ZOTTEGEM- Hillegem ^ÊBBBÊSBNÈÊF Hoeft u een faktuur of betaalt u in het zwart meneer? c.s.c. AKTIVITEITEN VERMEYLENKRING HERMAN VOSKRING «CULTURELE V OETB ALPRONOSTIEK Stationeerverbod op zaterdag 3 jan. 1976 NIEUWJAARSWENSEN I.V. PROGRAMMA S ZATERDAG ZONDAG MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG 3 JANUARI 4 JANUARI 5 JANUARI 6 JANUARI 7 JANUARI 8 JANUARI 9 JANUARI BRT 14.30 u. Doe mee 15.00 Vakan tie in Hollywood, musical 18.00 Ti Ta Tovenaar 18.05 Disney land, jeugdfeuill. 18.50 Eska- pade 19.45 Nieuws 20.15 Su perstars '75: finale 21.25 Ter loops 22.10 Kruis of munt, de tectivefeuilleton 23.00 Nieuws. RTB 10.30 Comment allez-vous 12.35 Télé-régions 13.30 Sports pour tous 14.00 TV F 14.30 In formations agricoles 14.45 In- terwallonie 16.30 P.P.P. 17.00 Follies 17.45 1, 2, 3 j'ai vu 18.55LesPilis 19.05 Spectacles 19.30 Antenne-soir 19.45 Nieuws 20.15 Le jardin extraor dinaire 20.45 Les yeux doux, toneelstuk 22.10 De mémoire d'homme N-l 15.32 O, gaat dat zo? 16.15 Jong geleerd, oud gedaan 17.10 Film van ome Willem 19.05 Wie van de drie? 19.35 M.A.S.H. 20.00 Speelfilm 21.35 Nieuws 21.50 De gebroe ders Hammond 22.40 Sportpa- norama 23.20 Nieuws 23.05 Lied van de week N-2 18.45 Paulus de boskabouter 19.05 Peppi en Kokki 19.20 Q en Q 19.50 't Zand 33 20.00 Nieuws 20.25 Speelfilm: The long ride home 21.55 Brandpunt 22.40 Het kabaret van Sito Ho- vink 23.30 Nieuws. NUMERO UN Michel Delpech F-l 12.10 Tekenfilms 12.30 Midi première 12.55 Samedi est a vous 12.57 Nieuws 13.35 Re gionale magazines 14.05 Deux ans de vacances 15.00 Samedi est a vous 18.40 Six minutes pour vous défendre 18.50 Ma gazine auto moto 1 19.20 Ge westelijke aktualiteiten 19.45 Ces animaux qu'on appelle des bêtes 20.00 Nieuws 20.30 Nu méro Un 21.30 Shaft 22.25 A bout portant 23.20 Nieuws F-2 9.30 Matinée D'A 2 13.00 Nieüws 13.35 Regionaal maga zine 14.05 Samedi dans un fau teuil 17.30 Hommage interna tional a Maurice Ravel 18.00 Clap 18.55 Des chiffres et des lettres 19.20 Gewestelijke ak tualiteiten 19.45 Y'a un truc 20.00 Nieuws 20.30 Splendeurs et misères des Courtisanes 22.00 Dix de fer 23.25 Nieuws. BRT 9.00 Doe mee 9.30 Loon naar werken 10.00 Eucharistievie ring 11.00 Resonanties 12.00 Weekjournaal voor gehoorges toorden 14.30 Voor boer en tuinder 15.00 De woonschuit 15.15 Labyrint 17.15 Sesam straat 17.40 Koncert 18.40 Ti Ta Tovenaar 18.45 De geschie denis van het huwelijk 19.45 Nieuws 20.00 Sportweekeinde 20.30 Een avondje uit: Het ge kroonde paard 22.20 Nieuws. LABYRINT Joey Dyser RTB 9.3Q Donner a voir 10.10 Indé- pendants a votre service 10.30 Ulysse 11.00 School-tv 13.05 Concertissimo 13.50 Arts- Hebdo 14.30 Au-dela de l'hori- zon 15.15 Calimero 15.20 Visa pour le monde 17.05 Sportuit slagen 17.15 Carrefour 17 18.00 Piste 18.40 Gulp 18.45 Sport weekend 19.30 Antenne-Soir 19.45 Nieuws 20.20 Histoires insolites: Monsieur Bébé 21.05 Cinéscope 22.00 TV 7 Club 23.00 Nieuws. N-l 14.30 Les Gammas 15.00 Pech onderweg 16.02 Sesamstraat 16.27 Skiën 16.55 Voetbaluit slagen 17.00 Vesper 19.00 Nieuws 19.05 Wickie de Viking 19.30 Koncert 20.30 TV-spel: Pygmalion 22.10 Heel de mens 22.40 Werk voor mensen 23.00 