ih Woord eh beeld isi 8' JAARGANG. N' 39. 1 JANUARI 1927 VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG. PRIJS PER NUMMER 75 CENTIEM. Eindelijk is de groote dag aangebroken. Met een van angst popelend hartje overzien deze twee brave kinderen met de gauwte nog eens hunnen nieuwjaarsbrief zoo zwaar van gelukwenschen, beloften en goede voornemens, die ze vader en moeder straks zullen voorlezen.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Ons Land | 1927 | | pagina 1