KLEINE KRANT VOOR GROOT AALST MAANDBLAD JAARGANG 1 - DECEMBER - Nr. 2 VERANTWOORDELIJKE UITGEVER MIEL LUVCX - PARK TERLINDEN 12/36 - 9300 AALST ABONNEMENT 150 fr. STADSKRANT WELLEKENSSTRAAT 45 - 9300 AALST TEL. 053/70.28.71 18 fr. ASLK 001-0476202-08 BOONTJES POEZEN

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Vies Oilsjt | 1976 | | pagina 1