H m de meest konkrete methodes om de inwoners hier in te betrekken. Uiteraard moeten er finantieel prioriteiten worden vastgelegd De dia-reeks werd besloten met de boodschap dat we nooit een aangenaam woonmilieu zullen krij gen indien we niet bereid zijn er allen samen GELD, TIJD EN ENERGIE aan te besteden. Hiermee werd het sein gegeven voor de start van vijf werkgroepen, waarin sociale, juridische, tech nische en andere aspekten o.a. van bestaande woonerven door de geïnteresseerden werden uit gediept. Jammer genoeg ging het allemaal wat gebukt on der de reklamen van enige architectengroepen die hun nieuwe commerciële verkavelingen verkoop baarder achten met een woonerf (in een etrimo- building met woonerf beneden zou voor één appartement half miljoen méér gevraagd kun nen worden Voor ons blijft de St-Kamielstraat een projekt waar de BEWONERS belangrijk zijn en de finan- tiële belangen van promotoren lappen wij aan onze hielen. Ook dient een woonerf niet als kijk stuk, als toeristische attraktie en zeker niet als prestigestunt om dan later te kunnen zeggen „IN AALST WERD ER GEWERKT". Vies Oilsjt zal waken op de BELANGELOOSHEID van allen die zich voor het projekt inzetten 14.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Vies Oilsjt | 1977 | | pagina 14