Drukkerij Wauters-Los Alosta Van den Bossche G^tusic -cMomc Molenstraat, 30, Aalst. A Edgard COLPAERT Handelaars, Particulieren, Naamkaartjes Huwelijksbrieven Doodbrieven Brcchuren Omzendbrieven Aanplakbrieven Strooibriefjes Fakturen Briethoofden Omslagen Adreskaarten Bedrukken van Cellophane en Plastiek, geen beter adres dan BELOTTE! Grote jaarlijkse kamps -i «IN DE TIJGER». Grots op Zaterdag 14 Novemb 7 uur. Gratis Tooruit 3(X BEKER. Belotters van Aalst 1 ijd in he Café Markt. 6. Aalst. 1953. Begin te r. en prachtige streken op post MATRASSENFABRIEK levert U de schoonste modellen van divans, zetels, jclubs, divan bedden, aan onklopbare prijzen Onze scaalveermhtrassen, zijn gevuld met de beste inlandse schapenwol, en met schriftelijke waarborg. Grote keus in ijzeren bedden, alle maten voorradig. Hovenierstraal, 62, AALST. 5 aan alle herkende bonden. Contant TeL 24692 Crediet HUISMOEDERS! Vraagt aan uw Winkelier DE ENIGE KOFFIE met de stempel van de Hoge Voedings Kwaliteit CORDON ROUGE CORDON Voor het Groot Firma ANT. MEERT Statiestraat. 27. AALST Tel. 249.30 ,©s9e©©©o©©©ssssss©ass©ss©ses©e©«©®©©s©sa©©©©©©©©©©©ea©©®» 5 0 o korting of prachtig geschenk VOOR GOEDE ZWITSERSE Kwaliteitsuuiwerken ol Cronograven hier het adres dat U vakkundig kan waarborgen. HONDERDEN Armbanduurwerken in voorraad, in alle prijzen, prachtige modellen. HORLOGERIE Houtmarkt, 14, Aalst. TEXTIELZAKEN. Verkoopt meer en beter door uw merk of adres op alle artikelen te plaatsen bij middel van een GEWEVEN ETIKET rechtstreeks geleverd door fabriek Lintweverij LA NOMINETIE Nijverheidstraat, 10-11AALST-Slation. (Rechtover Postkantoor Aalst 2J Tel. 241.25 Gespecialiseerd sedert 1920 in alle soorten Jacquardlinten zoals LETTERS, CIJFERS en NAMEN om het linnen te tekenen. TIROLER GALONS (met bloempjes en andere motieven). MAATNUMMERS, PASSEPOILLINT (Depassant), SCHILDJES, enz... Vele artikels kunnen uit voorraad geleverd worden. Vraagt KOSTELOOS EN ZONDER VERBINTENIS modellen en projekten. of ook opzoekingen en formaliteiten voor het deponeren van merken. D.K1ECKENS «eeeoa«ee DE GROOTSTE KEUS van alle stoven, vulhaarden, kachels, gasvuren, enz, vindt U in het oud en gekend Huis bij Gentsestraat, 8, Aalst Verdeler der Haarden TAM1NES Specialiteit van Lipps-sleutels GELDLENINGEN voor alle doeleinden Hebt U 5 - 10 - 15.000 Fr. no dig. Zonder Levensverzekering Eén adres HEt ALGEMEEN ZAKENKANTOOR Geraardsbergse steenweg, 20 Erembodegem. Tel. 23121 Huis Louise Van Hoorde Drukk. Wauters-Los, Molenstr 30. Aalst. 1 klas Coifteur Heren en Daraen SALON ROBERT Hovemerstr. 18. Aalst. Tel. 233.25 Om elegant en mooi te zijn, moet U in Sa'on Robert gecoiffeerd zijn. Kattestraat. 75 AALST Gespecialiseerd huis van CORSETTEN BUIKBANDEN BREUKBANDEN, enz. Corsetten en Bustenboaders op Ieders lichaam naar maai gemaakt Wie wil 3 tot 5.000 fr. per maand ver dienen 7 Met onze hermaasmachlnes verze keren wij U bestendig werk. Heel aange naam vak. Geen speciale kennis vereist, i Schr. bureel blad J. K.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Handelsblad | 1953 | | pagina 4