CULTUUR ACTIVITEITENKALENDER^ 2e Jenevertocht van CSC-Lierde De Bokskampioen in Velzeke Hello Dolly in CC De Abdij te Geraardsbergen "Voor Allen" - 9 februari 2001 11 door C.S.C.-VORMINGSWERK GEWEST AALST - OUDENAARDE - RONSE Op zondag 11 februari 2001 organiseert de CSC-Lierde, aangesloten bij de Vlaamse Wandel- en Jogging Liga, hun tweede jenevertocht. Deze organisatie is de start van het wandelseizoen te Lierde, dat uit twee delen be staat, de jenevertocht en de wisselbekertocht op 1 juli 2001. De startplaats van de jenever tocht is opnieuw in de Kan tien van FC Maria-Lierde, Caudenberg te Sint-Maria- Lierde. Er zijn afstanden van 6-9-12- 15 km. Parcoursbeschrijving 6 km: Alle afstanden vertrek ken richting Kleinendries om via de weiden van de Spurt de dorpskom van Sint-Maria- Lierde te bereiken, alwaar de controlepost gelegen is. Na het nuttigen van enkele genevers wordt via een goed bewandelbaar pad naar de Stuivenberg gegaan, om via de Spende de aankomst te be reiken. 9 km: Tot aan de controle post is het een gemeenschap pelijk traject, de extra lus brengt ons naar Pijperzele om via de kouters van Sint Jansbosch, Kwaedsbeke en Bekeveld de Spende te berei ken. 12 km: Na de eerste contro lepost gaan de wandelaars naar het hoogste punt van Lierde, alwaar men kan ge nieten van mooie vergezich ten; daarna wandelen we rond de kouters van de Hoogen Meulekouter naar de Krekelenberg. In Kakebeke kunnen de wan delaars even blijven stilstaan bij het monument dat werd opgericht ter nagedachtenis van de gesneuvelde Engelse piloten, om vervolgens de tweede controlepost te berei ken om dan de wandelaars van de 6 km. te volgen. 15 km: Ons koninginnenum- mer brengt ons een menge ling van rustige straten, paad jes, modder en de hoogste en laagste punten van Sint-Ma- ria-Lierde. Een echte aanrader Inschrijven kan tussen 8 en 15 uur en het inschrijvings geld bedraagt 50 fr. en 40 fr. voor leden VWJL met voor iedereen een gratis versnape ring. Er is een ruime parking en in de Kantien is drank en spijs voorzien aan democratische prijzen. Jurgen Van Cleemputte De toneelkring Ontvoogding Velzeke presenteert "De Bokskampioen", een blijspel in drie bedrijven- van Otto Schwatz Carl Mathern in een regie van Charles Schaut- teet en assistent-regie van André Van De Casteele en dit op: - zaterdag 10 en 17 februari 2001 om 19.45 uur - zondagen 11 en 18 februari 2001 om 17.45 uur in het Ontmoetingscentrum Velzeke, Provinciebaan 275 te Zottegem. Kaarten in voorverkoop, 60- plussers en kinderen kosten 120 fr. Aan de kassa kost dat 150 fr. Kaarten zijn te verkrijgen bij de leden, reserveren kan op tel. 09-360 47 88. Na het succes van de minimu- sical "Nonsens", de musical "Kiss me Kate" en de operette "De Graaf van Luxemburg" brengt het Cultureel Centrum De Abdij opnieuw een eigen productie voor het voetlicht met "Hello Dolly" van Jerry Herman. De musical speelt zich af in New York rond de eeuwwisse ling van 1900 waar Dolly Gal lagher Levi de huwelijksma kelaar speelt, wat voor hilari sche taferelen zorgt. Deze musical wordt gespeeld in