'T FABRIEKSKEN 1 3Ü" ■d cü oo a"- Ofl- Êfifi 'f^ÊÉLÊ fit C CO .22 '■M CO E c 0) -4-» C C CO O O 03 CM "O 4= C -M c q) 3 r N c CM T3 Qj .2 .O _2 aj <u ro M ■S -0 o CO Wie aanwezig was op de opening van 30 april jl. had het reeds vermoed 't Fabrieksken heeft nieuwe wind in de zeilen. Toch moeten nu meer dan ooit de handen uit de mouwen gestoken. Naast een bescheiden aktiviteiten-programma (zie elders op deze bladzijde) willen wij voor al werken aan de professionele uitrusting van het sekretariaat, het vergaderlokaal en de poly valente zaal. Het is één van onze doelstellingen om deze infrastruktuur ter beschikking te stel len van kans-arme groepen en personen die even als wij aan deze samenleving vernieuwend willen werken (Oh I Stop 't Is nog zo ver niet Het huidige „collectief" zit zichzelf nog einde loos op te delen in allerhande werkgroepen en commissies, omdat iedereen „het" weer ziet zitten en iedereen ook aan alles wil meewerken. Dat is onhoudbaar. Maar kom, een kinderziekte, geboren uit het enthousiasme. Waar we dus voor al behoefte aan hebben is een zekere nuchterheid, nieuwe mensen die van wanten weten en geld. In het verleden hebben wij herhaaldelijk voor dat laatste kunnen rekenen op een sympathieke groep vrienden en geïnteresseerden, vooral als de nood het hoogst zat. Thans hebben wij ons centrum tot leefbare proporties herleid. Maar onze doelstelling (een professionele service uitbouwen) betekent eens te meer een ernstige finantiële inspanning. Langs deze weg durven wij dan ook onze vroegere leden van de „Finantiële commune" en eventuele nieuwe gemotiveerden aanspreken voor geldelijke steun. Met wat zij maandelijks samenbrengen, hopen wij te kunnen voorzien in één van volgende prioriteiten 1. de huur aan de firma Free Dress (gebouw, verwarming, electriciteit), 2. een bezoldigd vrijgestelde, en 3. apparaten en meubilair voor sekretariaat, vergaderlokaal en polyvalente zaal. (Onze j— ST. JOZEFCOLLEGE PONTSTRAAT FREE- DRESS AKADE MIE BURCHTSTRAAT OUD- HOSPI TAAL rekening vindt u ergens op deze blz.). Wij danken u van harte I En verder moeten wij nog melden dat John Van Herzele vanaf 3 juni a.s. als gewetensbezwaarde bij ons in dienst treedt, dat de werking van Vies Oilsjt in de catacomben steeds uitbreidt, dat de Wereldwinkel een informatie- en konfrontatie-reeks plant voor volgend seizoen in samenwerking met vele andere groepen in de stad, dat de arbeidsters van Free Dress 's middags in 't Fabrieksken komen eten, dat onze voetbalploeg uit de Wellekensstraat F.C. Fabrieksken kampioen heeft gespeeld, dat onlangs de persbond van Aalsterse journalisten bij ons broederlijk heeft ver gaderd, dat leerlingen van de akademie een levende tentoonstelling hebben gehouden, en dat er op 2 juli a.s. een reuze-feest is (in 't klein) van Vies Oilsjt en Wereldwinkel samen Allen daarheen. 16.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Vies Oilsjt | 1977 | | pagina 16