iN DE niKis... HO. De "Mikis",officieel "Kontaktcentrum Mikis Theodorakis"is een klub die door kp-mensen, sympatisanten en vrienden allerhande als het ware met handen en voeten uit de grond is gestamptBegonnen op het Keizerlijk Plein in een kelderkeuken dank zij vooral de toen malige twintigers,bleek na enkele joren de ruimte te klein te zijn voor de toenemende bezoekers en de talrijke initiatieven.Na zes jaar werd verhuisd naar de Nieuwbeekstraat waar in maart jl.met veel luister de tiende verjaardag van de stichting wera gevierd. De "Mikis" is voor vele Aalstenaars een begrip geworden,vanwege het vriendelijk onthaal, vanwege de verscheidenheid der initiatieven,vanwege de openheid.De niet-kommunisten al lerhande voelen er zich inderdaad thuis.Er zijn hobbyklubs waarvan zij de meerderheid uitmaken,met hun eigen leven en beslissingen,met evenveel rechten als om het even wie. De talrijke andersdenkende sprekers die er sedert tien jaar aan het woord kwamen, zijn steeds blij verrast geweest over de openheid,de ernst en het peil van de diskussie die op hun uiteenzettingen volgde. Maar de leidende werkgroepen,de besturen van de hobbyklubs zijn nog lang niet tevreden met de bereikte resultaten.De verantwoordelijken van het jongerenklubje dit jaar in het leven geroepen willen eveneens méér en beter.Men verwacht er nieuwe mensen die meewerk en aan de belottersklub,de spaarkas,de afdeling Volkstoerisme,de filatelistenklub,de biblioteek,de Vrouwenbeweging, vormingswerk IK1A VO, Vereniging 3e Leef tijd, jeugdklub en zoveel andere mogelijke initiatieven,waarbij we zeker het koor "1 Mei" niet mogen ver geten.Ook u,lezer,wacht daar ergens een scheppende aktiviteit. Ontspannend,scheppend,vermakend wil de "Mikis" zijn en open voor alle mensen van goede wil.Na de vakantie kregen we dit jaar reeds een mooie geschenkenfoor met Hongaarse pro- dukten allerhande,een reis naar Parijs met bezoek aan talrijke interessante wijken en gebouwen,en ook het overweldigende feest van het blad "l'Humanité" met liefst één mil joen bezoekers,bezoek aan het feest van "de rode vaan"te Brussel,reis van de driemaal twintigers naar het Baudewijnpark te Brugge en Bellewaarde in de V/esthoek,hernemen van de belottersavonden met algemeen klassement.Wat volgt nu nog tot einde '78 EEN_WELGEVy^_PROGRAMMA Zaterdag 23/9 seizoenopeningsfeestvolksspelen;vrijdag 29/9:Thé dansant-jongeren;zater dag 30/9 belotting;zondag 8 oktober 14u30:optreden Roemeens orkest;Zaterd11/11 St.Maar ten voor volwassenen;ZATERDAG 18/11 OILSJTERSE AVOD; 25/11 en 23/12:belotting. Vrijd.l,zaterd.2 en zondag 3 decemberREUZENGESCHENKENFOOR met produkten uit tien lan den.Dóèr zult u mooie nieuwjaarsgeschenken kunnen kopen Zondag IC december: GROTE TENTOONSTELLING VAN DE FILATELISTENKLUB "Rosa Luxemburg" -die elke eerste en derde vrij dag vergadert - met speciale postzegelstempeling.Duizend bezoekers voorzien.Kom ook Vrijd.15/12 wijnproef avond van de Vlaamse wi jngilde-Aalst. .Zaterd30 december nemen de kinderen der klubleden deel aan het Kerstfeest in de zaal FFR en zondag 31 december zal uitbundig Oudejaarsavond gevierd worden.Op zeldzame uitzonderingen na,is de klub open op vrijdag en zaterdag vanaf 19u30.De jeugdklub ook op woensdag zelfde uur. iyiERESS^TE_yORMINGSAVONDEN Vormingswerk IMAVO geeft in het winterseizoen een politieke kursus over vijf of zes avonden.Maar het doet nog méér.Zo is er al op 22 september (vrijdag) een voordracht met stadssekretaris Chris Willems over anderhalfjaar na de fusie der gemeenten.Er is een voordracht voorzien met de voorzitter van de Stedelijke Raad voor Kultuur,Gilbert Claus.De data van deze ovonden waarop steeds in teressante sprekers en onderwerpen zijn voorzien,zijn de volgende: 22 sept.,13 oktober,10 november,22 decemb.12 jan.en 9 februari. Ziezo,dat was een samenvattend overzicht tot einde van dit jaar, maar er kan nog heel wat bijkomenKwestie is,dat degene die dit leest en geen bezoeker is ook eens komt kijken en kennis maken. Van nu af aan wensen we u welkom

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Ajuintje | 1978 | | pagina 10