Feestelijk uitroepteken bij Feest van de Arbeid 2002 Dossier jg. 64 nr.5 mei 2002 "Vorig jaar op Meiavond waren er dertig mensen. Allemaal bejaarden. Dit jaar zie ik er driehonderd, een mengelmoes van jong en oud. Dat doet deugd. Ik ben overtuigd, we zijn op de goede weg.""Dit feest zet in de prak tijk waar al veel te lang in theorie over gepraat werd." "Hé, da's lang geleden, ben jij hier ook?" Meiavond in Aalst was dit jaar anders. Anders en beter. Dat bleek uit de vele prettige reacties die het centrum Netwerk die avond vulden. Wat was er dan zo veranderd? Wie Aalst kent, weet dat het met de politiek in de stad de verkeerde kant uitgaat. Het doorbreken van het cordon sanitaire is er geen nieuws meer, de bestuurspartners spreken alsmaar minder dezelfde taal, de gevreesde verrechtsing lijkt ook hier veld te winnen. Bezorgdheid om die evolutie bracht een aantal mensen samen, die beslo ten een positief maar duidelijk signaal van links te geven. Aalst is een pro gressieve, verdraagzame stad waar het goed is om wonen, waar gewerkt wordt aan sociale vooruitgang voor alle inwoners, waar men niet bang is voor overleg en discussie. SAMEN STERK Dus vonden sp.a, ABVV, Agalev, KP en Leef elkaar in de organisatie van een Progressief Meiavondfeest. Bedoeling was om mensen samen te brengen die, ondanks alle verschillen, over vele onderwerpen gelijk denken. Wie echte politieke discussie of diepgravende informatie wou, kon terecht in de infostands. Oxfam Wereldwinkel, Lets, 't Uilekot, Militant Links, Hand in Hand, Agalev, KP, Leef, sp.a en de Vrienden van Cuba zorgden voor de ern stige en/of informatieve noot. Maar voor de bezoeker zover geraakte, moest hij het warme onthaal van Tejooter Aabazjoer te verteren. Met rode rozen, klerenborstels en indien nodig veger en blik, ontvingen twee mimespelers van Aalsterse bodem de bezoekers. Wie zin had in een avond toogklap, deed dat gewoon en bleef in het café hangen. Wie het wat dynamischer wou, stroomde door naar de zaal. De poppen van Aabazjoer luchtten daar hun hart over"de weg naar links en de misère van de woiven". Poppentheater op zijn Oilsjters. De traditionele toespraak was dit keer niet van een Grote Bekende Politieker. Het was Hilde De Brandt, regionaal journalist, die de betekenis van het feest toelichtte. En dan werd het tijd voor The Honey's, een sfeervol vijfkoppig dansorkest, stijl "voor elk wat wils". De dames nodigden uit en dat bleek dé garantie voor onmiddellijke ambiance. De nieuwe formule van Meiavond bracht pakweg driehonderd mensen samen. Zij bewezen dat er wel degelijk interesse bestaat voor progressieve frontvorming. Intussen heeft Frankrijk, tot zijn eigen scha en schande bewezen dat het rechts wel degelijk kan afstraffen. Alleen jammer dat links daar de grote verliezer van werd. Versplintering leidt tot onmacht, maar in Aalst laten we het zover niet komen. Met vereende krachten naar een bete re, sociale toekomst. De eerste stappen zijn gezet. Uit de toespraak van Hilde De Brandt "Onze eigen Bert Van Hoorick zei het al: 'De ondergang van vrijheid en demo cratie begint daar waar de onverschilligheid de mensen aangrijpt.' Dames en heren, wij - u en ik - mogen niet onverschillig worden. Vanavond zijn we dertig april, Meiavond. We hebben reden om achter een goed glas bier de avond rond te maken, want de socialistische beweging heeft flinke verwor venheden om op terug te kijken. Maar er is nog vee! werk. Zoals in Frankrijk, is hier bij ons het drummen in het centrum een uitloper naar rechts aan het wor den. Dat mogen we nooit dulden. Daarom zijn we hier vanavond met meer dan alleen sp.a en ABVV. Agalev, KP en Leef hebben mee dit feest voorbereid. Omdat er ondanks de verschillen gelijkenissen zijn in hun strijd voor rechtvaardigheid, gelijkheid en kansen voor iedereen. Omdat het beter is een uitroepteken te plaatsen bij links dan angstig toe te kijken naar de invasie van rechts. Dat is wat we willen doen: beklemto nen dat Aalst een progressief-linkse stad is én blijft. Dat kunnen we alleen door ons eigen profiel te verscherpen en door versterking te zoeken bij ver wante groepen. Het wordt tijd om de koudwatervrees te overwinnen. Niemand hoeft zichzelf te verloochenen, maar samen zijn we sterker..." Meiavond in Aalst: wie is eigenlijk de echte mimespeler van Aabazjoer? (foto Hendrik De Schrijver) Links eenheidsfeest: samen krijgen we vleugels, (foto Hendrik De Schrijver) 10

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Voor Allen | 2002 | | pagina 10