Nieuws N-2 18.25 Woord voor woord 18.30 Paulus de boskabouter 18.35 Roques Rock 19.00 Studio Sport 20.30 Ot en hoe zit het dan met Sien? 21.00 Janus 21.35 Markant 22.40 Beeldspraak 23.05 Nieuws F-l 9.30 Godsdienstige uitzendin gen 12.00 La séquence du spec- tateur 12.30 L'Homme qui n'en savait rien 13.00 Nieuws 13.20 Le petit rapporteur 14.05 Les rendez-vous du dimanche 15.45 Direct a la une 17.05 La Flèche brisée 18.45 Les animaux du monde 19.17 Nans le berger 19.45 Nieuws 20.30 Benjamin 22.00 Aqua Alta 23.00 Nieuws F-2 9.30 Matinee d'A 2 12.00 Di manche illustré 20.00 Nieuws 20.30 Elexir d'Amour 22.25 Les cadets nr. 1 23.00 Nieuws. BRT 17.30 School-tv 18.00 Ti Ta Tovenaar 18.05 Klein Klein Kleutertje 18.20 Wij saampjes 18.45 Mijn gemeente 19.15 Jaaroverzicht sport (3) 19.40 De weerman 19.45 Nieuws 20.15 Spelprogramma: Rad van For tuin (2) 20.45 De razende Roe land 21.45 Nieuws en Wetstraat 22.00 Filmforum: Het bolwerk van de zuiverheid (Mex. 1972) RTB 14.00 School-tv 18.00 1, 2, 3.j'ai vu 18.30 TVF 19.00 Katoliek godsdienstige uitzen ding 19.30 Lundi-sports 19.45 Nieuws 20.15 L'ecran témoin: Bonnie and Clyde 22.00 Debat 23.15 Nieuws BONNIE AND CLYDE N-l 18.45 Suriname deze week 19.05 De Flintstones 19.30 Ka- reltjes kolderieke kapriolen 19.45 'n Rondje Teater 20.45 Filippijnen 21.35 Nieuws 21.50 Uit de agenda van de bisschop 22.00 In de keuken van Berend: Susan Hampshire 22.30 Spreekbeurt 22.35 Nieuws N-2 18.45 Paulus de Boskabouter 19.05 The Lone Ranger 19.30 In Londen staat een huis 20.00 Nieuws 20.25 Film: Daniël 21.45 Aktua 22.30 Theo Olof prezenteert 22.55 Nieuws F-l 12.15 Réponse a tout 12.30 Midi première 12.57 Nieuws 13.30 Beursberichten 14.35 La-haut, les quatre saisons 18.15 A la bonne heure 18.45 Pour chaque enfant 18.55 L'Ile aux enfants 19.40 Une minute pour les femmes 19.47 La vérité tient a un fil 20.00 Nieuws 20.30 Les conquerants d'un nouveau monde 23.00 Nieuws. F-2 14.30 Aujourd'hui madame 15.30 Les Incorruptibles 16.20 Les après-midi d'A 2 17.30 Fe- nêtre sur18.00 Le souvenir de l'écran 18.30 Nieuws 18.42 Le palmarès des enfants 18.55 Des chiffres et des lettres 19.20 Gewestelijke aktualiteiten 19.45 Y'aun truc 20.00 Nieuws 20.30 La tête et les jambes 21.45 Alain Decaux raconte 22.45 Nieuws BRT 17.00 School-tv 18.00 Ti Ta Tovenaar 18.05 De avonturen van Dominic 18.30 Zorg er nu eens zelf voor 19.00 Tiener klanken 20.15 Hitjournaal (12) 21.00 Menswetenschappen: Ge kent de weg en de taal 21.45 Thriller: Gasthuis voor Moor denaars 22.50 Nieuws en Wet straat. RTB 14.00 School-tv 17.40 School- tv 18.10 1,2,3 .j'ai vu 18.30 Séniorama 19.00 Mister Magoo 19.25 Antenne-soir 19.45 Nieuws 20.15 Politiefeuilleton: Régan 21.30 Vingtième siècle 23.10 Nieuws. N-l 18.15 Les Gammas 19.05 Ge- heimnisse des Meeres 19.55 Sportman van het jaar 1975 21.35 Nieuws 21.50 Van oude mensen, de dingen die voorbij gaan 22.45 Nieuws. N-2 18.45 Paulus de Boskabouter 19.05 Dominic 19.30 Twee kamp 20.00 Nieuws 20.25 Sam 21.20 Mini Voetbalshow 22*10 Hier en nu 22.50 Koorzang 22.45 Nieuws SAM DINSDAG 6.1.1976 F-l 12.15 Réponse a tout 12.30 Midi première 12.57 Nieuws 13.35 Je voudrais savoir 18.15 A