een juistere beschrij ving en kan zelfs met een hogere offerte uitpakken. Heeft dat een Brusselse krant de gelegenhe gegeven te schrijven of te insinueren dat men te Aalst de aanbesteding niet goed gelezen had."Het Laatste Nieuws" - ja,we noemen het - verzwijgt daarbij dat "Lina Shoe" een monster mee gaf en sedert vele jaren in tal rijke landen levert... Intussen zullen de Belgische rijks wachters dus geschoeid zijn "made in Franco" en kan er hier nog maar wat meer gedopt worden. daar zoals wij onze volksvertegen woordigers horen zwijgen dat ze zweten,vegen ze daar blijkbaar hun botten aan In het lastencohier is nergens een te vinden.Geen technische gegevens. Alleen maten en administratieve informatie.Lachwekkend détail;de laarzen moeten nieuw zijn beschrijving van het gevraagde model De CUP begrijpelijk,maar d'anderen?

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Ajuintje | 1976 | | pagina 4