KLEINE KRANT VOOR GROOT AALST ®tr «nwoinM^^ .iwWWvy; );:0[00y': V';V; 'V; v; i,i 1rv>., I 1978: OF HET JAAR VAN HET DORP obi m n a a dD n a a na 00 DO oaaD QüDD 0D00 I a: V° fór „fV. V' 77' ;YÏ./>',i/i'.'J' j',1 C'n'V i ;V7 Jg; |j /i', trV:->f::v i Av v o 0 Qf Pfc 0 üODV" 00 oc 0 D OC OD 0G 0 dIdo OD pDD Mo 00 u Q 0 Dn na OD QDÖ fTij1 s 'f Vin 1 ,V '«''it' ''"''iV;vj k M -1 I' Lr' 1 i.' l'.' ,7, ldC 1/ï if/' n11' R),,'. M vo f I v f: ISS 1 1 fe it' >v Vi l i11.i'm 1 - 1 'i o d v V11 ,l 'i'v 'V -'"V i'h'1,-v'. i V t.W'KSi'. b-i o MAANDBLAD 2de JAARGANG Nr. 3 - JANUARI 1978 - BURCHTSTRAAT 20 9300 AALST Prijs 20 fr. .ÖV *'M! O L ff] (M,V (tm '01 0 OL wf1 'li11 \'i, i JB» 1 1 A#r! 'lil ny fegg 1 f /^T". M lf,W(l t a i' i'.i-,' i ;.'/i j'11 j 11 r. V 1 V, 11.11 l 1 1 I I I B V1) 'i 'i 11 I Vn, I I n I, I 1 I 1 v n LU. 1 ',i I' iv i |i r1 .i ,f i I i i i O 't S1 V\ i 'i -vn111 1 i 11 1 'i. i i.,v f h' 'i n V 11 j,i 'n\ Verantwoordelijke uitgever Paul Nijs - Arestraat 92 - 9550 HERZELE

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Vies Oilsjt | 1978 | | pagina 1