9 M O H Toen in oktober 1976 het 0-nummer van Vies Oilsjt verscheen, was de hele redactie dolgelukkig. Het motto klonk mooi „Niet tevreden, schrijf het zelf" en ideeën waren er vol doende maar van nummer 1 tot nu hebben we telkens gezien dat de uitvoering beter kon. Voor de 25 medewerkers is het echter een leerrijke ervaring geworden. Er zijn zo veel positieve kontakten met aller lei mensen en groepen geweest. Dat is tenslotte toch de bedoeling van een stadskrantde mensen op de hoogte houden van wat er zoal in hun gemeente gebeurt en ze actief erbij betrekken. Daar om hebben wij ook gepoogd de problemen van de randgemeenten te brengen en hebben we anderzijds acties gesteund of zelf in het leven geroepen o.a. Park Terlinden en Woon erf St. Kamielstraat. We zijn echter nog maar aan een begin van een evolutie, er zijn nog zo veel belangrijke zaken niet aan bod gekomen. Wat ons wel verheugt is het feit dat de stadskran ten steeds in aantal toenemen. Dit bewijst dat er iets mank loopt met de dagbladen en het direct betrokken zijn van de mensen in het bestuur en de besluitmogelijkheden de mensen willen weer graag eens vernemen wat er in hun gemeente aan het gebeu ren is niet alleen het (vies) nieuws maar ook proble men uit hun directe omgeving winnen aan belangstelling. Zo bestaan op dit ogenblik reeds De Neus (Antwerpen), De stoeten Ostendenoare, Stad voor de mens (Turnhout), Eva (Ekeren), Den Ambetante Mecheleir, de Zuidwester (Kortrijk), De lastigen Bruggeling, De Agentenaar (Gent), 't Ontrouw Maldegem, De nieuwsgierige Hasselaar, Klave- renboer (Stabroek) en nog is deze lijst onvolledig. Ook in Nederland en Duitsland zijn er de jongste maanden stadskranten ontstaan. We zijn dus zeker geen alleenstaande genieën of idioten. Juni is het laatste nummer voor de vakantie. In september zijn we er weer. Misschien op een groter formaat, maar nog steeds met hetzelfde doel. Een krant voor en van mensen, want Niet tevreden schrijf het zelf... X 5 3.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Vies Oilsjt | 1977 | | pagina 3