B0RSTP1LLEN F. VERGAUWEN BLOEDPILLENf. Marktprijzen. Veemarkten. Fr. Yan Severcn, Dennen Hout ARTHUR BARRIER, si® UURTABEL van den IJZERENWEG O. Van den Ilosch VH.IX WAIiCKlllS Oemokraten Samenwerkende Maatschappij Wacht U LOUIS RUYSSI NCK PIAHO'S voor Namaaksels STEENKOLEN" en COKE Gewasstta en baif gewasschen Coke. Gai-Cok». Gewasschen Briquetten. Fabriek van Blik- en Zinkwerk, kachels en Stoven, LEOPOLD VAN DEN BOSCH Maatschappelijke werken llemokraten Bij Ch. WILLEMS-DAUW, HOUILLEKOLEN Agentschap der koolmijnen van Bernissart. W™ VAN IMPE-PENNE BOTERKLEÜRSEL PRIJS: 1fr.se VERGAUWEN PRIJS: 1 AALST, Zaterdag. Tarwe—,00, Masteluin 15,00, Garst 12.75, Rogge —.00, Haver 17.00, Aardappelen 5,25 Boter de 3 kilos 7,20 a 7,92 Eieren de 25 1,80 a 1,98 Vlas de 3 kilos 0,— Viggens—,00a—,C0, Ajuin de 100 kilos b,C0a 9,50. Er wareD ter markt 764 klonten boter, met 6100 kilos. 00 Balen bop werden ter merkt gebrachtde prijs was 000 lot 000 fr. volgens kw. GEERAARDSBERGEN, Maandag. Taiwe 19,00, Masteluin 17,00 Rogge 13,00 Haver 17,00 Boonen 18.00. Aardappels 6,00. Koolzaad ,00 Lijnzaad 26,00, Boter 2,60 a 2,70, Eieren 1,80 a 0.00, Tabak 1* kw. de 50 kilos, 00,00, 2* kw. 03 3* kw. 00,00 LEUVEN, Maandag. Tarwe 16,25, rogge 13,50, haver 16,50, garst 17,00, hooi 15,50, stroo 3,00, boter 2,30 aaardappelen 5,50, eieren 2,00 koolzaadolie 50,00 lijuzaadolie 39,50. DLNDERMONDE, maandag. Tarwe 16,50 rogge 00,00, haver 1G,00, aardappelen 4,75, boter 2,70, eieren 1,72 lijnolie30.00,koolzaadolie 47,00 lijnkoeken 19,00 NINOVE, Dinsdag. Tarwe 16.00 a 16.50, Rogge 13,00 a 13.50, Haver 16,50 i 17,00, Garst —.00 k =,00, Boonen 13,00 a 14,00, Aardap pelen 5,00 a 5,25, Koolzaad ,00 A .00, Lijn zaad —,00 a —.00, Boter per kilo 2.30 a 2,60, Eieren de 25 1,80 a 1,90. ANTWERPEN. Tarwebloem n* 0 23,75, n* 00 23,75, Roggebloem 24,50, Lijnzaad zwarte zee 24.50, Lijnzaad van Bombay 25,00. SOTTEGEM. Dinsdag Tarwe 17,50, mas teluin 14, a 15,—, rogge 13,00 a - .00, haver 15,00 a 16,00, boonen 16,00 a 17,00, boter per kilo 2,80 a 3,00, eieren 2,30 k 2,50 GENT. Vrijdag. De goede statbeesten golden gemiddeld 0,00 tot 0.00 per kilo levend gewogen ae kalveren 1,00 tot 1,10 de varkens 0,75 a 0,85 Mechelen (Neckerspoel) Koeibeesten inlandsch ras 285 tot 410 fr.; hollandsch ras, 3S0 tot 625 tr. de varkens van La Hesbaye, 21 tot 37 fr. die van Vlaanderen 24 tot 32 fr. AALST, zaterdag De varkens 25,00 tot 32,50 ANDERI.ECHT Ossen, 0,70 tot 0,85; stieren 0,55 tot 71koeien en vaarzen 0,55 tot 0,71 de kalvers 0,70 tot 1,05; Varkensmarkt van 17 Januari 1781 bees'jes aan 0,78 tot 0,88 de kilo KORTRIJK, maandag vaarzen 0,60 lot 0,77 ossen 0,60 lot 0,76 koeien 0.56 lot 0,72 stieren 0,56 tot 0,73 ANTWERPEN, maaadag Ossen 0,65 tot 0,83 vaarzen 0,60 tot 0,80. stieren 0,50 tot 0,70, kal veren 0,85 lot 1,05 ondernemer van Artesiaansche putten, verhoopt door zijn goed werk en lange ondervinding de gunst van eenleder te verwerven. Nieuwstraat, 11, Welleren. 