DOES STRENSl Autoschool Baetens Lingerie YVONNE Autolessen te Aalst. IS BEST Kom zien.. Bloezen in alle prijzen. Bezichtig onze UITSTALLINGEN. en overtuig U. Zondag'a.s. 3 Mei 1953 van 9 tot II uur inschrijving voor een nieuwe practische autoleergang in het hoofdlokaal van GENTSESTRAAT. 68 AALST BEGRAFENISSEN Nieuwslraal, 1 AALST. Tel 240.26 ALLE SOORTEN doodskisten en Rouwkapellen Binnen en buiten de stad Autocorbillard Kronen Bes! ingericht huis der sfreelc. Goedkoper bestaat er niet j Wat kleermaker Janssens A. Huytstr n h., Nieuwerkerken, U kan aanbieden, j HEBT U STOF j Ik maak een kostuum, pardessus t gabardine, met voering en alle toebehoren, vanaf 750 fr. ge- montcerd met kemelhaar. Een of tweemaal passen. Schrijf een kaartje aan boven- gemeld adres en ik kom koste- i loos aan huis de maat nemen, passen, er. afleveren. Perfecte afv/erlcing Moderne snit. Vlugge bediening Er is ook overgrote keus van stoffen Prachtige keus in garantie Ga bardines voor Heren en Dames. Duizende rijke Peigné kostumes Engelse stof, enz. Herenkostuums vanaf 795 ff. Duizende prachtige EERSTE- en PLECHTIGE Communiekos tuums vanaf 395 fr. Verder massa Jongenskostumen sportvesten. sportbroeken, veloere sportvesten, peignebroeken, enz. Sportvesten vanaf 495 fr. en peignébroeken vanaf 395 fr. enz. Grote vermindering voor grote gezinnen, invaliden, enz. Wij geven dubbele zegels, vacan- tie en reizen (Valois). De lessen worden gegeven elke zondagvoormiddag te 9 uur. Leergeld voor de dépannage leergang500 fr. Aflevering van een waardevol diploma en r^brevet na de leergangen. Rijlessen met een ultra moderne dubbelstuur-auto. Een auto kunnen besturen is goed Zelf de meest voorkomende storingen kunnen opzoeken en herstellen is beter Volg daarom de lessen in AUTOSCHOOL BAETENS, de school waar honder den oudleerlingen met lof over spreken. TE KOOP. 4 schone stoelen met blezen, een bed in olmen hout. zon der ressort en een pic-up. Te wen den Beekveldstraat, 31, Aalst. TE KOOP "Oismobile.. '48-49. hydro- matlque perfecte staat, alsook 3 ramen. 1.20 x 2.30 m. met glas Te bevragen Moor- selbaan. 162, Aalst. CALIFORNIAS De Winkel der Schoenfabriek Kapellestraal, 3, Aalst Aan fabrieksprijs de allernieuw ste modellen in alle modekleuren Altijd kwaliteit. Steeds beterkoop Schoenen. Pantoffels AUTOCARS «ALBERT» Reizen Binnen- en Buitenland Luxe-Autocars van 25 tot 55 personen Albert DEPRIL-D'HAESELEER STATIESTRAAT. 316 LIEDEKERKE Telefoon 328 Denderleeuw OOST - WEST Huis LouiseVan Hoorde Kattestraat, 75, Aalst Gespecialiseerd huis van Corsetten - Buikbanden - Breuk banden. enz. Corsetten en Bustenhouders op ieders lichaam naar maat ge maakt. Exclusieve modellen voor Trouwbloezen en Cérémonie. De grootste keus in fantaisie-bloezen, rokken,herenhem den met zeer gekende merken Tadèra en Vita Het groot succes van heden de rijkelijkste bloes model JOSEPHINE CHARLOTTE prijkt in de étalage. AAN DE PUPILLENSCHOOL Esplanadestraat, 30 AALST. Groot- en Kleinhandel Tel. 22029

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Handelsblad | 1953 | | pagina 2