1 h Woord eh beeld Alfred DE FLEURQUÏN, Overwinnaar van den Nationalen Volkswedloop, gehouden op Kerstdag 1926, door zijne vrienden in triomf naar de kleedkamer gebracht. GOOf ZlJIic VlicllUdi in uiuiiii naai uc mccu\qiiici gwiav/iu. VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG. 8e JAARGANG. N' 40. 8 JANUARI 1927. PRIJS PER NUMMER 75 CENTIEM.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Ons Land | 1927 | | pagina 1