rijmen en dichten (liekes- en dichtrubriek) In New-York werd een profeet vermoord. DE DROEVIGE WERELD IN NOOIT VERGETEN JIMI H. NIEVEJORKE ZOETE Iedereen heeft langs de media het nieuws van de moord op John Lennon vernomen. Voor velen is dit misschien één van de talrijke faits-divers waar mee we dagelijks overspoeld worden, «e raken immers gewend aan de schreeuw7 van moord en br and zolang hij ver van ons bed uitgebracht wordt. Voor wie de zes tiger jaren echter intensief beleefd heeft of er erfge naam van is, weet dat hier een profeet van de vrede, een uitzon derlijk muzikant, een visionair dichter en een "working class hero" in één persoo op een manier is vermoord die in schrille tegenstelling staat met zijn denk- en levenswi j ze Wat heeft dit alles nu met een stads krant te maken? heer dan men op het eerste gezicht zou denken. Het fenomeen stadskrant in de huidige betekenis van het woord kende haar eerste verschijnen in het begin van de zeventiger jaren en was een verdere uitbreiding van de inspraak!laadjes van scholieren, studenten en werkende jonge ren van die bewuste jaren zestig. Het werd toen immers duidelijk, vooral na de"mislukte" revoluties van mei '68 da t- alle alternatieve ideëen van in spraak, medebeheer, zelfbeheer, de ver beelding aan de macht, enz nooit bewaar heid konden worden als niet de ganse basis geïnformeerd en geraadpleegd wordt. Met de basis wordt dan bedoeld, de on derste lagen van maatschappij: de kleine man, de werkende man en vrouw, de be diende, de kleine middenstander, de sol daat, de vreemdeling, de student en alle marginale groepen die zich een verlo ren radertje voelen, in deze doldraai- ende wereld die geregeerd wordt door supermachten en multinationals, verscho len achter een so hijndemokratie die IMAGINE. JOHN LENNON heaven op 'cruciale punten toch e;n inspraak duldt Al deze idee§n kenden hun vertolking op wereldschaal in figuren als lob Dylan, The Featles met John Lennon op kop, Kick Jaeger, Prank Zappa, Janis Joplin, Jimi Hendrix en'vele andere. Verscheidene van hen is maar een kort leven beschoren geweest. u ook John Lennon ons "verlaten heeft, rest ons enkel zijn boodschap. Daarom drukken wij hier, bij zijn foto één van zijn liedjesteksten af, me t een vrije vertaling van ons. Imagine there's no It's easy if you try No hell below us Above us only the sky Imagine all the people Living for today. Imagine there's no countries It isn't hard to do Nothing to kill or to die for And no religion too Imagine all the people Living live in peace. Imagine no possessions I wonder if you can Nö need for greed or hunger A brotherhood of man Imagine all the people Sharing all the world. You may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope some day you'll join us And the world will be as one. VERBEELD JE. Verbeeld je eens geen hemel Dat lukt je in een zucht Geen hel hieronder En boven enkel lucht Verbeeld je alle mensen Levend voor vandaag. Verbeeld je eens geen landen Zo moeilijk is dat niet Je doodt of sterft voor niets meer Religie is er niet Verbeeld je alle mensen In vrede bij mekaar. Verbeeld je geen bezit meer Dat lukt nog niet zo rap Geen honger of begeerte Eén mensenbroedersschap Verbeeld je alle mensen Alles wordt gedeeld Ook al noem j e mij een dromer Ik kan de enige niet zijn Ik hoop dat jij er ooit eens bijbehoort En de wereld zal een eenheid zijn. triestig opgekropte dekadentie in een blonde punkgitaar en grijnzende agressie over de zwetende dansvloer droefheid kropt zich omhoog in mijn gedachtenhanden hun keel sluit zich rozerood bij elkaar en de katjes worden in het donker vermooord pessimisme voelt geen pijn alleen medelijden en zich ergeren om de bodem van eindeloos diepe vaten gek denk j e maar nee keiharde realiteit pijndecibels verdeeld over de domme massa kronkelende moerasgevoelens voor de teevee af heb je liever verbitterde margemensen och ja, 'k vergat mezelf en al de anderen die ik kon proeven de bittere nasmaak kwijlt nog na vanavond 'k wou dat het nooit meer morgen werd mijn liefde voor de zon gaat paarslila onder de straten liggen geplaveid met scherpe rotsen 'k schend mijn polsen of 'k zal genieten van de vernedering. dirk 15/11/80 Nievejorke zoete Ons verken heeft vier voeten Vier voeten en ene steirt Es da nop; geen waf elke weird Es da wafelke nog nie gebakken Geef mij dan ne schotel palappen. Es dane schotel palappen nog nie gereed Geef mij dan een beste kleed Es da beste kleed nog nie genaaid Geef mij dan een haantje dat kraait Es dat haantje da kraait nog nie gebberen Geef mij dan ne zak vol koelen Es dane zak vol koelen al verbrand Geef mij dan een dikke schelle vleeskant Es die schelle vleeskant nog nie geplekt Werpt hem tein over 't dek Of in den bril van 't vertrek Voor wie zo'n lange tekst niet kan onthouden, is er altijd nog een kortere ij "vieze" mensen misschien Op vele (en ook rond te j aar en gaanIn plaatsen is het oude kinder wet volwa senen-) gebruik van 0aan langs de huizen met nieuw- driekoningen teloor aan het Linove en omstreken is dat ge lukkig nog niet het geval. Het drie koningenfeest in Denderhoutem en Den- derwindeke is da- r het uitbundig bewijs van, hoewel het hier al eerder op een karnaval of een bachanaal begint te lij ken V/at ons echter opvalt is dat de kinderen de aloude liedjes beginnen te vergeten of er enkel nog de aanhef van kennen. Ten behoeve van de jeugd die met rond gaan en zich verkleden nog een aardig centje-wil binnenhalen,- even we hier de ninoofse versie (want er zijn er vele van dit vroeger welgekend volksliedje. Kent ge ook nog oude of nieuwe volks liedjes, stuur gerust in. versie, die niet zonder risico gezongen wordt Rievejorkö: zoete Mijn vader es nen troeten Mijn moeder es een wit konijn 'k Zou der nie geiren van,gebeten zijn. kanneer de mensen niets willen geven en de deur dichtgooien, dan kunt ge uw woede nog: altijd luchten op Aal- sterse wijze. U dan rap uit de voe ten maken kan dan wel aante raden zijn. Het luide stem zingt ge heel vlug Daar is een kotteken in de deur Daar hangt ne zak met zemelen veur Ieder zemel is een luis Daar zit eon gierige pin in huis Honderd jaar na deze dag Kant hem dan de kon maar af.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Klokzjiel | 1981 | | pagina 6