J}45 Keukencentrale Sï j f -Hoera hleris<fc?m<//- Meubelpaleis, Nieuwstraat, 56, Aalst KARNAVAL - REKLAAM Kapellestraat, 4, Aalst. voor Aalst en Omgeving Van Eeckhout l ^m&UitoteeC 'hieuw*. NIEUWE HOOVER Radio SIEMENS Kapellestraat, 4, Aalst TOLLENEER ONZE KEUKENCENTRALE Huismoeders W0NDERWAS HET PRODUKT VAN VERTROUWEN F. D. R. Zekerheid Eerst* Jaargang Nr 40 Pehnuri 1954 Hei Handelsblad Uitgegeven door Druk. WAUTERS-LOS Molenstraat, 30, AALST De adverteerders zijn verantwoordelijk voor dc inhoud van hun advertenties. TELEFOON N" 249.50 Postcheckreken. 17.95.33 Hand. Reg. Aalst 2718 Het lang bekende merk (Storingsvrij) is alleen te verkrijgen bij RADIO TECHNIEK Kattestraat, 47, AALST Alle herstellingen Telefoon 241.05 ■(aiiii imp; i j i "Zet gelegenheid aan de opening KOSTUUM MANTEL -i M P» FR TAILLEUR KAMERJAS GABARDINE DEMI-SAISON' ZIJDEN KLEED ^40 BLOUSE - BROEK3 WOLLEN KLEED ggé 25 JAQUETTE - VESTON 30 AFLEVERTIJD De stukken, aangenomen Maandag en Dinsdag zijn gereed Vrijdag en Zaterdag van dezelfde week. T «!^5< TRENCH COAT WATERDICHT VAST RECHT 3 FR MEN BESTELT TEN HUIZE WAARDEBON I Ter gelegenheid van de opening van het RIB BY bijhuis biedt onze gerantc U deze waardebon aan. voor het reinigen van uw kledingstukken aan bovenstaande prijzen. Slechts korte tijd geldig Bon af te geven aan Voor meubels mooi cn fijn Moet men in het MEUBELPALEIS zijn Altijd het laatste en nieuwste snufje zult U bij ons vinden. Deze week zult U in ons uitstalraam kunnen bewonderen: Salon in rijkelijke maquette van uitzonderlijke kwaliteit bestaande uit een dubbel ligbed en twee bijzonder gemakkelijke cn mooiste clubzetels. Volledig aan de prijs van 9.300,— fr. Binnen grote keuïe. Een slaapkamer van dc nieuwste creatie, uiterst verzorgde kwaliteit en afwerking, kleerkast 2 m„ model nergens gezien. Volledig met ressort inbegrepen 10.950.— fr. U moet ze komen zien en U zelf overtuigen van de pracht en sierlijkheid. Beter vindt men nergens. Voorts alle artikelen om een open hoekje aan te vullen. Kroostrijke gezinnen 5 alsook aan erkende bonden. Trouwers, maakt gebruik van Uw Checkboekje. GIJ die een RADIO wenst te kopen PROFITEER van de BUITENGEWONE GELEGEN HEID die PHILIPS U BIEDT Een Kwaliteitstoestel voor 3,500 Fr. Ook te bekomen aan 230 Fr. per maand. Deze radio van hoge technische waarde speelt zonder antenne en zonder terre, zeer klein verbruik 6 lampen 4 golflengten krachtige en mooie klank- aansluiting voor pick-up - dubbele toonregeling - kast van gepolijste houtnerf- afwerking afmetingenbreedte 47 cm. hoogte 32 cm. Diepte 25 cm. Wordt verkocht met waarborg bij na PHILIPS RADIO en TELEVISIE Officieel verdeler-hersteller voor Aalst en omgeving Sint Annalaan, 10. AALST. PROFITEER VAN DEZE ENIGE KANS. want het AANTAL IS BEPERKT Allerhande 2de Handsartikelen Keukenstoven hoekstoof buffet ra dio's commodekasten tafels bedden kleerkasten balansen gewichten kool bakken naaimachines gasvuren porte manteau schilderijen moto F.N. tan dems horloges grote en kleine spiegels ook alle soorten rashonden vanaf 150 fr. Ik ben koper van lood, koper, zink tin, sou dure. alle afval. BINNENSTRAAT, 43. AALST. TeL 235.03 KEUKENCENTRALE Nararethilrsat, 28, Aalst - Iel. 223.22 Nazaietfiilraat, 28, Aalst Iel. 223.22 Wees er op gesteld uw karnaval-bezoekers te ontvangen. Bezorg hen een goed onthaal en wees op alles voorbereid. Zij zullen uw goede smaak waarderen als U hen een mooie tas voorzet of een'fijn likeur glaasje presenteert. Daarvoor is de Keukencentrale het aangewezen huis en tevens de meeat complete por- P* Rinurinltpl nor ctlrl Stoorlc ff Tas met schotel, 6 ver- CA schillende decors "t Jv Lepels en vorken inoxy- dabel masief r* met waarborg verkocht AU Kofiieservies met ITff modebloem 1 i J Diepe of platte telloor Q zelfde decors Bijpassend rj p/\ Koffielepel tje Eetservies 42 stuks ff Off gouden bloempjes Bock Bijpassende desserttelloor Wit of bruin Tafelmes ff A inox. doorgewerkt l^rfDxJ Koffiekan in vuurvast *2 O aardewerk 1 liter «30 Effen witte tas 50 Gewone lepel of vork vertind staal J Glazen servies met "ITff geslepen