Bericht aan de Particalieren BON Behoud dit blad. het telt reeds voor onze GRATIS PRIJSKAMP Kunstgalerij Wauters Molenstraat, 30, Aalst 8 s 1 ln de Muil j van de Wolf is Wip Koffie f i Wie van hemden spreekt, zegt BENNY want in de (^hemisQvis Nazarethstraat, 4 AALST Heeft men de grootste keus. Alleenverkoop der Italiaanse stad- en sporthemden Villa d'Este. 8 Adverteerders, s in uw belang adverteert in het 1 Handelsblad voor Aalst en om-1 geving. Zelfs met een kleine aankondiging bereikt U met HET HANDELS BLAD voor Aalst en Omgeving 23.042 hulzen, dus altijd doeltreffend. Men kan teksten en kleine aankondigingen afgeven in de Drukkerij WAUTERS - LOS, Molenstraat, 30, AALST. VOOR 5 UUR DE MAANDAG NAMIDDAG. U kunt eveneens gebruik maken v n onderstaande bon. Hebt 11 geen zegel bij de band verstuur ge rust de brief ongefrankeerd naar bovenstaand adres. Naam Voornaam Straat Gemeente Mijne Heren, Gelieve onderstaande aankondl ging op te nemen In bet eerstvol gende nummer van HET HAN DELSBLAD voor Aalst en Omge ving. Gelieve aan huls to komen ont vangen. Ik stort het bedrag, na ont vangst der rekening op uw postgiro Handtekening Schrappen wat niet past Herkenningsletters i 't LAND VAN AALST i de WERELD rond weet gevitamineerde Baby-beschuit veruit de voedzaamste en de lekkerste Is. Verkrl|gbaar bl) aile goede winkeliers. Firma VINCKE, p b.a. APPELS TE KOOP Bad met gazverwarmer, vol ledig aan 2.500 Fr. Brouwerijstraat, 38, (H. Hartparochie) AALST. CALIFORNIAS De Winkel van de SCHOENFABRIEK Kapellestraat, 3, AALST biedt U steeds de allernieuwste modellen ln alle modekleuren aan FABRIEKSPRIJZEN. Altijd kwaliteit... Steeds beterkoop... TE HUUR Afzonderlijke AUTOBERG PLAATSEN. Plaats voor onderhoud en reinigen. Matige prijs. Gelegen Geraards- bergsestraat, 178. Zich wenden Molen straat, 34, Aalst. Maak uw huis gezellig Koop daarom in de Etsen, Schilderijen, Gravuren, Spiegels, Fotokaders, Vazen, Beelden, enz. enz. Let wel op 't nummer 30, want de Kunstgalerij heeft geen bijhuis INWONERS uit NIEUWERKERKEN Vanaf heden zullen jde programma's van Cinema MODERN PALACE. re gelmatig in dit blad verschijnen. xeeeeeeeseeoseesocsosesseooo o O CINEMA MODERN PALACE o O NIEUWERKERKEN g O Zaterdag 27 Juni te 8 uur. O 0 Zondag 28 Juni te 5.30 en 8 uur g o 0 met Broderich Grawford O O Spannende Politiefilm. o O Als Bijfilm o O 0 O DE JONGEN VAN DE RANCH o o 2 Gene Audrey en Franckie Darro. O O O 1808O5Oi®e®«5O6S®SOC55«OO0sS de beste der koffle's. Voor dagelijks vers gebrande KOFFIE'S één adres HUIS VAN NUFFEL Kapellestraat, 1, Aalst. REIZIGER IN SHOENEN voor Oost en West-Vlaanderen verlangt collectie mede te nemen. Schrijven aan R.S. bu reel blad. Occasie AUTO- en CAMIONBANDEN Alle maten. Wendt U in volle vertrou- wen Geraardsberg3estraat, 178 bis, Aalst Tel. 234.90. j TE KOOP moto B.M.W. fourche teles- i lesc. 250 cc. culb. met cardan. Te bevra- 1 genVeeckman C. Brulstraat, 100, Haal- tert. GEVRAAGDin de omgeving van Aalst Hoofdagenten voor eersterang maatschap pij. alle verzekeringen. Schrijven bureel blad onder V.Z. jpo©©©os&oooo©co©©a©aooooooe', 8 8 o U bereikt 23.042 huizen o of ongeveer g i 100.000 LEZERS. 8 I I ©eoeesooseeoseoeoeoeeoooeetw FEESTPALEIS Het Schipperskwartier RIO: De Doder is in de Stad. K.T. De dwaze Maagd. K.N.T. CINEMAX De Doorbraak. K.T. Vaarwel, mijn Liefde. K.T. «hljdt meer per P.A.V DL DOKTER ZEGT VELO TE HUUR 6 nieuw gemeubileerde oafé's vrij van openingstaks, zonder overna men, onmiddellijk Ingebrutktredlng lage huurprijs. I DENDERLEEUW 1) Hulsegem 2) Dorp. LIEDEKERKE Eduard Sohefhout- straat. WELLE Wellewog. EREMBODEGEM Leuvestraat. LIEDEKERKE Velodroomweg. Zloh wenden tot De Bruyne Georges, Landuytstr. 79, Dender- J leeuw, 'e morgens tussen 10 en II uur of in Brouwerij De Blieck te Aalst, In de namiddag tussen 4 en 3 uur, uitgenomen Zaterdagnaml.1 V dag.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Handelsblad | 1953 | | pagina 3