Ti KLEINE KRANT VOOR GROOT AALST ^fPEN ENI li tteza BURCHTSTRAAT 20 9300 AALST MAANDBLAD JRG. 1 - JUNI 1977 Nr. 8 18 fr. ^KC INHOUD W. VAN MOSSEVELDE C A Rubens Woonerven Stadsherwaardering Terlinden-aktie Vies Nieuws Verantwoordelijke uitgever Miel Luycx - Park Terlinden 12/36 - 9300 AALST

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Vies Oilsjt | 1977 | | pagina 1