prachtige decors en met de mooiste kostuums. Voor dit groot spektakel wordt beroep gedaan op een 15-tal acteurs, een ballet bestaande uit 11 dansers, een achttienkoppig koor en een orkest. Al deze medewerkers komen uit de Geraardsbergse verenigingen, waaronder dansgroep BXS, het Garamondig Teater, de Koninklijke Rederijkerskamer St. Pieters Vreugd en Deugd, het Mannenkoor De Fall, het gemengd zangkoor Deur 't Singhen Blyden, het zangkoor Cactus, het St. Gregorius zangkoor,... De liefhebbers van muziek, dans en spektakel worden al vast verwacht in de komende twee weekends in het Arjaan- theater, Zonnebloemstraat te Geraardsbergen. De première heeft plaats op zaterdag 10 februari 2001 om CSC NINOVE i.s.m. WERKGROEP KWIS CULTUURRAAD Vrijdag 9 februari 2001 om 20 uur Zaal Roosevelt, Oudstrijdersplein te Ninove ZESSENTWINTIGSTE GR00TNIN00FS KWISTORNOOIFINALE - organisatie in samenwerkingsverband - deelname CSC-ploeg - speciale 2de editie jeugdkwis (schoolploegen 6e LO) op zaterdag 3 februari om 15 uur Inlichtingen via C. Vancoppenolle (054/33 00 00) 20 uur. Verder zijn er voorstel lingen op: - zondag 11 februari 2001 om 15 u. - vrijdag 16 februari 2001 om 20.30 u. - zaterdag 17 februari 2001 om 15 u. - zondag 18 februari 2001 om 15 u. De toegang bedraagt 600 fr. CJP - 3+-Pas: 550 fr. en kin deren tot 12 jaar betalen 450 fr. Kaarten zijn te bekomen in het CC De Abdij, Abdijstraat 10, Geraardsbergen, tel. 054-41 13 94, plaatsreser vatie is verplicht. CSC-Lierde Zondag 11 februari 2001 vanaf 8 uur Kantien FC Marie-Lierde, Caudenberg - Lierde 2de JENEVERTOCHTEN Wandelingen over 6 - 9 12 - 15 km door de natuur- pr acht van Lierdse deelgemeenten Deelname 50 fr. en 40 fr. voor CSC- en VWJL-leden. Iedereen is hartelijk welkom. CSC-Velzeke Zaterdagen 10 en 17 februari 2001 om 19.45 uur Zondagen 11 en 18 februari 2001 om 17.45 uur Ontmoetingscentrum Velzeke, Provinciebaan 275, Zottegem TONEELOPVOERING DE BOKSKAMPIOEN door Toneelkring "Ontvoogding" Velzeke. Een blijspel in drie bedrijven van Otto Schwartz Carl Ma- therm. Regie Charles Schautteet, Assistent-regie André Van De Casteele. Toegang 150 fr. (voorverkoop, 3-Plus-Pas en kinderen 120 fr.) Reserveren bij de leden of tel. 09-360 47 88. CSC-Faluintjes Vrijdag 9 februari 2001 om 20 uur Zaal Ons Huis, Hoogstraat - Baardegem GESPREKSAVOND: WAT MET DE FALUINTJES DE KOMENDE JAREN Wat kunnen de bewoners van de Faluintjes de komende zes verwachten vanuit het Gemeentebeleid. De vier Aalsters SP- schepenen en de lokale mandatarissen zorgen voor de inlei ding. Daarna is het woord aan de aanwezigen Na afloop van het debat zijn er drankjes en hapjes voorzien. Dus allen op post! CSC-Studiekring Geraardsbergen Dinsdag 13 februari 2001 om 20 uur Taverne "Hemelrijck", Oudenberg 2 - Geraardsbergen Gespreksavond: beleidsnota voor cultuur Inleiding: Swa Luyts, Secretaris Culturele Raad Ge raardsbergen Een must voor al wie begaan is met het Cultuurbeleid in Ge raardsbergen. Iedereen is van harte welkom!

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Voor Allen | 2001 | | pagina 11