VIES OILSJT IS JOUW KRANT KLEINE KRANT VOOR GROOT AALST,/ MAANDBLAD JAARGANG 1 - O-NUMMER 18 fr. VERANTWOORDELIJKE UITGEVER MIEL LUYCX-PARK TERLINDEN 12/39-9300 AALST ABONNEMENT 150 fr. STADSKRANT WELLEKENSSTRAAT 45-9300 AALST - TEL. 053/70.28.71 - asik 001-0476202-08 VIES OILSJT wordt een stadskrant voor alle Aalstenaars die niet tevreden zijn met het nieuws dat ze dagelijks langs TV of krant krijgen over het reilen en zeilen van ons Groot Aalst. Het initiatief werd genomen door een stel knappe bollen onder net motto „niet tevreden, schrijf het zelf". Deze nieuwe stadskrant zal vanaf 1 november in de goe de boekhandel en in een paar uitgelezen herbergen en andere centra te verkrijgen zijn tegen de voor oorlogse prijs van 18 frankskens. Het blad richt zich tot iedereen want voor ons zijn alle burgers nog gelijk voor de wet. Wij willen voor al dat nieuws brengen dat niet in jouw krant ver schijnt. Vooral zaken, die niet meer door de beugel kunnen, willen we wel eens van naderbij bekijken. WAAROM Wij zijn er van uitgegaan dat kennis macht betekent en meestal leidt tot machtsmisbruik. Zo brengen onze dagelijkse kranten wel informatie (d.w.z. de len een „gedeelte" van hun kennis aan de lezers mee) maar zij verzwijgen ook belangrijke zaken om hun machtspositie en hun invloed bij de politiekers te behouden. Daardoor staat de lezer dikwijls voor VIES kieskeurig lastig grappig zonderling

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Vies Oilsjt | 1976 | | pagina 1