3iet MandelóMad I Stock Américain Pieter Coeckestr. 56 Molenstraat, 75 j Pantoffel j Centraalf Dagelijks zult U ze dragen! Winterkleding m R adio-Distributie EERSTE JAARGANG Nr 35 12 November 1953 Iinnv flnpAt om OiMnoniMn W«.kbl»d, (rul. MdMId vHW>Ï ttltCAC wfl Aalst, Erembodegem, Erondegem. Er pa, Gljzegem Radactie en administratie: Molenstr. 30, Aalst H. R. Aalst 2718 P.C. 17.93.33 Tel. 242.30 Haaltert, Hekelgem. Herdersem, Hofstade, Mare Moorsel Nleuwerkerken en Wleie. Het lang bekende merk RADIO SIEMENS Storingsvrijis alleen te verkrijgen bij VAN EECKHOUT RADIO TECHNIEK Kattestraat, 4-7, AALST. Alle herstellingen. Telefoon 241 05. u De CANADIENNE in «Enverdaim» voor 595 fr. Prachtige canadienne. waterdicht 100 gevoerd met wollen teddy, met geassorteerde teddycol. lede ren of andere knopen, mouwen gevoerd met een sterk gemoltonneerde stof. 2 gegalonneerde manchonzak- ken, windbrekers aan de polsen. KLEUREN pctroleumblauw. bruin, groen, grijs en beige. Lederen Vesten Prachtige lederen vesten, gans gcmoltonneerd, met windbrekers aan de polsen. 850 Fr. Auto - Coat Prachtig Egyptisch garen, met verwijderbaar flies, warm, speciaal voor studenten. 1175 Fr. Alleen Officieren-ti ench Dubbel Egyptisch garen, met verwijderbaar flies, prachtige afwerking, warm, 100 waterdicht, De echte officieren trench. Quatre-poche gevoerd met teddy er kapje, Voor WERKSCHOENEN HANDSCHOENEN. OVERALS WERKVESTEN WERKBROE KEN is en blijft STOCK AMER1CAIN de koning. stelt zijn prijzen zo Jaag I I WAAROM RADIO-DISTRIBUTIE ZO heeft de Door baar 3 grote voordelen 1. MUZIEK ZONDER STORING 2. GROTE VARIËTEIT VAN PROGRAMMA'S. 3. Uitermate gemakkelijke bediening en nog dere voordelen. Een installatie dte nooit veroudert. Klankzulverbetd zonder weerga. Elke avond onze eigen uitzending van fonoplateu... Geen stroomverbruik meer! Geen onderhoudskosten! EEN GROOT SUCCES AMPER 2 FR. per da3 uitzending. Handelaars. Fabrikanten, voi eetplaatsen Muziek bij bet w Met ofkorling 5 maand Ie maand 300 fr. 2e maand 200 fr. 3e maand 200 fr. 4e maand 200 fr, 5e maand 150 fr. 1050 fr. Hier afscheuren UUR ononderbroken r uw fabrieken, werkhuizen, rk Muziek zonder storing. Met afkorting 1 maand le maand 200 fr 2e maand 150 fr. 3e maand '50 fr. 4e maand 150 fr. 5e maand '50 fr, 6e maand 150 fr. 7e maand 150 fr. 1100 fr. AANVRAAG TOT AANSLUITING straat. Nr Ik. ondergetekende wonende te verlang te worden aangesloten. (1) Coroptant - Met afk. 5 maand met afk. 2 n Aalst, de .19 Handtekening. Keizerlijke Plaats, (IJ Doorhalen wat niet past. Tel. 212.22 Een woord aan de herbergiers Geef gratis aan Uw verbruikers de gelegenheid de schoonste platen te beluisteren. Voor de prijs van één enkele fono- plaat krijgt U een volle maand muziek En daarbi, iedere avond de laatste nieuwigheden en de beste schlagers. In éen maand, meer dan duizend nieuwe fonoplaten. Hoeveel kost een aansluiting bij de Radio-Distributie U betaalt een enkele maal 250 Fr. Mogelijk kan uw oude luidspreker dienen. Laat hem onderzoeken. Indien U geen luidsprc ker bezit, leveren wli Uer een met meubel aan uiterst voordelige voorwaar den. (Zie onderaan). BETALINGSVOORWAARDEN COMPTANTAan- «luitirg.luidspreker met meubel 1.000 fr. en IOmeter leiding binnenhuis. AANDACHT. Een maand GRATIS MUZIEK voor al wie aansluit bij de gedurende de maand Novemb. 1953 alsook 1 maand gratis muziek voor de aangeslotenen die een nieuwe klant bijbrengen. Men neemt oude radiotoestellen over volgens acccord. •9e58005?0890000950f.«.8®ïp00^ O Wilt U aan Uw voeten door de o o winter en het gure weder niet r te lijden hebben koop steeds Uw Warme Pantoffels er. j] stevige winters choenen S O VEPNAEVE-EVERAERT Vrijheidstr., 13 Aal^ O (voorheen Kattestraat 21) A JGROOTHANDEL KLEINHANEF-L O 9 ..;i©.->©«t>'-»»©©ao®®e>G©©■ooefJ'-v» CAFE TE HUUR goedgelcgejf Hxk Albert Licnardstraat en Statiepleij» «Glfc Cambrinus». Zich bevragen zelfdl adres A 7 11ju11 ibi—iii r~ir i'il MODERNE I 'j VERF- EN NIEUWWH&ERU V Lange Zoutstr, 18, Aalst l- 246.03 De speolallst van illvewltte oola en hemden. - DlfOOOKOIS Nieuwe dienst: I HERMAZEN YAN KOUSEN Rouw In 24 up-

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Handelsblad | 1953 | | pagina 1