Een dubbelzinnig gevoel csc-eetfestijn een succes Dit smaakte naar meer Denderleeuw Bedrieglijke boodschap jg. 64 nr.6 juni 2002 TRIBUNEDAK VAN 2,5 MILJOEN Toen de burgemeester de ge meenteraad van 29 mei 2002 afsloot, keerde ik met een gesple ten gevoel huiswaarts. Langs de ene kant was ik teleurgesteld, langs de andere kant besefte ik dat het besluit dat we genomen hadden noodzakelijk was. Op de agenda van deze raad stond "de herstelling van de staantribunes van FC Denderleeuw". Een tijd geleden waaide de dakbe dekking van de staantribune weg tijdens een storm. De tribune is eigendom van de gemeente. De gemeenteraad van februari be sliste over te gaan tot reparatie. De gunning voor het werk zou gebeuren volgens de onderhande lingsprocedure. De kosten werden geraamd op 44.121,38 euro (1.779.852 frank). PLOTSE MEERPRIJS Nu stond de toewijzing van de reparatie op de agenda. Geen pro bleem, ware het niet dat het prijs kaartje maar liefst 25.000 euro (1.000.000 frank) was gestegen. De oppositie stelde dit prijsver schil natuurlijk in vraag. Hierop volgde een hevige discussie. Ook ondergetekende vroeg de burgemeester hoe van een ra ming, gemaakt door een erkend expertisebureau, zo kon afgewe ken worden. Als deze experts zeg gen dat de tribune voor zo'n 44.000 euro kan gerepareerd wor den, moet de gemeente toch geen firma aanstellen die voor dezelfde werken 69.000 euro vraagt? De burgemeester gaf toe dat de herstellingen waarschijnlijk mo gelijk moeten zijn voor minder geld. Voor het heruitschrijven van de gunning is er echter geen tijd meer daar FC Denderleeuw anders het nieuwe seizoen moet begin nen zonder tribune. ZURE GOEDKEURING We kregen dus de keuze tussen de pest en de cholera: instemmen met de prijs van 69.000 euro of de gunning heruitschrijven met het gekende gevolg voor FC Dender leeuw. De burgemeester probeer de de verantwoordelijkheid voor de eventuele ontevredenheid van FC Denderleeuw en zijn suppor ters bij de oppositiepartijen te leg gen. Laat u echter niet vangen. Deze meeruitgave kon voorkomen worden door dit dossier niet te laten aanslepen. De gemeente had nog ruimschoots de tijd om goedkopere firma's aan te schrij ven, indien ze dit gewild had. De sp.a fractie keurde dit punt met grote twijfels toch goed. Wij zijn van mening dat de Denderleeuwse verenigingen niet het slachtoffer mogen worden van de nonchalance en het wanbeheer van de meerderheid. (YDS) EERSTE SOCCERCUP Het CSC-eetfestijn dat we jaarlijks organiseren in gemeenschappelijke actie werd opnieuw een succes. Op zaterdag 25 en zondag 26 mei bereidde onze kok de heerlijkste malse biefstukken en de alom geprezen zalmsteaks maakten er een luxe-eetfestijn van. Ook het gratis aperitief naar keuze kon de goedkeuring wegdragen van onze sympathisanten. Wat hen nu het meeste interesseert, is natuurlijk de uitslag van de tombo la met als eerste prijs een boerenhesp en als tweede prijs een bierkorf. De tentoongestelde ham woog precies 5,660 kg. Drie deelnemers raadden dit gewicht. Een onschuldige hand haalde de familie Robberechts uit Liedekerke uit de pot. Zij smikkelen vanaf vandaag van hun hesp. Paul De Schrijver en zijn familie drinken op onze gezondheid, want zij wonnen de bierkorf. We danken alle bezoekers en sympathisanten voor hun steun. (SDK) De familie Robberechts won de boerenhesp op het CSC-eetfestijn. (foto VA) De VLD Denderleeuw probeert de mensen te paaien door te stellen dat er dit jaar geen belastingverhoging komt. Dit bericht klopt wel, maar de partij verzwijgt dat de gemeentelijke schulden blijven stijgen. Zo kan ik het ook. Mijn inkomen stijgt niet, maar ik ga dubbel zoveel lenin gen aan om alles te krijgen wat ik graag zou hebben. Doet u het zo in uw huishouden? Dan wens ik u veel succes met de afbetalingen! (SDK) Zoals u kon lezen in de vorige uitga ve van Voor Allen werd in Denderleeuw de eerste soccercup georganiseerd, een voetbaltornooi volgens het principe van het zaal voetbal: met zes spelers, maar dan in open lucht. Nu al weten we dat er volgend jaar een tweede editie komt. Zaterdag begonnen de 15 ploegen reeksen te spelen die moesten uit wijzen wie zondag in de A- of de B- reeks belanden spelen. Het weer was goed, de sfeer was uitstekend. Er werd gespeeld, gegeten, gedron ken. Voetbal was weer even een feest. Zondag moesten we jammer genoeg starten met veertien ploe gen. Eén ploeg kon het niet eens worden met een scheidsrechterlijke beslissing en trok zich terug uit het tornooi. Dat kon de anderen niet tegenhouden volop te spelen voor de eer en het plezier. In de finale zondagnamiddag won nen de Pré Boys door Samba Erps- Kwerps met 5-2 te verslaan na een hoogstaande wedstrijd. Samco Boys en VK Wit-Zwart werden respectie velijk derde en vierde. Er stond trou wens aardig volk op de grasmat in de finale. Kristof Aelbrecht, speler bij Vitesse Arnhem (1e klasse in Nederland) trad aan bij Samba Erps Kwerps. Andy De Pré (Stade Leuven, 3de klasse) en Serge Beerens (Strombeek, 2de klasse) speelden mee met de Pré Boys. Davy De Pré werd verkozen tot "beste speler van het tornooi". De kleurrijkste ploeg was zonder twijfel de Vrije Universiteit Brussel. De gasten van de VUB maakten van hun tweedaags bezoek aan Denderleeuw een waar feest. Eten, drinken, fuiven en tussendoor ook nog een partijtje voetbal. Ook onze eigen Denderleeuwenaren, zoals de JC Pingie-jongens, vonden dit de sportiefste en tofste tornooiploeg. De reacties achteraf: "Goed weer, toffe familiale sfeer, zeer goede organisatie, lekkere hamburgers, wij komen volgend jaar zeker terug Dezelfde gunstige commentaren keerden steeds terug bij de deelne mende ploegen en de massaal aan wezige supporters. Voor ons is het duidelijk: dit concept sloeg aan. De SOC-organisatoren delen blij mee dat volgend jaar de tweede Soccercup wordt georgani seerd, met minstens zoveel sfeer, nog betere snacks en een even vlot: te organisatie. (YDS) Davy De Pré werd verkozen tot "beste spe ler van het tornooi", (foto VA) 11 Verantwoordelijke Denderleeuwse sp.a Stefan De Koek Noordstraat 36 bus 2,9470 Denderleeuw tel. 053-41 60 21 stefan.dekock@advalvas.be

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Voor Allen | 2002 | | pagina 11