la bonne heure 18.45 Pour chaque enfant 19.20 Geweste lijke aktualiteiten 19.40 Une minute pour les femmes 19.47 La vérité tient a un fil 20.00 Nieuws 20.30 L'Homme qui criait au loup 22.00 Ces années- lè 1946-1970 22.45 Vive Voix 23.05 Nieuws F-2 13.45 Regionaal magazine 14.30 Nieuws 14.35 Au jourd'hui madame 15.30 Les in corruptibles 16.20 Les après- midi d'A 2 17.30Fenêtresur 18.00 Collection 18.30 Nieuws 18.42 Palmarès des enfants 18.55 Des chiffres et des lettres 20.00 Nieuws 20.30 Daniel, Claude, Simoneet un mil lion d'autres 23.15 Nieuws. BRT 16.30 Tip Top 17.45 Ti Ta To venaar 17.50Gans de gemeente: schoolkwis 18.50 Star Trek: Gevaarlijk paradijs 20.20 Rhoda 20.45 TV-spel: Een ge wone zaterdag 21.45 De vijfde windstreek 22.35 Nieuws en Wetstraat. EEN GEWONE ZATERDAG RTB 14.00 School-tv 16.45 Feu Vert 18.25 Tempo 18.55 Barbapapa 19.00 Antenne Soir 19.45 Nieuws 20.20 Contacts 20.25 Variétés: Chansons a la carte 21.35 Adresse a l'an 2000 22.45 Nieuws N-l 15.30 Muziekprogramma 16.00 Kijkdoos 16.40 De reizen van Kim 17.05 De trom van Pan- doera 18.45 Verkeers(p)licht 19.05 Van gewest tot gewest 19.50 Politieke uitzending 20.00 Film: Steven 21.10 Werkwinkel 21.35 Nieuws 21.50 Panoramiek 22.20 Studio Sport 22.45 Sprekershoek23.00 Nieuws. N-2 18.45 Paulus de boskabouter 19.05 Jouw beurt 19.30 Ken merk 20.00 Nieuws 20.30 Brandpunt 20.50 Studio Vrij 21.50 Dag dieren F-l 12.15 Réponse a tout 12.30 Midi première 12.57 Nieuws 13.35 Les visiteurs 18.15 A la bonne heure 18.45 Pour chaque enfant 18.55 L'Ile aux enfants 19.20 Gewestelijke aktualitei ten 19.40 Une minute pour les femmes 19.47 La Vérité tient a un fil 20.00 Nieuws 20.30 Marie-Antoinette 22.00 Codes et chiffres 23.00 Nieuws., F-2 14.30 Nieuws 14.35 Au jourd'hui madame 15.30 La planète des singes 16.20 Un sur cinq 18.30 Nieuws 18.42 Le palmarès des enfants 18.55 Des chiffres et des lettres 19.20 Ge westelijke aktualiteiten 19.45 Y'a un truc 20.00 Nieuws 20.30 Police Story 21.30 C'est a dire 23.00 Nieuws BRT 17.00 Schooltelevisie 18.00 Ti Ta Tovenaar 18.05 Jonger dan je denkt 18.45 Leef nu 19.10 Verkeersveiligheid 19.15 Die renfilm 19.45 Nieuws 20.15 Coronation Street 20.40 Pano 76 21.30 Sonate van A. Falc- kenhagen 21.40 Standpunten 22.05 Première 22.50 Nieuws. RTB 14.00 School-tv 17.40 School- tv 18.10 1,2, 3 .j'ai vu 18.30 Savoir-vivre: cuisine 19.00Mis ter Magoo 19.25 Antenne-soir 19.45 Nieuws 20.15 Si vous sa- viez: I'auto au salon 20.35 Poli tiefilm: Le gang Anderson 22.10 Le carrousel aux images. N-l 15.00 Van hart tot hart 18.45 Toeristische informatie 19.05 Laurel en Hardy 19.20 Landge noten 19.30 All in the family 19.55 Droomland 21.35 Nieuws 21.50 Metterdaad 22.00 Van u wil ik zingen 22.25 In the be ginning 22.50 Nieuws. ALL IN THE FAMILY N-2 18.45 Paulus de Boskabouter 19.05 Pipo de klown en de lach- planeet 19.30 Horen, zien en zwijgen 20.00 Nieuws 20.25 Achter het nieuws 20.40 De Pal- lisers 21.35 De ombudsman 22.00 Ieder zijn deel 22.30 Ach ter het nieuws 23.05 Gedicht. F-l 12.15 Réponse a tout 12.30 Midi Première 12.57 Nieuws 13.35 Regionale magazines 18.15 A la bonne heure 18.45 Pour chaque enfant 18.55 L'Ile aux