g KI s H- DU Z DU ca JE CO Bi -a ABONNEMENT ■U EEN ECHT CiRKUS A/ef cirkus was weer in de stad. Zo hoorde ik het tenminste van mijn zoontje. Hij kwam het blij, en opgewekt vertellen Nou moe, persoonlijk zijn wij cirkussen op de teevee at zat gezien. Maar wat doe je op een betrokken zondag. Je stelt het jongetje toch maar tevreden en je trek mee naar hét cirkus Cirkus Johny meer bepaald. Nogwei een van de laatste familiebedrijfjes en van Aalst. Persoonlijk keek ik er echt zwaar tegenop. Maar het entoesiasme van zoonlief was niet te stuiten En verdomd, we hebben er geen spijt van gehad Want zo'n cirkusje is nog écht weet je. Geen super-de-lukse artiesten, geen glitter, geen glamour, maar alleen doodgewone mensen van vlees en bloed die het alle maal zelf moeten doen. Zich drie uur lang moeten uit sloven om het beste van zichzelf te geven en er amper een dun plakje kaas op hun boterham mee verdienen. Allemaal je reinste amateurisme maar ze hebben hét Je voelt het, ze leven voor dit cirkus, al moeten ze dan ook meestal optreden voor een halflege tent. Maar ze blijven doorgaan En oprecht ik heb nog echt gelachen met de nog enige échte Vlaamse klowns, bewondering gehad met steeds dezelfde artiesten, die telkens onder een andere naam een nieuwe act brachten. Geen supermensen zoals wij die op teevee zien, maar tenminste échte mensen. Wij zijn bekakte teevee mensen geworden die vergeten hebben dat het echte cirkus nog bestaat. Je weet niet wat je mist als je het niet allemaal life meemaakt Wij missen de sfeer op teevee die we hier wel hebben. Wij zijn ook de bewondering en verwondering afge leerd die de kinderen nog kunnen opbrengen voor zo'n cirkus. Wij zijn ergens verwaande lullen geworden Want wij hebben het allemaal al gezien én zoveel beter. Lulkoek Een cirkus in de stad moet weer - net als voor mijn zoontje een feest zijn Waar je met hart en ziel naar toe gaat, waar je oprecht lacht, huilt en bewondert. Huilt omdat je pas hier merkt hoe ver we van de eenvoudige dingen weggegroeid zijn en hoe onverschil lig geworden Laat het nu toevallig Cirkus Johny zijn, maar geef ons deze cirkusjes terug met hun échte sfeer, met hun échte gezelligheid. Ga er terug naar toe Ontdek het echte cirkusleven terug en vergeet al die dikdoenerij op teevee. Geniet er opnieuw van zoals mijn zoontje en zoals alle kinderen het doen. Doe het nu Voor het te laat is. Want wanneer deze cirkusjes definitief zullen verdwenen zijn in onze mo derne maatschappij, zullen we ze missen. Het zal niet hun schuld zijn maar de onze. Laat het ons niet mee maken dat we tegen onze kleinkinderen moeten vertel len wat een feest het was toen het cirkus weer in de stad kwam. Zo van weet je nog wel oudje, zo'n echt cirkus waar je de paarden nog rook en waar de klowns nog echt waren Een melancholische Jan Raap. P.S. Loop tijdens je vakantie eens in zo'n cirkusje binnen. Wedden dat het meevalt STADSKRANT BURCHTSTRAAT 20 - 9300 AALST TEL. 053/ 70.28.71 na 19.00 u. Los nummer 18 fr. Abonnement 180 fr. Rek. 001-0476202-08 van Stadskrant Burchtstraat 20 9300 Aalst OPEN REDAKTIERAAD Vies Oilsjt wil een blad zijn voor iedereen die zinnige dingen over het leven in onze stad te vertellen heeft. Ook uw medewerking wordt ge waardeerd. Om een volkstoeloop te vermijden, is het echter nodig dat u vooraf kontakt op neemt met het sekretariaat 053/ 70.28.71 (vanaf 19.00 u.). OPGELET Vies Oilsjt verschijnt niet in juli-augustus Wees dus niet ongerust. Ook de zomer kan vies zijn... Tot in september dus KOPIJ Alle kopij voor nr. 9 moet binnen zijn vóór 1 augustus 1977. DOKUMENTATIE Vies Oilsjt legt ook een Archief en Dokumenta- tiecentrum aan. Personen die over een bepaalde berichtgeving beschikken over het reilen en zeilen in Groot- Aalst (en deze nuttig willen besteden), kunnen deze kwijt elke dinsdagnamiddag en vrijdag avond, in ons lokaal in 't Fabrieksken, Burcht straat 20, 9300 Aalst. DANK U OUDEN VAN DAGEN Moeten ook Vies Oilsjt kunnen lezen. Daarom van nu af geen kleine letterkens meer. Liever 4 blz. extra voor 't zelfde geld. 2.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Vies Oilsjt | 1977 | | pagina 2