30^1.000... s Voor het eerst sedert ds tweede we reldoorlog telt ons land méér dan driehonderdduizend volledig werklo zen. Op 12 januari: 304.520.Zonder de gedeeltelijk werklozen. Het arrondissement Aalst telde eind december '77 reeds 10.119 volledig werklozendat was 1.775 eenheden méér dan einde '76. Het arrondissement telde in decem ber 1977 daarbij nog 11.099 ge deeltelijk werklozen. De jeugdwerkloosheid bedraagt 3.136 eenheden,of 30,99 van de volle dig werklozen. Dat is de bilan.En nu de vooruit zichten voor ons gewest.De vooruit zichten Neen,eerst nog een blik op de toestand op dit moment 984 arbeidsplaatsen verloren in 1977 DE WANHOPIGE MENS t van Frans Masereel. Het arr.Aalst verloor in 1977 niet minder dan 984 arbeidsplaatsenIn dat jaar sloten 25 ondernemingen hun deurenwaarvan 16 faillit werden ver klaard.Het bijzonderste "Sofilaine" te Ninove,220 arbeidsplaatsen.Daar moet aan toegevoegd wordeninkrimping van personeel door rationalisa tie,méér dan eens met gemeenschapsgelden doorgevoerd... Nieuwe ondernemingen Epeda-meubelfabrisk te GeraardsbergenMaar in deze stad kondigt het houtvezelbedrijf Llnal nu aan,dat in ontober niet minder dan 250 arbeiders zullen afgedankt wordenSofiwool te Ni- novemaardit is wat met staatshulp gered werd van het gesloten So filaine.De wasserij V.Ü.V.te Erembodegemmaardit is een initiatief van de Aalsterse C.0.0.nu OCMW,een openbare dienst. Het grootkapitaal doet het dus in ons arrondissement niet slecht. De Kleine Middelgrote Ondernemingen kennen onder de druk van dat zo schoon ngen grootkapitaal van de vrijheid van ondernemenmet de dag grc.rs moeilijkheden. Daaromtrent heeft de KP-Dender haar "Plan 3.000" uitgegevenEen over zicht van de toestand en de oorzaken ervan,en een reeks van voorstel len om er onmiddellijk iets aan te doen. Om ds krisis op te lossen Neen,wordt in dat "Plan 3.000" gezegdsen met reden,want dan moeten de politieke krachten in dit land akkoord gaan om de macht van het grootkapitaaldat nu aan de opeenvolgende re geringen zijn wil oplegt,aan banden te leggen: struktuurhervormingen als het in regie brengen van alle energiebedrijven,kontrole op de ban ken,geen gemeenschapsgelden zonder gewaarborgde tewerkstellingenz Maar er kan vandaag al iets gedaan worden.In Gent wordt gewerkt aan sen Tauerkstellingskonferentie.In Aalst schijnen stadsbestuur.partij en en vakbonden niet erg haastig. Op wat wachten zij In elk geval,dat kan niet op die manier verder gaan. Het is een leu gen de mensen wijs te maken dat het einde van de tunnel in het zicht is.Ook niet in 1980 of 1982.Indien het probleem u ter harte gaat,dan vraagt u de KP-brochureNieuwbeekstraat 35,Aalst.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Ajuintje | 1976 | | pagina 5