RODE VRAGEN... wai_we_aan_mekmr_hebben. Jef De WolfBSP-Aalst-bestuurslid,heeft in het juninummer van "Jong Rood",maandblad van de Jong-Socialisten-Groot Aalst,een antwoord gepubliceerd over een in een vorig nummer gepubliceerde bijdrage over de Franse verkiezingen van maart jl.Jef verteerde moeilijk dat de Franse socialisten een en ander werd verweten.We ontzeggen Jef van zelfsprekend dat recht niet.Het feit echter,dat hij zich ook tot de Aalsterse kommun- isten wendt om zijn oprechtheid te betuigen en te verklaren dat we weten wat we aan hem hebben,zet er ons toe aan even op het geval in te gaan. Johny Van Steen,die het gewraakte artikel schreef is groot genoeg om Jef een antwoord te geven,en hij doet het trouwens.Daaromtrent willen we er alleen maar op wijzen,dat Jef De Wolf eens een studie zou moeten maken van de houding van de Franse sociclisten sedert 1947,wat hem zou helpen het wantrouwen van de Franse kommunisten te begrijpen. Wellicht zou hij ook kunnen nagaan welke de nefaste invloed is van de West-Duitse socialisten in de arbeidersbeweging van West-Europa en waar het in Portugal sedert 1974 en de rode anjer-periode is op uitgelopen,dank zij het zeer socialistisch optre den van de socialist SoarezFeiten die men natuurlijk moet willen zien. Vrienden zijn we natuurlijk wel.Het zou er nog aan ontbreken,dat we elkaar helemaal niet zouden begrijpen omdat we over bepaalde zaken van mening verschillen.Die enkele oprispingen aan het adres van onze Franse broeders,zoals gij dat schrijft,wij hebben daar natuurlijk onze mening over.Het zou eerder verwonderlijk zijn indien die Franse broeders nooit eens één steek zouden laten vallen hebben,en daaromtrent grijpen nu reeds vijf maanden diskussies in hun rangen plaats.Merkwaardig is echter wel,dat Jef liever teruggrijpt naar de gebeurtenissen van 19é8,waarbij hij vergeet dat indien de kommunisten toen inderdaad voorzichtig zijn geweest (militaire omsingeling van Parijs) zonder daarom on°ktief te blijven,de socialisten ver achter hen lagen. Weten wat we aan mekaar hebben,dat vergt een ernstige ontleding en niet zo maar eens teruggrijpen naar een lokaal gebeuren zoals de verkiezingen van 1970 voor de gemeen teraad.Men kan,schrijft Jef,de BSP en Van Hoorick niet verwijten dat ze toen te sterk geworden waren,dus kan men de Franse socialisten dat verwijt evenmin toesturen en dat is het wat de Franse kommunisten doen. Ten eerste ging en gaat het er hem in Frankrijk niet om enkele parlementszetels,maar om een gezamenlijk programma,en ten tweede raakt ge met deze opmerking één der zwakke plekken van de sociaal-demokratiehoe dan ook er bij zijn,dat is de kwestie.Program ma Dat zullen we later zien... Zeer tevreden over de BSP-deelname aan het huidig stadsbestuur Jong Rood blijkbaar niet.Gij wel In de wolken over wat op het nationaal vlak gebeurt Het zou ons sterk verwonderen,ook al drukte co-voorzitter Cools in de "Soir" enkele dagen geleden zijn tevre denheid uit en eiste hij zelf voor de "gunstige resultaten" een deel van de bloemen op.En is Claes beter We hebben zelfs de in druk dat Galle er helemaal niet meer in gelooft,want hij laat van nu af aan reeds dure folders met zijn "smile" uitdelen. We zitten een eind af van de Franse verkiezingen,maar niet zo ver als ge zoudt kunnen denken.Omdat het een politiek probleem is en een kwestie van principes,en NIET een sentimentele kwestie.Vooral met de huidige algemene krisis van het kapitalisme,kon het aan de macht komen van links in Frankrijk geen kwestie zijn van het afronden van enkele scherpe hoeken.Er moest in de diepte opgetreden worden,om de werkende en progressistische massa niet te ontgoo chelen en om die macht niet weer voor longe tijd te verspelen. In alle vriendschap,beste Jef,daar zit ook een grote les in voor ons eigen land en onze arbeidersbeweging.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Ajuintje | 1978 | | pagina 11