Met MandeiöMad Gaateaca 1 MEUBELPALEIS 1 ws-OK (laltt ett (Smgeuing. Spectaculair Turnfeest J en Avondhal 38ste Oost-VI. Gouwfeest Te koop: l BOUW NU Lange Zoutstraat, 56, Aalst Nieuwstraat, 56, Aalst EERSTE JAARGANG Nr 17 Algemeen Onpartijdig Weekblad Redactie en Administratie Molenstraat, 30, Aalst. H. R. AALST 2718. P. C. 17.9533 TEL. 249.50. WEKELIJKSE OPLAGE; 23.042 ex. GRATIS bedeling per post in ALLE huizen van Aalst 12.484 Herdersem 510 Erembodegera 2.655 Hofstade 1.179 Erondegem 620 Mere 1.174 Erpe 1.065 Moorsel 1.206 Hekelgem 812 Nieuwerkerken 1337 op een tocaal van 23.042 exemplaren. Zondag 28 Juni, te 15.30 uur, in het Stadspark ingericht door de Turnkring der Stad Aalst met de medewerking van het Stadsbestuur, Brouwerij Zeeberg en Bloemenweelde. RHYTHMISCHE OEFENINGEN. TOESTELWERK, enz. onmiddellijk gevolgd van BAL met prima jassorkest BIERTENTEN - EETKRAMEN VERMAKELIJKHEDEN. Algemene inkomprijs 10 Fr. - Tribune 20 Fr. - Mil; tairen en kinderen 5 Fr. Voor het Avondbal Inkom 5 Fr. Wij rekenen op een grote belangstelling vanwege het geacht publiek. P. S. Van 9 u. tot 11,30 u. Wedstrijden met kam pen voor prachtbeker, geschonken door het Stadsbestuur INGANG GRATIS (Stadspark) aeeeseooossosssssseesesseooo O O S Aalst-Asserendries o o O O S Nieuw luxueus Herenhuis S O O O o o twee verdiepingen, alle con- o o fort, 2 a. 50 ca. 8 O Inlichtingen Architect Albert Blancquaert O Nestor de Tièrestraat, 3, AALST o s 8 Tel. 242.99 8 8 ssseessseoessesssssssscssess TE KOOP; MOTO F.N. 350 cc. Jaar 1951 met telescopische vork sterke ver lichting duo-zitting en pare-brise. Ais nieuw. Redendubbel gebruik. Voordeli ge prijs. Bezichtigen Garage Eelbode. Accariastraat, 31, of André Gollaertstraat 52, AALST. Zonder verplichting Uwerzijds be zorgen we U een voorontwerp, een lastenboek en de prijs, sleutel op de deur. van bet door U gewenste huis. Na uw akkoord, zorgen we voor de definitieve plans en lastencohieren, de., bouwtoelating, de bouwpremiën en de bouwlening tegen 4 Wij voeren uit de bouw van uw woning tegen de vooraf overeenge komen pnjs. VOOR ALLES WAT MET DE BOUW VAN UW WONING IETS TE MAKEN HEEFT. RICHT U TOT Woningbouwcentrale Windmolenstraat, 41, AALST Bureel open: Maan-, Woens-, Don der- en Vrijdag van 18 tot 20 uur. Zaterdag van 15 tot 18 uur. tfso®o®®s©3®5®«©sscsss©»©©s©s©«ss®CGS©sscscesos©e5SS©eeos93 O o Ja. Ja DAMES en HEREN, er zijn veel magazijnen, maar er is maar EEN o O o 8 o Amerikaanse Winkel o die U een MASSAKEUS biedt van ZOMERKLEDING aan 8 ONKLOPBARE PRIJZEN. o o KOOPT IN EEN HUIS YAN YERTROUWEN. ONZE GOEDE 8 MARCHANDISE EN LAATSTE MODEKLEUREN, IS ONZE o BESTE REKLAAM. ONZE WINKELS IN GEHEEL VLAAN- O DEREN ZIJN GEKEND ALS DE GOEDKOOPSTE, o Enkele voorbeelden van onze onklopbare prijzen Werkbroeken 75,— Broeken peigné alle mode Werkjassen 86,— kleuren 395,— Overalls 110,— Broeken gabardlen, laatste Cow-boy hemden vanaf 75,— modekleuren 445,— Mariniers voor kinderen 1*3,— Impermeables dubbel, wa Mariniers en Anoraks voor dames 199, terdicht Impermeables popellne, 265.— Mariniers voor dames In voor dames en heren, daim 428. alle kleuren 398,— Baanschoenen extra sterk 228, Impermeable dubbel fll Hoge civile schoenen 295,— d'Egypte 625,— Zondagsbroeken, ons re Gabardinen, de beste kwa klaam 195,— liteit ln zuiver wol, Zomerbroeken 128,— laatste modekleuren 1780,— Broeken peigné woi 235,— Ziehier onze grote keus In vestons alle modekleuren, AAN PRIJZEN NOOIT GEZIEN. Vestons, ons reklaam 393,— Vestons, v. Iedere smaak 695,— Yestons 650,— Yestons, speo. afwerking 673,— Vestons 878,— enz. enz. enz. o Kostumen, ons reklaam 693,— o 8 KOSTUMEN PEIGNE, laatste modellen, alle kleuren voor Iedere smaak: 8 8 1.350,- 1-430,- 1.530,- 1.650,- 1.695,- 1.750, Fr. 8 8 OP AANYRAAG, TOT 12 Maanden GEMAK VAN BETALING. 8 J? O V9S93o©es9s©o©©ee©eee©9e©ees9©s©ssseecs©sessssees©sss©eos£> f)©©©e©®©s©s9©©9©s©©©s5S9©©©oe©®9©3se©©ss©5®ssssesase©es®©a WANNEER U MEUBELEN KOOPT O stelt U dan niet tevreden met het uiterlijke, komt binnen en ziet gerust alles o 0 na van binnen en van buiten. Alles zal steeds naar uw wens gaan, als U een 8 8 keuze doet in het alomgekende 8 de voordeligste prijzen en in de beste kwaliteit, volledig, te beginnen vanaf 9.500 Fr. met ressort, alles zilverkast, tafel dubbel blad en 6 stoelen v i vanaf 3.160 Fr. O Steeds alles aai 8 Slaapkamers 2 i 8 eik. met garantie. Eetplaats met dressoir 2 m O simill leder, aan 11.950 Fr. O Salons kompleet te beginne 8 Zetels op BEKA vanaf 895 Fr. 8 O Voorts alles om een open hoekje aan te vullen. 8 8 Alle bonden genieten 5 TROUWERS, bij ons kunt U kopen met uw checkboekje. ^•••o©o©eoeo©©o3©©©o©©©ooos©9e©9e©9ooe©9e©©eoo9soeescseeo9 ^©©©©©S©©©oeo©9©©9©so©eo©e99s9sseeoe©os©eees9o©ese99e©eo©d 8 KOOPT UW KLEDING IN VERTROUWEN IN HET 8 HUIS LYDIA «ms™ 8 Door massale verkoop leveren wij aan prijzen buiten alle concurcntie. 8 8 Ziehier sprekende bewijzenTAILLEURS vanaf 595,Fr. TOILE 8 O KLEEDJES broderie handwerk vanaf 295,Fr. 8 LET WEL OP HET ADRES 8 CONFECriE COUTURE MAATWERK 8 o Molenstraat, 40, Aalst o o o ?9S9SSSSS©9©S©®SSSSSSS3SSSSS®SSS9SSSSSS9SSSS3SSSS©SSSSSS©»T

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Handelsblad | 1953 | | pagina 1