enfants 19.20 Gewestelijke aktualiteiten 19.40 Une minute pour les femmes 19.47 La vérité tient un fil 20.00 Nieuws 20.30 L'Inspecteur mène l'en- 'quête 22.00 Satellite 23.00 Al- lons au cinéma 23.30 Nieuws F-2 13.35 Regionaal magazine 14.30 Nieuws 14.35 Au jourd'hui madame 15.30 Les in corruptibles 16.20 Les après- midi 17.30 Fenetre sur... 18.00 L'actualité d'hier 18.30 Nieuws 18.42 Palmarès des en fants 18.55 Des chiffres et des lettres 19.20 Gewestelijke ak tualiteiten 19.45 Y'a un truc 20.00 Nieuws 20.30 Des hom mes libres 21.45 L'art sur le vif 22.45 Nieuws. BRT 17.00 School-tv 18.00 De ge broeders Piem Piem 18.15 Bouwen (A) Isolatietechnieken 18.45 Van dag tot dag 19.15 Vredeseilanden: Kalakad 19.40 De weerman 19.45 Nieuws 20.15 De Flintstones 20.40 Speelfilm: Een man voor de eeuwigheid 22.35 KTRC 23.05 Nieuws RTB 14.00 School-tv 17.40 School- tv 18.10 1, 2, 3 j'ai vu 18.30 Sept sur sept 19.00 La pensée socialiste 19.30 Antenne-soir 19.45 Nieuws 20.15 Ly- céens chacun sa vérité 21.20 Voulez-vous jouer? N-l 11.10 School-tv 18.45 Kortweg 19.05 Tommy en Charlie 19.30 Vrijdagavondvrij 20.45 Hof van Holland 21.35 Nieuws 21.50 In Haagse kringen 22.35 Jazzpro gramma met Oscar Peterson 23.00 Gedicht 23.01 Laat be zoek 23.26 Nieuws. N-2 18.45 Paulus de Boskabouter 19.05 Toppop Hitparade 20.00 Nieuws 20.25 Wie kent kwis 21.45 De gebroeders Hammond 22.35 Televizier. DE GEBROEDERS HAMMOND F-l 12.15 Réponse a tout 12.30 Midi-première 12.57 Nieuws 18.15 A la bonne heure 18.45 Pour chaque enfant 18.55 L'Ile aux enfants 19.20 Gewestelijke aktualiteiten 19.40 Une minute pour les femmes 19.47 La vérité tient a un fil 20.00 Nieuws 20.30 Le fil a la patte 22.00 Ar cana «Connaissance de la musi- que» 23.00 Nieuws. F-2 14.30 Nieuws 14.35 Au jourd'hui madame 15.30 Les in corruptibles 16.20 Les après- midi d'A 2 17.30Fenêtre sur 18.00 Souvenir de la musique et de la chanson 18.30 Nieuws 18.42 Le palmarès des enfants 18.55 Des chiffres et des lettres 19.20 Gewestelijke aktualitei ten 19.40 Y'a un truc 20.30 Simplicius, simplicissimus 21.30 Apostrophes 22.30 Je suis un évadé 00.15 Nieuws. De laatste weken zijn de woorden: «be- lastingfraudebelastingontduiking belasti ngsaf wenteling belasting vermijding», «belastingvlucht», «niet-taxatie» schering en inslag in pers, radio en T.V. Wat betekenen deze woorden, waarom zijn ze zo brandend aktueel, en wat houden ze in? .Het wetsontwerp betreffende de bud- 'gettaire voorstellen 1975-1976, bevat een voorstel tot wijziging van het wet boek van inkomstenbelasting, onder meer voor wat de fraude betreft. Zo wordt de navorderingstermijn van de ontdoken belasting van drie tot vijf jaar gebracht, zowel voor de in België als in het buitenland behaalde en niet aange geven inkomsten. Waarom nu deze wetswijziging? Samen met.het kapitaal (opkomst van de multinationale onderneming, hol dings, moeder - en dochtermaatschap pijen) kreeg ook de belastingogontdui- king een internationaal karakter. Vroe ger betekende belastingontduiking hoofdzakelijk aan of verkopen in het zwart, uitgevoerde werken zonder fak tuur, sluikarbeid en dergelijke meer, nu heeft het andere dimensies aangeno