AALST BIJZONDER SUKSES VAN DE BSP-PROPAGANDATOCHT IN DE WIJK «SCHAARBEEK» vrJKSCHwra® 20 J&AR VERKIEZINGSUITSTAP VAN ONZE HARMONIE «HAND AAN HAND» DOORHEEN DE WIJK DRIEVELDEN UITGEBREIDE BESTUURSVERGADERING FIETSELING Nr. 2 DRINGENDE OPROEP TOT KANDIDAAT-GETUIGEN IN DE STEMBUREAU'S EN VOOR HULP IN DE STEMOPNEMINGSBUREAU'S ZIEKEN OF OUDEN VAN DAGEN HOE MOET MEN NU GELDIG STEMMEN? Oproep tot kandidaat- ziekenvervoerders tijdens de aanstaande Gemeenteraadsverkiezingen HUISBEWAARDER ONDERHOUDSWERKMAN M SOCVfJKüAJBHFUPS UITNODIGING TOT DE - SOC. WUKKLUB PARK- WATERTOREN-HOUTMARKT SOC. HARMONIE «HAND AAN HAND BELOETTING PRIJSKAMP OP 18.9.76 KIESFONDS GROOT-AALST A.C.O.D.-ONDERWUS AGENDA: AKTIE OP 4, 5 EN 6 OKTOBER. Eerste klassementsbelotting Drievelden DE V.Z.W. BOND MOYSON Zaterdagmiddag te 15 uur werd naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van de socialistische wijkklub H. Flips door het bestuur een BSP-propagandatocht gehouden. Het welkomstwoord en de feestrede werden gehouden door onze voorzitter, Kd. Paul Van de Meersche. In zijn rede gaf hij de historiek weer van de wijk klub. Nadien werd hulde gebracht aan de ge wezen lokaalhoudsters van het wijk- klublokaal, waarbij ook de echtgenote van de voorzitter betrokken werd. Begeleid door de harmonie «Hand aan Hand» en de trommelkorpsen van Aalst, Erembodegem vertrok een lange stoet voor zijn rondgang. Ook kregen wij die namiddag een pri meur. de BSP-trein werd er voor de eerste maal aan het publiek getoond en reed gans het parkoers mee. Hij was ongetwijfeld de blikvanger van de dag. Opvallend was het feit dat in alle straten van de wijk de belangstelling bijzonder groot was, zodat wij gerust mogen schrijven dat deze propagandatocht een bijzonder sukses kende. Het vriendelijk en lieftallig optreden van onze BSP-hostessen droeg in grote mate bij tot dit sukses. Wij danken dan ook alle deelneemsters en deelnemers van deze manifestatie en in het bijzonder: de BSP-hostessen, de harmonie en de 3 trommelkorpsen evenals de kranige bestuurders van de trein. Namens het bestuur Paul VAN DE MEERSCHE Voorzitter Julien COOREMAN Sekretaris Begeleid door «Hand aan hand» en de trommelkorpsen van Aalst en Erembodegem trok een entoesiaste groep door de stad Op kop onze mandatarissen en wijkverantwoordelijken op maandag 4 oktober te 19.30 uur Alle kandidaten, partijbestuursleden en hostessen in uniform worden ver wacht. Alle partijleden worden hiermee uitgenodigd. Bijeenkomst: Her berg Drievelden. De verkiezingstrein van Groot-Aalst, symbool voor meer en beter openbaar vervoer, maakt ophef overal waar hy verschynt. Uitslag 1F kaarting: Café Sportleven 1De Block 4526 2. Ottoey Prosper 4367 3. 