"Laaggeschoold" Informatieavonden Jobstudentencampagne 2002 Sociaal Invullen belastingaangifte jg. 64 nr.s mei 2002 COPLAC Begin april 2002. De sluiting van de productieafdeling van Coplac wordt aangekondigd. In de uren en dagen die hierop volgen, herhalen de media geregeld het bericht dat ongeveer 180 "laaggeschoolde mensen" hun job verliezen. Hoezo, laaggeschoold? Door Erwin Callebaut Dat doet pijn. Je verliest niet enkel je werk, maar je krijgt ook nog eens het etiket "laaggeschoold" opge plakt... Blijkbaar gedoemd om nooit meer werk te vinden. In de klas van mijn dochter zit een meisje van wie de ouders bij Coplac werken. Zij is een voorbeeldige humaniorastu- dente, net zoals haar ouders vroe ger. Dergelijke onzin te moeten aanhoren, heeft ook haar diep getroffen. Net zoals de honderden andere mensen die kennissen of familieleden hebben die bij Coplac werken. Willen degenen die dergelijke kwet sende en ondoordachte termen de wereld insturen eens op zoek gaan naar de échte laaggeschoolden. Willen zij misschien eens het hand op eigen hoofd leggen? DE KORTZICHTIGEN Volgens mij zijn dé laaggeschool den - en zeker de kortzichtigen - vandaag zij die, zoals blijkt uit recent studiemateriaal van PricewaterhouseCoopers en Landwell, wetens en willens een periode van onzekerheid en conflic ten met hun personeel aangaan, met als onmiddellijk doel de waarde van het meestal goed winstmakende bedrijf "voor de aan deelhouders te verhogen" en/of "tot een grotere efficiëntie van de bedrijfswerking te komen". De onderzoekers omschrijven de beweegredenen als "grotendeels korte termijndoelstellingen". "De vraag waar het bedrijf op langere termijn moet staan, is vaak niet prominent aanwezig. De onmiddel lijke financiële en operationele uit komst bepaalt de inhoud en omvang van het herstructurerings plan." Winst dus, of in het geval van Coplac, nog méér winst. En daarna zullen we wel zien- Van laaggeschooldheid en mislukte bedrijfspolitiek gesproken! U EN IK Maar nu terug naar onze "laagge schoolden" bij Coplac. Tijdens de stakingsdagen trokken wij dag en nacht op met de werknemers van de fineerproducent, voerden wij tientallen gesprekken met deze mensen. Over het nietsontziende kapita lisme waarvan zij het slachtoffer zijn, over de uitslag van de verkie zingen in Frankrijk, over de toe stand in het Midden-Oosten, over het gevaar van rechts in Europa, over de onverschilligheid van onze bewindvoerders bij sluitingen van fabrieken, over de Titanic (Coplac) en de ijsbergen (de onzichtbare beslissingnemers in buitenlandse hoofdkwartieren), maar ook over de koers, ja, en over het weer. De werknemers van Coplac zijn niet meer of niet minder laaggeschoold dan u of ik. Velen zullen vlug ander werk vinden, dat is nu al duidelijk. Kunt u, zomaar, in enkele minuten tijd, een gedicht schrijven als dit? Een oprechte dank van de hele syn dicale delegatie en de arbeiders van Coplac NV aan de secretarissen (Sheila Ruysseveldt, ABVV-afge- vaardigde) Bedankt voor de mooie momenten samen, al dachten we soms dat we er nooit kwamen. Bedankt voor al de steun en het vertrouwen, Bedankt om samen met ons naar een goed akkoord te bouwen. Met jullie samenwerken was een hele eer, daarom doet dit afscheid eigenlijk wel een beetje zeer. Hopelijk zien we elkaar nog eens terug in andere omstandigheden, Dan klinken we samen op het heden. Spijtig genoeg scheiden hier onze wegen, Dus nog veel geluk met jullie verdere carrière en leven. Have a very happy life and a nice day and remember, a good friend is just a phone call away... De ex-werknemers verdienen bewondering, geen misprijzen, (foto Carol Verstraete) ABVV ZUID-OOST-VLAANDEREN Zoals altijd kunt u op het ABVV een beroep doen voor het invul len van uw belastingaangifte. Wij staan tot uw beschikking op de volgende plaatsen en data. AALST Feestzaal ABVV, 2e verdieping, Houtmarkt 1. Donderdag van 13.30 tot 16.30 uur, op 23/05, 30/05, 06/06/, 13/06,20/06,27/06. Zaterdag van 9 tot 11 uur, op 25/05, 01/06, 08/06, 15/06, 22/06,29/06. RONSE ABVV-kantoor, ie verdieping, Politieke Gevangenenstraat 14. Donderdag van 13.30 tot 16.30 uur, op 16/5, 23/5,13/6, 20/6 en 27/6. Zaterdag van 9 tot 11 uur, op 25/5,8/6,15/6 en 22/6. OUDENAARDE ABVV-kantoor, Stationsstraat 73- Dinsdag van 13.30 tot 16.30 uur, op 11/6 en 18/6. BRAKEL ABVV-kantoor, Markt 12. Maandag van 9 tot 11.30 uur, op 27/5. Woensdag van 13.30 tot 16.30 uur, op 19/6. Gelieve de volgende zaken mee te brengen: - aangifteformulier aanslag jaar 2002-inkomsten 2001 - alle fiscale fiches van inkom sten - eventueel aanslagbiljet onroerende voorheffing - andere fiscale attesten nood zakelijk voor het invullen van de aangifte - lidboekje ABVV. ABW-JONGEREN AALST Feestzaal ABVV (2e verdieping), Houtmarkt 1. Vrijdag 17 mei om 19.00 uur. Interviews, toelichting over rechten en plichten van de jobstudent, jobbank ter inzage, infostands. Gratis jobstudentenbrochure voor alle aan wezigen. Toegang gratis. Info: Eddy Ouintens (053/78.78.78) RONSE Kopa opleidingscentrum, Oude Vesten 16. Vrijdag 24 mei om 19.00 uur. Toelichting over rechten en plichten van de jobstudent. Gratis jobstuden tenbrochure voor alle aanwezigen. Toegang gratis. Info: Eddy Ouintens (053/78.78.78) ZOTTEGEM Zaal Volkshuis, Markt 8. Vrijdag 31 mei om 19.00 uur. Toelichting over rechten en plichten van de jobstudent. Gratis jobstuden tenbrochure voor alle aanwezigen. Toegang gratis. Info: Eddy Ouintens (053/78.78.78) 21 verantwoordelijke ABVV Johan Dumortier, Houtmarkt 1,9300 Aalst tel. 053/78.78.78 jdumortier@bbtk-abvv.be

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Voor Allen | 2002 | | pagina 21