CSC Vlaamse 11-stedentocht 2002 Animator (m/v) Bibliotheken uit de streek werken samen. 'Route 42' ABVV-Gewest Aalst: bedeling nieuwjaarspakje Sp.a-federatie bereikbaar via de e-mail "Voor Allen" - 15 februari 2002 7 Van langs om meer worden van de steden en gemeenten grotere inspanningen vereist en dit op vrijwel alle vlakken van de dienstverlening. De fi nanciële weerslag daarvan weegt dikwijls zwaar op de be groting. Heel wat asspecten van de dienstverlening kunnen echter intergemeentelijk worden aan gepakt. Dat heeft als voordeel dat het aanbod groter wordt aan de ene kant en dat de fi nanciële weerslag voor de par ticiperende besturen milder wordt. Een schoolvoorbeeld van zo een intergemeentelijk samen werkingsverband werd afgelo pen oktober tijdens de biblio- theekweek aan de pers voorge steld: 'Route 42'. Een goedge kozen naam, want het gaat om een samenwerkingsverband tussen de bibliotheken van ste den en gemeenten die langs de N42 liggen: Oosterzele, Sint- Lievens-Houtem, Zottegem, Herzele, Lierde, Brakel en Ge- raardsbergen. Samen zijn ze goed voor een werkgebied van meer dan 113.000 inwoners. De eerste contacten werden al begin vorig jaar gelegd. Het uitwisselen van ervaringen, het doorspelen van informatie en het verlenen van onderlinge materiële en logistieke steun vormen de pijlers van dit ini tiatief. Hiermee wordt trouwens inge speeld op de nieuwe biblio- 'theek wetgeving, die dergelijke samenwerkingsverbanden vo lop stimuleert. Datzelfde geldt trouwens voor een aantal pro vinciale maatregelen. Want, een ding is duidelijk: bovenlo kaal werken en samen werken met anderen worden ook op het vlak van de bibliotheken alsmaar belangrijker. Om het genoemde samenwer kingsverband in de verf te zet ten, werd een hoogst originele publiciteitscampagne op poten gezet. Stevige zwarte, stoffen draagtassen met de slogan 'De bib in je buurt' en het slinge rende lint van de N42 als cen traal element. De tassen kan je kopen in de deelnemende bibliotheken. Dankzij de tussenkomst van de provincie is de prijs laag ge houden op 1.50 Euro. Startdag: zondag 23 juni 2002 te Geraardsbergen Noteer nu reeds deze datum in uw agenda De pakjes kunnen afgehaald worden volgens onderstaand schema en dit tot en met 31 maart 2002. Vergeet niet uw lidboekje mee te brengen. Vanaf maandag 25 februari 2002 - Ninove deelgemeenten) - ABVV kantoor - Geraards- bergsestraat 125 - elke werkdag tussen 9.00 u. en 11.00 u. - Denderhoutem - Café 't Zonneken bij Odette - Zon- nestraat 8 - gans de dag. - Denderleeuw deelge meenten) - ABVV kantoor - Sportstraat 1 - elke werkdag tussen 9.00 u. en 11.00 u. - St. Lievens Houtem - Bond Moyson kantoor - Krabben- ijkstraat 1 - elke maandag namiddag tussen 14.00 u. en 16.00 u. Vanaf dinsdag 26 februari 2002 - Heldergem - af te halen bij Etienne Schouppe - Lei estraat 20 - tussen 14.00 u. en 16.00 u. - Haaltert - Bond Moyson kantoor - Hoogstraat 47 - el ke dinsdagvoomiddag van 9.00 u. tot 12.00 u. Vanaf woensdag 27 februari 2002 - Lede - Bond Moyson kan toor - Markt 14 - elke woensdagvoormiddag tus sen 9.00 u. en 12.00 u. - Mere - Bond Moyson kan toor - Kerkveldstraat 5 - woensdagnamiddag tussen 15.00 u. en 16.00 u. Woensdag 20 februari 2002 Geraardsbergen - Bond Moys on kantoor - ingang Boker- straat - van 14.00 u. tot 16.00 u. de pakjes worden uitgereikt tijdens eengezellig samenzijn met koffie en koeken. Vrijdag 22 februari 2002 Aalst deelgemeenten) - Volkshuis - 2de verdieping - Houtmarkt 1 - van 14.00 u. tot 16.00 u. - de pakjes worden uitgereikt tijdens een gezellig samenzijn met koffie en koe ken. Woensdag 27 februari 2002 Herzele - Zaal Volkshuis Ger minal - Markt 12 - van 14.00 u. tot 16.00 u. - de pakjes wor den uitgereikt tijdens'een ge zellig samenzijn met koffie en koeken. Donderdag 28 februari 2002 Zottegem - Zaal Volkshuis - Markt 8 - van 14.00 u. tot 16.00 u. - de pakjes worden uitgereikt tijdens een gezellig samenzijn met koffie en koe ken. CSC-Vormingswerk Centrale voor Socialistisch Cultuurbeleid werft aan in gesco-statuut voor de regio Aalst-Oudenaarde-Ronse Als animator ben je de schakel tussen de professionele or ganisatie en de lokale vrijwilligers. Opdracht Je hoofdtaak is het ondersteunen van lokale CSC-afdelin- gen op inhoudelijk en methadologisch vlak. Daarnaast sta je ook in voor de lokale en regionale implementatie van na tionale projecten zoals het Internetcafé, Kiezen voor Kunst en de Europaquiz. Je verjeent je medewerking aan diverse nationale initiatieven en bijeenkomsten. Je organisatietalent en creativiteit wend je aan voor het organiseren van regio nale initiatieven in het eigen werkingsgebied. Tenslotte ver vul je met evenveel inzet administratieve taken met het oog op het verwerven en behouden van de werkingsmiddelen. Profiel - Je bent een enthousiamerend en creatief persoon. - Je hebt verantwoordelijkheidszin, je kan zelfstandig werken. - Je beschikt over de nodige communicatieve, organisatorische en administratieve vaardigheden. - Je hebt kennis van de gangbare informaticatoepassingen. - Je voldoet aan de geco-voorwaarden: je bent 1 jaar werkloos of gelijkgesteld hiermee gedurende de afgelopen 3 jaar. - Je beschikt minstens over een diploma NUHO (diploma maatschappelijk assistent, sociaal cultureel werk geniet je voorkeur) - Enige ervaring in het vrijwilligerswerk (socio-culturele sector of jeugdwerk) is een pluspunt. - Je beschikt over een eigen wagen. - Je woont in het werkingsgebied Zuidoostvlaanderen (Aalst-Oudenaarde-Ronse) - Avond- en weekendwerk schrikt je niet af. - Je onderschrijft de sociaal-democratische waarden van de organisatie. Contract Een contract van onbepaalde duur. Solliciteren Stuur vóór 1 maart 2002 CV aan CSC-Vormingswerk regio Aalst-Oudenaarde-Ronse vzw, t.a.v. Chris van Coppenolle, De Malenderplein 7, 9600 Ronse. Meer informatie: 055/21.48.50 of 0497/48.55.34 Om de Sp.a-federatie Aalst-Oudenaarde-Ronse nog beter be reikbaar te maken voor de leden en belangstellenden werden de volgende e-mail adressen aangemaakt Algemeen aor@s-p-a.be chris. vancoppenolle@s-p-a.be (federaal secretaris) greta. vanhende@s-p-a.be (ledenbestand) jonny. lampens@s-p-a.be (Voor Allen) wim.tonniau@s-p-a.be (website) ingrid.masure s-p-a.be (CSC-Vormingswerk

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Voor Allen | 2002 | | pagina 7