men en betekent het ook verlenen van abnormale of goedgunstige voordelen aan verwante ondernemingen, (ver want hetzij door aandelen -fusies, in breng - medebeheer-, hetzij door per sonen, -dubbel beheer-), belastings- vlucht naar fiscale paradijzen (regerin gen die steun krijgen van bepaalde on dernemingen, en ter compensatie vrijs tellingen van belastingen of gunstregi mes toekennen). Door het feit zelf dat bepaalde multinationals een kapitaal beheren die groter is dan het Belgisch budget, is ook hun macht in die mate toegenomen, dat zij een regering kun nen manipuleren in een richting, die voor hen de grootste winst garandeert. Wat kan er nu gedaan worden om deze fraude te bestrijden en om op die wij tot een humanere herverdeling van de in komsten te komen. Zoals trouwens alle anti-fraude maat regelen, de reeds bestaande wettelijke maatregelen inbegrepen, zijn de nieuwe voorgestelde straffende maat regelen en geen preventieve. Akkoord, wanneer er fraude ontdekt wordt moet ze streng gestraft worden, maar voor aleer de overtuiging te straffen moet men ze eerst kunnen ontdekken. Blijk baar zijn die maatregelen te heet voor onze bewindsploeg. De duidelijke bin ding kapitaal - partijpolitiek is hier niet vreemd, geloof ik. Wat kan er nu voorgesteld om de inter nationale fraude te bestrijden. Eerst en vooral dient een internationaal recht, op sociale basis, vervolmaakt, dat het onmogelijk maakt dat er handel wordt gedreven met de naties die gunstregi mes verlenen aan multinationale be drijven. Tweedes en dat belangt uitsluitend Be lgië aan, zou het bankgeheim moeten worden opgeheven. Onze huidige wetgeving laat niet toe dat er een onderzoek kan gebeuren naar bepaalde financiële verrichtingen in een bank of een financiële instelling, behoudens zeldzame uitzondering. Op die manier kunnen zwarte winsten of handelswaarden zonder slag of stoot naar het buitenland afvloeien. De on langs uitgekomen «bankschandalen» wijzen trouwens in die richting. Wat nu met de nationale belastingont duiking? Eerst en vooral moet de kanker-gedachte «in 't zwart is het goedkoper» verdwijnen. Wie zegt, dat wanneer er geen faktuur wordt afgele verd de prijs minder bedraagt dan wan neer er wel gefaktureerd wordt. Mees tal wordt de B.T.W. toch aangerekend maar verdwijnt hij in de zwarte kous van de handelaar in plaats van in de staatskas. Het tekort door deze hande ling zal uiteindelijk aangevuld worden door nieuwe belasting, die ons nog maals zal treffen. Uiteindelijk betalen we dus tweemaal in plaats van éénmaal de verschuldigde taks. Als tweede mijn inziens efficiënte maatregel is het opheffen van het be roepsgeheim aangaande de aangegeven inkomens. Volgens mij zouden de be lastingskohieren openbaar moeten zijn, zodat iedereen kan weten wat zijn «dorpsgenoot-bakker»zijn «Dorpsgenoot-bankier» of «zijn door hem verkozen parlementair» als» in komsten opgeeft. Op die manier zou men zijn inkomen kunnen toetsen aan het opgegeven inkomen van deze en dit in verband brengen met de gevoerde graad van gegoedheid. Onregelmatig heden zouden vanzelf tot uiting komen, of publiek kunnen aangeklaagd. Zoals u merkt zijn de voorgestelde