DIE VIEZE RUBENS Ter intentie van onze burgemeester blijven wij onze pornografische traditie trouw. Ziehier een minder bekend MANNELIJK bloot van P.P. Rubens. Korte tijd geleden hoorde ik op de radio de mededeling van een fotowedstrijd in de provincie Brabant thema „Rubens". Verleden jaar werd er in diezelfde plaats ook al een fotowedstrijd georganiseerd, die keer onder het motto „de monumentale vrouw". Misschien kunnen dezelfde deelnemers hun foto's nog eens binnen sturen. Onze stad viert ook mee, een tentoonstelling met reprodukties van Rubens' werk zal overgenomen wor den zodat wij dan onze Soubry-plaatjes ook eens in 't groot zullen te zien krijgen. Wel spijtig van die re produkties, die dan ook al in andere Vlaamse steden te zien zijn geweest, terwijl er hier in onze woningen en gebouwen toch al zoveel Rubenswerken klandestien aanwezig zijn. De kerkfabriek van Sint-Martinus en andere rijke lui denken immers ook een werk van Pieter Paul tussen hun muren te hebben er zijn trouwens nog we! meer mensen hier die ook overtuigd zijn werk van de meester te bezitten. Waarschijn lijk zijn er ook nog voor ons onbekende bezitters, maar van één man zijn wij zeker dat hij geen Rubens' bezit, ons aller burgervader Louis houdt immers niet van pornografie. Rubens vervolgt ons nu reeds jaren. Overal waar wij ook gaan, steeds duikt hij op in de vorm van pren t/es, boeken, artikels, zelfs op het TV- en bioskoopscherm is hij een veelgevraagd figuur. De laatste tijd zou je er knettergek van worden, niet alleen de pers komt steeds met die man aandraven, dan nog te pas en te onpas, maar de menigvuldige gadgets omtrent zijn persoon en werk zijn niet meer te tellen. Een eme opsomming T-shirts, hoeden, boeken, dia's sigarenbandjes, postzegels, tassen, vlaggetjes speldjes souvenirs. Rubens leent zijn naam aan tal van industriële en recreatieve inspanningen wandeltochten, si garen en zelfs biersoort, prijsvragen, restaurants en bordelen. Gewiekste typen wagen het zelfs onze stad de hogergenoemde tentoonstelling aan te bieden voor een serieus bedrag alhoewel het inrichtend ministerie deze expo tegen heel wat betere voorwaarden uitleent. 'IJ doen met mee aan vedettencultus. Rubens jongen, men heeft U met momumentale vrouwen en al over het paard getild.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Vies Oilsjt | 1977 | | pagina 9