Van weqede Kommand zijn de vol gende hoogstprijzen voor alle soorten Vleesch bepaald. Overschrijden der hoog stprij zen wordt gestraft. Rosbeaf - Beafsteak 3,00 frank per kilo Karbonaden - Bouillie 2,30 Gekapt - Stoverij 2,30 id. id. Coteletten - Gebraad 3,20 frank per kilo Gekapt - Worsten Spek Geregeld Afgesmolten Vet 2,80 3,20 3,20 id. id. id. Braadstukken - Coteletten 3,20 frank met kilo Fricassée - Gekapt 3,00 id. Bouten 3,20 frank de kilo Coteletten 5,05 id. Schouders 2,50 id. Ragoui 2,50 id. AALST, 29 Juni 1913. De Duitsche Kommandantur. Stoomdrukkerij Henri Van den Broeck-Jacobs, St. Janstraat, AALST Rundvleesch met beenen. Var ken vleesch met beenen. Kalfvleesch met beenen. Schaapvleesch met beenen.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Tekstaffiches | 1913 | | pagina 1