0.'SOLE Mio./ DOUCE FRANCE... Het gaat niet bijster goed in I taliëMaandenlang reeds regeren de kris tendemokraten dank zij rie goe de uil van de Kommunisten,die méér dan 34 van de stemmen hebben en door andere linkse partijen ge volgd uorden. De I.K.P.uil het land niet door herverkiezingen in nog grotere moeilijkheden brengen,maar ze eist nu dat aan de toenemende wanorde een einde uordt ge steld en dat ook maatregelen uorden genomen omtrent uerkloosheid en muntontuaarding De eerste-minister Andreotti gaf nu met zijn ploeg ontslag,en het kan maanden aanlopen vooraleer een oplossing uordt gevonden. En uat gebeurt er precies tijdens deze scherpe po litieke krisisperiode USA-president Carter laat door het Uitte Huis langs uat ue de US A-ambassade zullen noemen,maar daar be staat een andere naam v or,een verklaring bekend ma ken,dat de USA niet kan aanvaarden dat in een Itali aanse of een andere Us° iDt.ase regering kommunis tische ministers zoudei: z9<-?len! Uat onze vooraanstaande Belgische politiekers allerhande over se: -j gelijke brutale inmenging in de aangelegenheden van san ander land ts verklaren hebben NIETS Ze zuijgsn als vermoord. Stel u voor dat er van uit Moskou zo'n verklaring uas gekomen In maart gaan da Fransen naar de stembus voor 'n nieuu Parlement.Opi - niepeilingen voorzien voor de huidige meerderheid slechts van de stemmen.Maar zouel links als rechts heerst verdeeldheidRechts verwijt men president Giscard d'Estaing en premier Barr het verkuanseien van da onafhankelijke buitenlandse politiek van de Gaulle en verdenkt men hen ervan met de socialisten hun meerderheid te uillen verbreden. Links dateert de ruzie reeds van vorig jaar.De socialisten hebben ge- ueigerd net Programma Communregeerprogramma dat van 1972 dateert, tr aktualism «sn.Voor sociale uitgaven en voor nationalisaties blijven zi op dezelfde cijfers en gegevens staan van zes jaar geleden De Kommunisten nemen dit niet.Zij uillen uel een linkse overwinning sn een linkse meerderheid om te regeren en "om hst ta veranderen", maar de overeenkomst moet duidelijk zijn,konkreet en zonder mogelijkheid eens in de regering chantage te plegen en de krisis samen met het groot kapitaal zonder meer te beheren.In België is het niet vsel beter. Pittig en veelzeggend is,dat de USA-president bij zijn jongste bezoek aan Frankrijk en precies vóór de USA-verklaring hierboven vermeld, de voorzitter van de socialistische partijFMitterandontvingen aan hem en de pers verklaardedat hij een goede politiek voerde Nu moet gezegd uorden,dat dit niemand moest veruondarenHerhaalde.1, ijk had Mitterand ook de Uest-Duitse socialist en regeringsleider Schmidt ontmoet,van uie men uel mag zeggen dat hij de plaatsvervanger is van god-de-vader Carter in Uest-Europa En nu maar uitkijken tot maart.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Ajuintje | 1976 | | pagina 6