WIE 'T SCHOENTJE PAST... Al. Het Aalsters (nieuw) Ziekenhuis stoat er bijna.Het ontwerp is door het provinciebestuur onderzocht,het zit nu op het rrini- sterie van Volksgezondheid,vanwaar het zal verhuizen naar en naarEnfin,wanneer een of ander artikel van de krisiswet het niet nog eens blokkeert,zal men in 1979 tot de aanbesteding kunnen overgaan... xxx Het OCMW-en stadspersoneel mag kiezen of ze aansluiten bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst van het Bijzonder Kinderbij slagfonds,of ze een eigen sociale dienst wensen opgericht te zien.Bij geheime stemming kunnen ze zich daarover uitspreken op 13 oktober in de Keizershalle.Krijgen ze nadien ook inspraak om trent méér essentiële zaken xxx Het eerste vrouwelijk lid van het Aalsters politiekorps,krimi- nologe,belast op het politionele vlek met de jeugdproblematiek, stepte fier "in uniform" mee doorheen de 24e politiekorpsdag. Ze kreeg een warm applaus.De burgemeester noemde haar "the right woman on te right place".Haar naamrmevrouw Herpelinck- Verbeeck.Dhr Herpelinck,licenciaat in politieke wetenschappen 8* en Politic sekretaris van het PW-arrondissement Aalst,waar- van dhr D'Haeseleer voorzitter is,is haar echtgenoot.... XXX Het Klachtenbureau van Openbare Werken staat steeds bereid als er herstellingen nodig zijn aan weg of straat,openbare verlicht ing of riolering.Dit kan men lezen in "De Aankondiger-Kontakt- blad".Men kan het ook merken aan de Beekstraat en de Nieuwbeek- straat waar sedert vijf maanden putten in de voetpaden werden gegraven,waar kabels boven de grond uitsteken die voor de voet gangers een bestendig gevaar uitmaken.Positief is dat op de hoek van de Beekstraat en de G.Papestraat na vijftig jaar een voetpad werd aangelegd,maar daar rechtover in de eerstgenoemde en vijf tien meter verder in de tweede vernoemde straat,kunnen de voet gangers bij regen nog steeds in de modder ploeteren... XXX Sedert meer dan een jaar staan in de Klapstraat twee nadaraf sluitingen van stad of politie voor een halfafgebroken huis van het Jezuietenkollege.Resultaat:de twee pinklichten van de politie en een hangslot zijn intussen verdwenen. xxx Nu ook iets voor het ministerie van Onderwijs.De werken voor een nieuwe toegang voor de kleuterschool in de Klapstraat (achterkant Lyceum) duren nu reeds méér dan één jaar.Wie kan ons zeggen wanneer daar een einde aan komt xxx Een enquête van de Jong-Socialisten Aalst wijst op weinig belangstelling van de Aalste- naars voor de komende Europese verkiezingen en dit ondanks de euroshows,de ene georga niseerd door het (hopeloze) SPES met als"vedetten de vier partijvoorzitters waar de KP absoluut niet bij mocht,de andere georganiseerd door de Socialistische Gemeenschappe lijke Aktie met cis gastvedette Joop Den Uyl in dienst ven de glamour-publiciteitsman Mare Galle.meer dan de helft van de ondervraagden meent dat de Europse verkiezingen niets zullen veranderen (misschien niet helemaal terecht,maar wie zegt het hen).Vraag is inderdaad: waarom zwijgt men zo hard over Europa en de werkersbelangen XXX Het geval De Croock aan het Park Terlinden heeft indertijd heel wat stof doen oplaaien. Het gebouw dat moest verdwijnen staat er nog steeds.De Croock heeft nu ook al een ver gunning gekregen om bomen om te hakken en met één daarvan deed hij het.Men zegt dat hij in bepaalde partijen goede vrienden zou hebben.Wat wij zouden willen weten is hoe zo één man én de gemeenschap én een stadsbestuur (en de rest) kan trotseren Wie méér weet mag ons méér vertellen.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Ajuintje | 1978 | | pagina 12