ih Woof*d eh beeld Koning Albert woont de plechtige inwijding bij van het nieuw Invaliedenhuis, ingericht door den Nationalen Invaliedenbond. 8JAARGANG. N' 42. 22 JANUARI 1927. VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG. PRIJS PER NUMMER 75 CENTIEM.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Ons Land | 1927 | | pagina 1