'Callebaut Rudy 4284 4. Rubbrecht Jozef 4268 5. De Schutter Désiré 4166 6. Adam Leon 4151 7. Keppens Frans 4121 8. De Breucker Jan 4120 9. Van De Velde Maria 4118 10. Ceuppens Gustaaf 4107 11. Van Hespelgem Frans 4082 12. Van Mossevelde 4059 13. De Schutter Louis 4053 14. Wauteis Kamiel 4050 15. Van Leuven Theo 4025 16. De Bondt Roger 4023 17. Haelterman Jules 4001 18. Smekens Alfonsine 3955 19. Haems Elvire 3922 20. De Meulemeester H. 3887 21. Monsieur Kamiel 3847 22. Ottoey Albicn 3813 23. De Smedt Oscar 3808 24. Jacobs Leo 3792 25. Verhaegen V. 3790 26. Vertongen Albert 3780 27. Wauters Joséfine 3780 28. Monsieur Marie-Th. 3709 29. Van Mossevelde Luc. 3693 30. De Valk José 3.692 31. Verberen Adolf 3681 32. De Wolf Florent 3675 33. Willems Benoit 3647 34. Van Gijsegem 3636 35. De Cooman Monique 3586 36. De Schepper Frans 3534 37. Coppens Alfons 3482 38. Roelandt Rosalie 3456 39. Van Pottelberg A. 3448 40. Cooman Jan 3441 41. Roelandt Alfons 3438 42. Meert Jan 3437 43. Herckenrath 3398 44. Van Hauwe Gaspard 3396 45. De Vulder Maria 3358 46. Van Langenhove 3308 47. Arys Felix 3303 48. Permentier Gaston 3262 49. Smekens Richard 3235 50. De Neve Herman 3194 51. Blanckaert Marcel 3168 52. Roelandt Pierre 3158 53. De Pauw Elza 3066 54. Linthout Benoit 3016 55. Troch Frans 2951 56. Steenwerkers 2873 57. Bauwens Emilie 2812 58. Van Leuven Rita 2762 59. Van Geit Alain 2754 60. Ottoey Alfons 2699 61. Blanckaert Henri 2699 62. Van Oost 2699 Volgende kaarting: 2e schifting op za terdag 9 oktober a.s. in Café De Palm, Eugeen Bosteelsstraat. DE INRICHTERS Beknopte handleiding voor marsen- festival te Harelbeke. Zondag 26 september 1976 Afgevaardigden v.d. inrichters: Corty Etienne Dupont Norbert. Bij aankomst te Ha relbeke aan café Germinal, niet uit au tocar laten stappen. Onze afgevaar digde vraagt onmiddellijk naar de voornoemde afgevaardigden van de in- richters. Afgevaardigde van het Muziekkorps: Steenhaut Victor. Vertrek te Aalst: 9 u. Aankomst Germinal Harelbake: 10 u. Dorpplaats te Stacegem: 10.30 u. (con cert) Eetmaal (warm eetmaal is ons monde lings beloofd). Verzameling, café «Cormopolite», in de Pevenagestraat, te 14.30 u. Opstelling van korps moet klaar zijn 14.55 u. Vertrek- na sirènegeloei te 15 u. (rich ting Statiestraat). Optreden in marsenfestival (2e in de volgorde) 15.15 u. Stappen spelend naar de tribune. le mars: KING SIZE 2e mars: HALF TIME Daarna spelend of trommelend ver trekken richting Deerlijkstraat. VRIJ TOT 18 U. Opnieuw verzamelen tegen 18 u. in het ontmoetingscentrum. Opstelling aan ontmoetingscentmm te 18.15 u. Finale uitvoering van de mars «Half time»door alle deelneemende muzie- ken, onder de leiding van Partijvoorzit ter Willy Claes. Daarna allen naar de grote zaal van het ontmoetingscentmm, waar de procla matie zal plaats grijpen. Prijsuitdeling. De autocars dienen opgesteld te wor den: Eilandstraat. Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor de autocar. Prijs 100 F. Kaarten bij geranten Volkshuis. Grote prijs Jul. Van Droogenbroeck, gespeeld bij Schollaert Frans - Fest. Frieda. Bergemeersenstraat 35, Aalst. De uitslag gaf de volgende winnaars. Punten 1. De Kerpel Freddy 4.399 2. Philips Fideel 4.239 3. Heireman Frank 4.138 4. V.D. Walle Willy 4.085 5. Fieremans Albert 4.000 6. Schockaert William 3.984 7Schollaert Frans "3.969 8. Moens Dirk 3.876 9. Moens Philemon 3.868 10. De Neef Frank 3.667 11. Philips Luc 3.579 12. V.D. Walle Rafaël 3.440 13. De Vos Madeleine 3.436 14. Monsieur Benoni 3.431 15. Renneboog Heiman 3.359 16. George De Pauw 3.349 17. De Vijlder Albert 3.325 18. Schollaert