maatregelen ter bestrijding van fiscale misdrijven van die aard, dat ze een do sis moed vergen om ze te verwezenlij ken. Zolang echter de verheerlijkers van het kapitaal regeren, zijn dergelijke maatregelen eenvoudigweg niet moge lijk. Daarom zijn er structuurhervor mingen hard en dringend nodig, zoniet zal de «kleine man» de grootste «fiscale-melkkoe» zijn en blijven. De Clercq Etienne Hierna volgt een overzicht van ons pro gramma voor de eerste drie maanden van 1976: zaterdag 24 januari: voordracht over «Macrobiotiek» zaterdag 21 februari: voordracht over«Parapsychologie» (telepatie - helderziendheid - duiveluitdrijving eadoor dhrBernard Van Den Dries- sche, psycholoog zaterdag 20 maart: toneelavond: opvoering van «Viviseks» door het Fakkelteater van Antwerpen. De voordrachten zullen zoals gewoon lijk doorgaan in de Ridderzaal van het Egmontkasteelde toneelopvoering in het C.O.C. Velzeke (vervoer van het centrum naar Velzeke wordt voorzien). HE. Voor het eerst sinds de C.S.C. HERMAN VOSKRING met de cultu rele voetbalpronostiek van start ging, diende de eerste prijs bij lottrekking toegewezen te worden. Inderdaad waren er drie vrienden die 8 punten behaaldenTwee ervan wisten 4 juiste 2 en 4 juiste 1 in te vullen, terwijl de derde met slechts 2 juiste 2 de derde plaats toegewezen kreeg. Het werd DE CLERCQ MARCEL die de laatste we ken wel erg goed op dreef blijkt te zijn Voor de eerste prijs ging het tussen Van Melckebeke Etienne en Van den Bos sche Johan. Maandagavond werd er in het Volkshuis overgegaan tot de lot trekking om de eerste prijs toe te wij zen. Het werd uiteindelijk VAN MELC KEBEKE ETIENNE die het mooie kunstboek over Breughel won, terwijl JOHAN VAN DEN BOSSCHE de tweede prijs kreeg. Hoe dan ook, de spanning blijft bestaan. Voor het tweede periodeklassement staat LEFEVRE MARIE nu nog met drie punten voorop, gevolgd door Praet Pierre en Van den Bossche Johan. Het staat echter zeker nog niet vast wie tens lotte het waardevolle kunstboek «AAN DE VOET VAN HET BELFORT» in zijn bezit zal krijgen. In het eindklassement blijft PRAET PHILIPPE op kop, gevolgd door zijn eeuwige achtervolger Michel Evrard. Ook hier blijft de strijd doorgaan. Freddy Van den Bossche Gezien de moeilijke doortocht van de driekoningenkarnavalstoet zal het stationeren van voertuigen verboden zijn op zaterdag 3 januari 1976 in na volgende straten: Heldenlaan: rechter- rijbaan Kasteel naar Markt: van 17.30 u. tot 19.30 u. Hoogstraat: volledig van 18 tot 22 u. Zavel (van Hoog- tot Trapstraat): van 18 tot 20 u. Trap- en Nieuwstraten: van 17 tot 20.30 u. Kazernestraat (V. Aelbrouck - tot KI. Nieuwstraat): van 17 tot 20.30 u. Kleine Nieuwstraat Burg. De Me- yerstraat: van 17 tot 21 u. Marktplein en Marktstraten: van 17 tot 22 u. St. Annastraat: van 18 tot 21.30 u. Wij vragen de daadwerkelijk mede werking van de bewoners van hoger- gemelde straten. De BSP-afdeling biedt aan alle inwo ners van de gemeente en zeer in het bijzonder aan de leden van de socialis tische organisatie, haar beste wensen van geluk en voorspoed voor 1976.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Voor Allen | 1976 | | pagina 7