20 ten honderd beter koop dan elders Ondernemers, schrijnwerkers, timmerlieden, bemint uw profijt Komt allen g-elnopen naar Borgt-Lombeek, om de groote hoeveelheid nieuw- en ander tim merhout na te zien, In de ruime magazijnen van Gij zult daar vinden 30,000 meters ribbenvan alle dikten en lengten menigvuldige duizende meters kepers, plancher, 3/4, 4/4 5/4 6/4 8/5 in witten deen en splcepine, 400 schoone nieuwe balken, in Dennenhout, van alle lengten en dikten. OPGELET: het nieuw hout wordt verkocht aan de prijzen van Antwerpen, dus 5 0/0 beterkoop dan in de magazijnen van het omliggende. Alles gralis t' hnis. lV"- - Brussel Term th E#sch»ne-L. Lledekerke Denderleeuv ErcmboJegem Aalst Lede Cherscamp Schellebelle Wetieren Gent Van Brussel naar Denderleeuw Aalst en Gent. (voormiddag) 4,52 6, 7, 7,8 8,14 9,16 10.44 11,34 12,5 5,29 7,49 11,23 5.34 7,*5 11.29 5.34 7,58 11.32 5,42 6 30 8,2 8,40 11,38 12.3 12,39 6.31 8.12 11,44 9,57 12,1 12,16 Gent Wetteren Schellebelle Cherskamp Lede Aalst Erembod. Denderl. Liedeker. Essch.-L. Ternalh Laken Brussel 8.12 6.43 7,40 8.26 6,51 8,34 8,39 7,3 8,31 7,3 8,51 7,21 8,10 9,16 Van Gent naar Aalst Denderleeuw en Brussel, (voormiddag) 4,51 6,17 5,10 6.45 5,16 6.51 6,57 5,25 7,2 .,25 5,33 7,13 5,31 7,19 12,10 12,15 12,21 10,14 12,26 12.37 10,32 12,53 1255 7,35 7,19 9,21 8,3 9,40 1,47 i 2.26 2.32 2,38 2,45 2,52 3, 3,8 3,14 3,43 5,30 6,41 3,1; 4,51 5,34 i 5,3 4,36 5,14 5.20 5,23 5,27 5,48 5,57 6,2 6,8 6,14 (namiddag) 5,13 0,1 6,8 6,29 7,17 7,50 8,46 11,51 6,50 7,58 9.28 0 21 8,4 9.34 7,17 9.38 G,58 8,11 S, 16 9 43 0,31 8,23 9.55 0.30 5,42 5,50 6,37 8,31 9,57 9,6 0,32 10,15 10,21 10,46 4,18 8,39 4,13 4.19 8.29 7,50 9,58 4,26 5.15 5,37 5,43 7,26 8,6 8,43 7,59 10,9 9,10 4,30 5,19 5,47 7,30 8,47 4,34 5,23 5.51 7,34 4,41 5.30 5,58 7,41 8,58 10,19 5.13 6,2 6.25 8,13 9,38 10,3h 5,20 0,32 8,20 8,31 9,37 8.24 10,45 9,45 Van Denderleeuw naar Geeraardsbergen Denderleeuw 5,59 8,6 12,1 2,41 4,59 5,55 7,5 7.5 Okegem 6.6 8,12 12,8 2,50 5.6 6,1 7,12 7,18 Ninove 6,42 8,18 12,14 2,56 5.13 6,7 7,18 7,42 Appellerre 6,17 12.19 5.18 6,12 Zandbergen 6,23 8.26 12.25 3,5 5,25 6,18 7,27 7,57 Idegem 6,29 8,31 12.31 3,10 5.32 6,23 7,32 8,8 10.14 Schendelbeke 6,34 8.36 13,36 3.15 5,38 6.28 7,37 8.25r10 10 Geeraards A. 6,42 8.44 12,44 3,22 5,45 6,36 7,44 8*2^,7 305 bergen V. 5,36 6,59 8,48 12,77 3.24 5,52 5,42 10.50 11.18 11,24 11,30 11,35 11,45 41.51 10,39 11,58 12,26 12,14 (namiddag) 1,37 3,44 2,6 2,21 4,33 5,51 6, 6,19 6. 6.25 6, 6,31 6.36 6,43 6,51 9,44 9,51 9 57 10.8 2.28 12,45 2,31 4,17 5, 1 4,40 2,37 4,47 1.40 2,45 4,54 5,52 6,58 2,49 7,2 12,32 2,53 7,6 12,38 3, 6, 7,13 1.5 3.32 4,49 6,18 7,45 11,5 12.24 1,11 1,20 2,11 3,39 4,55 5,30 6,24 7,52 Van Geeraardsbergen naar Denderleeuw. Geerdsber. 4,37 7,9 10,52 1,40 4,31 7,52 8.33 0,39 Schendelbeke 7,18 11 ,1 1,48 4,38 8, 8.41 9,48 1.legem 7,23 11,6 1,53 4,43 8,6 8,16 9,53 Zandbergen 4,57 7 20 11,11 1,59 4,48 8.13 8,51 9,58 Appelterre 7,3 i 11 17 2,5 4,54 8,20 8,57 10,4 Ninove *5,15 7.40 11,23 2,11 5, 8,26 9,3 10,10 Okegem 5,25 7.46 11,29 2,17 5, 6 8,33 9, 9 10.16 Denderleeuw 5,33 7,52 11,35 2,24 5,12 8,40 9,15 10,22 ,28 6,53 ,37 7.12 7.50 8,10 8.37 8,43 8,52 9.4 9,7 8.10 9.16 9,20 9.24 9,31 8,35 10,3 1,41 