Albert 3.317 19. Broeckaert Odilon 3.277 20. V.D. Bosch Basiel 3.233 21. De Mol Willy 3.132 22. De Brul Paul 3.067 23. Cornand Maria 2.374 Ingevuld door Fieremans Albert Getuige Moens Philemon Naar de 150.000 F! Deze week mochten we tal van afreke ningen ontvangen. Wij bereiken bijna de 140.000 frank. Nog een klein stootje. Schrijf in op de lijsten van kandidaten en bestuursleden! Steunlijst Mariette Vinck Vinck Mariette 500 F Vinck Camiel 300 F Vinck Jan 200 F Hermine 100 F Maria 100 F Uit sympathie fa VG 15.000 F Totaal 16.200 F Steunlyst Van Nieuwenborgh Gracienne Van Nieuwenborgh Gr. 1.000 F B.G. 500 F Wooley- Van Nieuwenborgh 200 F Od Mortier 151 F Totaal 1.851 F Steunlijst Vereecken Roger(Gijzegem) Daeleman Romain 150 F Vereecken Marleen 150 F Vereecken Wim 200 F Vereecken Roger 500 F De Meersman Alfred 500 F Van Zande Gustaaf 500 F Dierickx Pierre 100 F Van Hecke Firmin 100 F Grysolle-Bovijn (lokaal) 500 F Totaal 2.700 F Lijst Van Geit Gustaaf (Gijzegem) Van de Perre 100 F Van Geit Gustaaf 500 F De Schrijver Paula 200 F Onbekend 250 F De Wulf W. 500 F De Meersman Alfred 220 F Totaal 1 *770 F Lijst Van der Spiegel Roger Van den Spiegel Yolande 100 F Van der Straeten Marie 100 F Onbekend 50 F Verhoye Hugo 100 F De Wolf Jozef 100 F Huyon Edward 50 F Van der Veken Paul 100 F Van der Borght Frans 100 F Van den Spiegel V. 200 F Monsieur Emmy 200 F J. Canipel 50 F Van de Perre Emiel 150 F De Smet Gilbert 100 F Onbekend 100 F Linthout Annie 20Q F M. Linthout 100 F Onbekend 100 F Van den Spiegel Mare 100 F Linthout P. 100 F Van Belle Suzanne 50 F Van Vaerenbergh 100 F Van den Spiegel Roger 500 F Totaal 2.750 F Steunlijst Van Droogenbroeck Jules Van Onbekende langs J. VanGeit500F CVH 5.000 F Totaal 5.500 F Totaal van deze week 30.771 F Vorig totaal 107.105 F Nieuw totaal 137.876 F OP WOENSDAG 29 SEPTEMBER OM 20 uur in het Volkshuis, Houtmarkt te Aalst. Alle leden worden dringend uitgenodigd. De schoolafgevaardigden worden verzocht hun leden te verwittigen. Niemand mag ontbreken. Dit bericht geldt als uitnodiging. A. DE WINTER E DIERICKX Voorzitter adj- sekretaris P. VAN DER NIEPEN sekretaris ZITDAGEN De kdn. Van der Niepen en Dierickx houden elke woensdag zitdag van 19 tot 19.30 uur in het Volkshuis, Houtmarkt 1 te Aalst. Op zaterdag 25 september a.s. fietst de BSP doorheen de gemeenten Aalst, Erembodegem, Nieuwerkerken, Hofstade en Gijzegem. Vertrek: te 14 uur aan het Volkshuis ALLE FIETSERS VERWACHT! Zo vertrokken onze fietsers voor de eerste fietseling. Op 25 september fietsen we met zijn allen doorheen de oude fusiegemeenten. Kandidaturen en adressen dienen zo vlug mogelijk telefonisch of schrifte lijk overgemaakt te worden met vermelding van naam, voornamen, huidig adres, geboortedatum en beroep, (zoals vermeld op de identiteitskaart) aan: Kd. S.J. BOGAERTS Huis der Socialisten Houtmarkt 1B 9300 AALST Tel. 053-21.48.69, bij Kd. Freddy Vanden- bossche. die graag tijdens de verkiezingen per auto naar het stemlokaal vervoerd worden, gelieven hun naam en adres over te maken aan het volgend adres: Sylvain Bogaerts p.a. Volkshuis, Houtmarkt 9300 Aalst Vermeld: «Doe beroep op ziekenvervoer» Ofwel