VIES NIEUWS af heden Uw melk niet meer zullen uitzuigen, gezien de kleine hoeveelheid beschikbare melk, en de hoge kostprijs hieraan verbonden. Wij danken U voor de goede betrekkingen uit het verleden, en tekenen met de meeste hoog achting". R. Vermassen, Direkteur. Slachtoffer zijn natuurlijk weeral de kleine boeren die van de ene op de andere dag met de neus op de voldongen feiten gedrukt worden. Sommige boe ren waren verplicht 10-tallen liters melk in hun beerput te gieten. Eigenlijk zouden ze moeten pro testeren omdat de zuivelmeneer niet een paar we ken op voorhand verwittigde zodat zij intussen een andere oplossing konden zoeken. Een schadevergoeding eisen voor de verloren produktie zou ook niet overdreven zijn. De willekeur is hier trouwens op vallend want slechts een paar straten verder, waar boeren wo nen met meer koeien, wordt de melk wel nog uitgezogen. Het is maar een kleine moeite de andere (kleinere) hoeveelheid melk eveneens mee te nemen. Ondertussen hebben de boeren aangeklopt bij een andere firma, bij wie het dan toch bleek te renderen... BROMMERS OP HET SPEELPLEIN De wijk Ten Berg wordt nog steeds onveilig ge maakt door jonge onvolwassen knullen op brom mers. Met hun vlugge, lawaaierige prutsdinges snij den ze regelmatig het speelplein op, rijden tussen de kinderen en maken spelen onmogelijk Het speelplein is alleen toegankelijk via voetpaden, dus overtredingen met hopen Vervelend is dat veel van die brommer-gasten van Ten Berg zelf zijn. Nu zijn er twee voor de hand liggende oplossingen ofwel beseffen deze stoere bonken zelf dat er nog andere mensen recht op een stukje bewegingsvrijheid hebben ofwel maken de bewoners van die wijk deze grote jongens eens wijs dat ze met die gekke toeren niet gediend zijn. 22.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Vies Oilsjt | 1977 | | pagina 22