0,10 VISCH- FRUIT- EN KAASHANDEL. BIERSTRAAT, 8, AALST Rechtstreeksche verbinding met de beste haringrookerijen van België en Holland, alsook in rechtstreekschen aanvoer van Hollaridschen pekelharing, landorium, stokviach en schelvisch, van de beste kwaliteit. Bericht aan zijne tal rijke klanten en het publiek. Billijke prijzen. Onmogelijke concurrentie. HUISSCHILDER, IVecieï-wijk, te NINOVE. Te bekomen allerschoonst Behang papierte beginnen van 20 centiemen de rol. Onderne mer voor het schilderen van Poorten, Salons, Trappen, enz. in marmer, eiken en notelaren bout, enz. enz. AlsookGlas voor Serren en Spiegels. Hij durft hopen (lat hij uuur zijne utzurgp hem de goede handeling, eenieders vertrouwen zal mogen genieten. Ondergeteekende beveelt zich aan voor bet doen van Beedevaarlen en andere soortgelijke zaken. J. PEEREBOOM, Gazetverkooper, Leopoldstraat, 80, Aalst. Doet den aankoop uwer ellegegoederen bij uwe werkbroeders, in de te Denderhautem. Gij zult er schoone artikels vinden en aan uiterst matige prijzen. Koopman in Visch, Groenten, Zaden, enz. N azaretlistr aat 12,Aalst Alle soorten van Gras Hot-en Veldzaden, Bloemzaden, alsook eerste klas van Bloemkool zaad, allerbeste soort. Al zijn Zaadsoorten zijn gewaarborgd zuiver en van de beste boedanigheid. Huis van vertrouwen. kruissnarig' en andere ijzeren raam, laatste stelsel. Verzorgde fabricatie. Gewaarborgde soliditeit Ruiling Accoord Herstelling Huur. Onmogelijke Concurentle. Huis OSCAR STICHELMANS, Ieeraar van muziek en accoordeur van plano's. Statiestraat, 33, Ninove. en voor Naaimachienen van mindere kwaliteit, aan alle prijzen aangeboden. indien gij met geen huis van vertrouwen handelt. WIE zal het machlen in orde stellen als het niet meer gaat WIE zal u toebehoorten, naalden en andere stukken leveren 1 WIE zal er u en uwe kinderen de noodige lessen geven, nu en later 1 WIE zou liet machien herstellen en u helpen, mocht gij komen te verhuizen 1 WIE verzekert u dat de handelaar, die u een ma chien levert, nog naaimachienen zal verkoopen als gij stukken zult noodig hebben of wanneer uw machien niet meer goed zal loopen Indien gij u een SINGER MACHIEN verschaft in een der hulphuizen of bij een der agenten van DE MAATSCHAPPIJ SINGER DAN zult gij volledige les van eenen ervaren bediende ontvangen; DAN zult gij altijd de noodige toebehoortenen stukken kunnen bekomen in do holphuizen en bij de agenten der Maatschappij DAN zult gy ten allen tijde en in alle omstandigheden den bijstand van eenen goeden mecanicien kun nen vragen DAN zult gij de waarborg der eerste en grootste Maatschappij van de wereld hebben, Maat schappij welker ervaring onbetwistbaar is, en die allen interest heeft hare goede en algemeene faam te behouden DAN zult gij altijd iemand ontmoeten om u uit den nood te helpen waar gij ook moget wonen. OVERWEEGT DIE VOORI EELEN en gij zult zonder twijfel de voorkeur schenken aan DE SINGER NAAIMACHIENEN Be macitschapij SingerOud Kleér/coopersslraat,31 Brussel. Eenig Huis te AALST, AL8. LIÉNARSTR. T Dépot te NINOVE, BUP.GHSTRAAT 39. HANDEL IN Naanlooze maatschappij