achter de naam van één B.S.P. kandidaat; Ofwel achterde naam van meerdere B.S.P. - kandidaten (2, 3 of zelfs.nog meer); Ofwel op de kop van de B.S.P. lijst ONGELDIG is het stemmen achter de naam van kandidaten van verschillende lijsten. Kameraden en gezellinnen die met hun wagen kunnen rijden voor zieken vervoer worden vriendelijk verzocht hun naam over te maken aan kd. Sylvain Bogaerts. P.a. Volkshuis, Houtmarkt, Aalst (Tel. 70.51.51) Vragen naar Freddy Van den Bossche. WERFT AAN VOOR ONMIDDELLIJKE INDIENSTTREDING voor haar Medico-Sociaal Kompleks (polikliniek) te Aalst, St. Kamiel- straat, 30. De kandidaten dienen aan volgende voorwaarden te voldoen: gehuwd zijn de leeftijd van 30 jaar niet bereikt hebben vrij zijn van militaire dienst in staat zijn kleine onderhouds- en herstellingswerken (elektriciteit - mechanica) uit te voeren, wat zal blijken uit een eventuele proef. in het bezit zijn van een rijbewijs. Voor inlichtingen omtrent werk- en loonsvoorwaarden kan men zich wen den tot de DIREKTIE van de V.Z.W. Bond Moyson, te Zottegem, De Colfmaeckerstraat, 11 (tel. 091-60.13.95) of tot de Heer AMANT Frans, Gewestelijk Sekretaris, St.Kamielstraat 30, AALST. De kandidaturen voor deze betrekking, die ingewacht worden tot 20.10.76 dienen schriftelijk geadresseerd aan hogergenoemde direktie met bijvoe ging van gewettigde afschriften van eventuele diploma's. Een trage opkomst, maar toch een blijde verrassing. Er waren zo maar eventjes 27 belotters en 10 wijssters. Alvorens de belotting begon, hebben we een toespraak gehad van onze ka meraad: Martin Hutsebaut. Hij heeft ons ingelicht over de werken die al ver richt waren en die nog moeten uitge voerd worden. Hij heeft ook onze ka meraad Jan De Breuker verwelkomd, en gedankt uit de naam, van de wijk- club voor het schenken van speciale prijs 500 fr. Alvorens de kaarting be gon is er ook gevraagd voor een minuut stilte, in acht te nemen voor onze dier bare kameraad, en lid Jules Van Droogenbroek van wijkclub Drievel den. We hebben alle tafels en plooitafels moeten mobiliseren, om onze kaarters te kunnen plaatsen. Het bestuur hoopt dat de groei van de wijkclub zo mag blijven voortduren. Hier volgt dan de uitslag van de belot ters en wijssters. WIJSSTERS 1Janssens Sonja 138 2. Boxstael Christiane 133 3. Cabooter Jeannine 122 4. Verleysen Georgette 118 5Mortier Magda 108 7. Van Langenhoeve Rita 107 8. Van Langenhove E. 92 9. WasteelsE. 88 10. Amandt R. 84 BELOTTERS 1Lauryes Henri 4423 2. Kempens Luc 4374 3. De Neef Jan 4098 51 Schoup Cesar 4006 6. Geyst Jan 3971 7. De Neef Prosper 3943 8. De Neef Constant 3914 9. Van Renterghem Norbert 3887 10. Van Cauter E. 3857 11. WalgraefE. 3854 12. Sonck W. 3854 13. Bonsont Gustaaf 3819 14. De Neef A. 3722 15. De Neef Pascal 3679 16. Bombeek E. 3667 17. Philips M. 3649 18. Van Pottelbergh A. 3621 19. Roeland Martin 3507 20. Droeshoudt W. 3371 21. Callaert Gustaef 3167 22. Hendrickx C. 3071 23. De Coninck Jan 3067 24. Droeshoudt E. 3027 25. Wauters Jan 2950 26. Schellinks A. 2898 27. Boxstael J. 2484 Het Bestuur

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Voor Allen | 1976 | | pagina 3