versiering 36 st. Geslepen tafelglas 1^50 Marmeren Schouwgarni- tuur, met waarborg O O ff op uurwerk Glazen onderzet-scho- teltje voor likeurglas j£fD\J Prachtig Kofiieservies in Porcelein, fijne bloem ^25 met gouden krans Bijpassend Tafelservies 42 st. in 3 verschillende JJqM décors verkrijgbaar Auto-assurantie BESTKOOP 2 HP 596 tot 972 fr. 6 694-1336 10 926-1782 H 1179-2268 Aftrok Geen ongeval tot Functionnarissen 50 reductie. GELD, eender voor" wat. Inform leent U dat. 38. G. De Schepperstraat, Erciu- bodegem. Tel. 23079, Aalst, Vraagt aan uw Winkelier DE ENIGE KOFFIE met de stempel van de Hoge Voedings Kwaliteit CORDON ROUGE CORDON Voor het Groot Firma RNT. MEERT Statiestraat, 27, AALST Tel. 249.30 DeSocialistische verenigde Vrouwen Danken langs deze weg al de milde schen kers voor hun blijken van sympathie tot het welslagen van hun Kerstfeest. Het Huis CORSO biedt U vanal heden een grote keus van JA0UETTEN. LAATSTE NIEUWIGHEDEN Wie kan er mij WERK bezor gen voor het maken van kinder bedden in hout, kapstokken, toi letkastjes en kapellekens, enz De Lcpcleer Camicl. Dries. 39. Nieuwerkerken bij Aalst, VOOR DE HUISVROUW Al de stukken van onze collectie Eet- en Koflbserviezen zijn los verkrijgbaar. We bevelen ons verder aan voor onze kwaliteitsartikels in aluminium en émail. Bij ondervinding houden we ons aan één kwaliteit: DE BESTE, 't Is een weinig duurder, maar zoveel beter. Al deze artikelen worden met waarborg verkocht. Deze prijzen gelden slechts tot Karnaval. Wij brengen alles gratis aan huis. Fr. Het Kilo ZONDER SUPPLEMENTEN ^Oaarcnt betaalt neef 14 cl 16 Ir. l\et 3£ito 1 BIJ betaalt óleclttc Fr. m I MIN GEWICHT O Kilo AL UW WASGOED GEREED OM IN DE KAST TE LEGGEN Overhemden en Frakvoorschoten GRATIS OPGEMAAKT Hiaat kunt li te(4 niet noot en dttifken... r TE LEGGEN orschoien I lAKT at ui-adeen I Komt dit. prachtstuk bekijken cyclotronic DE BESTE DER STOFZUIGERS - TEGEN DE BESTE PRIJS 1 TALRIJKE NIEUWE EN EXCLUSIEVE VOORDELEN F Cyclotroniiche werking - betere schoonmzzl J Buitengewoon sterke motor - sterke en bestendige zuiging. Dubbele stofzak gemakkell|k te ledigen - hygiënisch. Super efficiente bijbehoren van nieuwe vinding. ...Vraagt de demonstratie. Ik verzoek het huis BAUTERS Fr., Pontstraat. 71, Aalst, me een kos teloze demonstratie te willen geven zonder enige verbintenis van mijnentwege bij voorkeur op volgende dag datum Naam Adres is wel degelijk het haarvocdings- en groei- middel dat, na een korte en eenvoudige behande ling, het haar terug doet groeien, de pcl- letjcs doet verdwijnen en het grijs haar vervangt door een nieuw, jong en glan zend haar. Doe dadelijk dc gratis-proef i proefsalons. de gratis- Frans DE RIDDER M^sVlbaln""!'AALST Aan diegenen die een fles verlangen, wordt ze tegen terugbetaling van 100 fr. opgestuurd. Adres: Frans De Ridder. 5, Albert Liénartstraat, :c Aalst, of door storting op P.C.R. 49.26.85. Steden of gemeenten NOG aanvaard. nog geen gratis-procfsalons bestaan, worden GOUD EN ZILVER Ik koop oud goud en zilver tegen de hoogste prijs. Zilverstukken 1 fd, cn 50 CU, Schrijven bureel blad onder nummer 101 lengewone wegvastheid "Van 79.950 Fr al, ^verwarming en ontdooiing inbegrepen I OFFI CIEEL VERDELER ,GARAGE DE LA DENDRÈ |J 79, Steenweg op Aalst HOFSTADS Telefoon 24.7S1 EERSTE COMMUNIEKLEED te koop. Adres bureel blad. PLECHTIGE COMMUNIE 1 Voor Uw Mantel, Mevrouw één adres Huis CORSO Moorselbaan, 43, Aalst. SCHOENFABRIKANTEN alle soorten machines zoals kapm., witte stcekm., egalisecrm.. kneip- en randzetm., liseerm., pres met compresscur voor zolen te plak ken. perforcerm.. schalm., tigcn- st'km.. frees rapidc. combine, schuurrollen, afboormach.. alles zeer goede staat, kontant. krediet, waarborg. Diepestr. 0/1 Aalst. Tel. 21919. TE KOOP. Tandem Moto WF *zer 1950, Moto Llon Rapide. 200 cc. 1951. in nieuwe staaL^_. bet T<» ^cii'den Garage Eelbode Eug, Acaclastr. 31 n~.em.v. ^eia~a, 58. /Ulst. KREDIET AAN ALLBN 1 voor Heren- en Dameskleding Huis ROGER Koolstraat. 106. Aalst.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Handelsblad | 1954 | | pagina 1