der Steenkoolmijnen van Ressaix, Leval, Peronnes et St-Aldegonde. Kolen vnor Huisvaren. Bijzonere Kolen voor Smidsen en Stoomtuigen, gezift van 2 a 7 tot 30 a 50 Ap.nli M' COYETTE-STICHELMANS, Statiestraat, te Ninove. bij Bonaventura Coppens, Botermelkstraat, 17, Denderleeuw. Bijzondere schoone keus van Stoven voor land bouwers, herbergiers eu huishoudende lieden (occasies). Keukengerief in blik en verlakt ijzer. Alsook alle soorten van ijzeren bouwmaterialen, braken en spaden, pikkeo en zeissens, van de beste kwaliteit GEWAARBORGD. Ik beveel mij ook aan voor het maken van melkkruiken voor melkerijen in alle modellen. Dit alles aan den laagst mogelijken prijs. Komt zien en oordeelt. Yischweeker en Haringrooker, Molenstraat, A -A. LST beveelt zijne goede waren in de gunst van eenieder. Prijzen buiten alle Concurentle. Verkrijgbaar ten bureele van DE KLOK. DE KERK EN ONZE EEUW, door Mgr. Ireland 2.00 fr. DE LEER VAN DEN II. THOMAS OVER HET RECHT. 3,50 BEGRIPPEN VAN MAATSCHAP PELIJKE HUISHOUDKUNDE, door pater I.iberatore, 2,50 DE GILDEN IN DE MIDDEL EEUWEN, door G. Kurth, 1,00 LE CARDINAL MANNING ET SON ACTION SOCIALE, door Priester Lemire, 2,50 Koopt den besten en aangenaamsten Rook- en Roltabak, alsook de fijnste enbestkooptse Üigaren, in het fabriek der gebroodroofde werklieden van Anlst. Let g-oed op liet adres Samenwerkende Maatschappij De Yereenigde Tabakbewerkers, Achterstraat, 15, AALST. Demokraten, ondersteunt uwe broeders Belangrijk Bericht. Geerardsbergschestraat, 4, Ninove. Door dat wij eenen overgrooter. aankoop komen te doen van alle slach Delenhout en andere soorten In alle lengten en dik ten, zijn wij in de gelegenheid alles aan zeer verminderde en de voordeeligste prijzen te leveren gelijk joffers, kepers, pichpinne, witten deel, balken, plancher geklikt en geschaafd in alle lengten en dikten. Verders zijn noch te bekomen een groot assortiment van meubels, zooals spie gels, ramen, stoelen, tafels, kassen, tafel tapijten, voor kamers, tollcirée ln alle soortenfransch zeegras en crain store- stokken met toebehoorten, enz. enz. Alle soorten van Houlllekolen, anthraclten en braisetten. COKE EN KALK. Alios aan de laagste prijzen. nabij de Statie te Ninove. echt Deensch, veel beter dan wortelsap bil Edmond Van Gauter-Van Laer, te Ninove. yta sne landen, *el6 de meest reweae. ▼oor priesterlijke roepingen vu «rme kinderen. godsdienstige go- inns- denkenissen in ve ket WERK VAN BETHL MonUen-Moresnet (Luik), •f au Juffer Blaneqosert, Corteabargh (Brabant). tegen llocist, Ant la nut, Verbondhctd Anmbor»tlehcld,cn alle Ziekten «lcr luchtpijpen, De beste remedie aangeraden tegen al de borstkwalen. de doos in de goede apotheken. Eischt bet «ede- l*>neerd fabriekmerk hierneren.Franco ter» den tegen 16 postzegels ran 10 centime». VAN tegen MnaippIJn, Maagzuur, Muatrki-un Mtopt liuitl, <in| cn Lcvei'zlekteu. Zij pursecren «n zsiTtren bei bloei- De Bloedpliien van F. Vercauwen zijn ceo ware seiwt *nerjMkeJamilie. Uet zijn onrecht pillen van laug leren.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Klok | 1899 | | pagina 4