ZET KWAAD BLOED. ^rkjkramers_en_karnayal Het entwoord ligt naar onze mening voor de hand.Jan De Neef,schepen van Openbare Werk en wil niet helemaal door D'Haeseleer in de schaduw geplaatst worden en,gezien ook hij niet weet hoe het morgen met de nodige financiën zal zitten,eist hij een verwezenlijking op die van hem doet spreken. Dat het autovrij maken van de stadskern zo maar niet in één handomdraai kan verwezen lijkt worden begrijpt men allicht,maar de Nieuwstraat en de Korte Zoutstraat schakelt men nu reeds d'office uit vanwege zogenaamde verkeerslussen.Is dat de oplossing met de zo smalle Hoogstraat en met de Hopmarkt die dan uiteindelijk op het Keizerlijk Plein uitgeeft We durven dat tenzeerste betwijfelen. Dat we niet in Zuid-Frankrijk wonen lijkt ons een pertinente opmerking.Er kon en er kan een oplossing gevonden worden met zomer-en winterseizoen,met beplantingen die dit toe laten.Met een mogelijkheid tot herziening indien het eksperiment geen volledige voldoen ing geeft.En er zijn voorbeelden van overhaast met geld smijten.We denken bijvoorbeeld aan de verlichting van het stadspark die daar nu hangt te roesten Het is duidelijk dat men niet tot dergelijke herstruktureringen kan komen zonder dat er stukken vallenKarnaval kan ook voor wat de kramen betreft anders gepland worGen,met voornamelijk kleine uitbatingen op de Grote Markt. De zaterdagmarkt vroeg méér overweging.Wie verdwijnt,wat moet veranderd worden Het is duidelijk dat niemand graag van plaats verandertTen eerste had men deze mensen lang genoeg op voorhand moeten verwittigen zodat ze hun kliënteel konden waarschuwen. Voor de definitieve oplossing zit er niets anders op,dan de zaken met deze mensen zelf te regelen.In der minne en niet praktisch diktotoriaal Dit laatste is het trouwens dat ons bij deze ganse kwestie het meest opvalt.Men kan op het stadhuis nog niet goed uit de voeten met wat men inspraak noemt.Vanzelfsprekend is het uiteindelijk de gemeenteraad en in de praktijk het schepenkollege dat beslist.Ad vies geven betekent niet dat men over de ganse lijn gelijk haalt,zoniet ware 'n demo- kratisch beleid onmogelijk. Maar advies moet men kunnen geven wanneer het nog tijd is en niet wanneer men bijeen wordt geroepen omwille van de vorm of doodeenvoudig alleen ter informatie.Het gaat al evenmin op te verklaren dat er vroeger reeds vergaderingen of informatiebijeenkomsten werden georganiseerd.We zouden dit argument kunnen omkeren met de vraag welk vooraan staand politieker van onze stad naar bijeenkomsten gaat die hem elektoraal niet belang rijk schijnen. PLANNEN MAKEN ALLEEN VOLSTAAT NIET We hebben geschreven en we herhalen,dat we voor verkeersvrije straten en pleinen zijn.We nemen voor de waarheid aan,dat er daarbij steeds onbegrip en tegenstand zal te overwinnen zijn. Zowat voor iedereen is het hemd nader dan de rok,ook indien nadien blijkt dat de rekening mis was. Er is voor dergelijke projekten psychologische voorbereiding nodig.Men moet ook kunnen vooruitzien en bijvoorbeeld niet eerst parkeergelegenheid verminderen,zoals op de Esplanade,en overal parkeermeters plaatsen waarvan de tijd teJ<ort is om twee straten ver te gaan winkelen,om dan nadien/gans andere redenen aan een groots opgezet plan te beginnen. Men moet tenslotte niet denken,zelfs met een architektenburo, alles te wetefwooral niet wanneer men inspraak heeft beloofd. Stelt de Rijkswacht niet voor het ringverkeer nog eens om te keren Waar het Aalst sedert tientallen jaren aan ontbreekt - en er zijn vele voorbeelden - is vanwege de bestuurders vooruit - zicht en politiek geduld en planning over voldoende tijds - spanne

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Ajuintje | 1978 | | pagina 5