2 Wasmachinenfabriek "OVERALL,, Nog slechts enkele dagen Uitverkoop aan Spotprijzen Lange Zoutstraat, 41, AALST. IflKIJK 1 L X VAN DER ELST SPORT Schoenhandel H. BAEYENS KERKSTRAAT, 4, AALST. KINDERSCHOENEN van 150 fr. DAMESSCHOENEN HERENSCHOENEN nu 75 fr. vanaf 95 fr. vanaf 295 fr. Ook te koop étalagegereedschap in chromé. toog en loket, kast, gasvuur, opkuismachine en leesten. Gij die gewoon zijt zich ïe« proef bij MARVAN r maat te kleden, waarom doet gij niet I» plaats van 4.000 fr. en meer te betalen prijzen 1.375 1.975 1.675 fr. 2.275 fr. 1.775 2.075 fr. 1.675 2.275 1.975 fr 2.575 fr. een pardessus in zuiver wol de schoonste kwaliteiten een Engelse gabardine Een peigné kostuum in zuiver wol de zwaarste peignéstoffen Het betreft de beste kwaliteiten die afwerking en van de meest moderne snit Indien U het verlangt wordt uw kledingstuk ledig aan dezelfde als onze geafficheerde prijzen. Vraag het aan de klanten van MARVAN, zij zullen U zeggen dat uiterst tevreden zijn. vinden kan, maat gemaakt, vol- Zelfde huizen te Antwerpen. Brugge, Kortrijk. Luik. Mechelen. Bergen, Moes- Oostende, Roeselare, St-Ghislain, St-Niklaas, Doornik. Turnhout. 1 X KRAAGSKEN 1.- GRAANBRANDEWIJNEN. c) Wij zijn bij de hjfdrank van het Nederlandse volk gearri veerd. Ge hebt het reeds geradende SCHIEDAM. De borrel die uw hart verlucht, als ge teveel verstrikt raakt in de regels en wetten van het dagelijks leven. De degelijkheid van onze noorderburen lijkt wel gelijke tred te houden met de degelijkheid der grondstoffen van hun volks- Maïs, tarwe en droog gortemout, ziedaar het drietal gronstof^ fen. die de noodzaak vormen voor het ontstaan van de Schiedam. Deze degelijke borrel kopen bij een ondegelijke firma Dat nooit of te nimmerKoop de Schiedam bij 't Kraagsken en het zal zijn, of ge ze in Schiedani-zelve hebt gekocht Ing. Luc. Van de Mergel is immers de alleenverdeler van de Denderstreek van de lekkere Schiedam HARTE VEL T. «Heel v eel merken zijn er. HARTEVELT is fijner.» Beproef het heden nog met de goedkope doch smakelijke Schiedam KAPTEIN van de firma HARTEVELT aan te kopen. bi. B. Lezers, die zich bijzonder interesseren voor deze rubriek Inkijk kunnen een speciale map bekomen om deze wetenswaar digheden bij te houden en te rangschikken. Het volstaat de aanvraag te doen bij Ing. Luc. Van de Mergel, Wijnen en Likeuren 't Kraagsken 30. Steenweg op Ninove. Erembodegem. Tel. 222.11 Aalst. (QyyVuJjf. HUISMOEDERS dit is een PRACHTGESCHENK! deze grote verdraagbare Droger OVERALL.. met vaste roodkoperen mand, en met capaci teit van 5 Kg. droog linnen, kost slechts 210 fr. per maand, of 3.990 fr. Droogt 5 Kg. in 1 minuut. Voor een kosteloze demonstratie, gelieve ons uw adres en het adres van uw elektrieker te I Termurenlaan, 17-19, Erembodegem. Tel. 248.68 3 ELEKTRIEKERSOok uw klienten zullen de "OVERALL,, 1 Wasmachinen en Drogers verkiezen. Aarzel dus niet ons te I raadplegen. We geven de beste condities. Geen koude meer Voor een beste Swaeter-trui ALEX bezoekt het al- 1 ombekende huis GENTSESTRAAT, 6, AALST (nabij cinema Palace)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Handelsblad | 1953 | | pagina 3