s EREMBODEGEM VIERT KARNAVAL? i nuiunraii mwihiiTh MNUnniviMi«iiinaiM ni ABONNEMENT Erembodegem viert géén karnaval. „Om karnaval te vieren moet je van Oilsjt zijn", zegt men bij ons op den buiten. En toch... Alle café's blijven leeg die drie da gen. Afin, alle café's. Niet allemaal. Enkel die waar jongeren komen, voor zover die er nog zijn (café's natuurlijk). Want wie gaat in Erembodegem naar karnaval Vooral mensen met kinderen, de stoet is wel elk jaar hetzelfde maar kinderen onthouden dat toch niet. En dan de jeugd. Voor wie karna val nog altijd dè belevenis van het jaar is. Men mag dan een beetje langer wegblijven en men kan er een lief opdoen. Maar in Erembodegem zelf Nu dat we ook van Aalst zijn, hangt er op de pleche (1) zo een groot plakkaat „Aalst karnaval". We horen er dus eigenlijk nog niet bij. Want geloof maar niet dat we ons in Erembodegem al Aalstenaars voelen. Ver van. Hoe groter de plakkaten „Stad Aalst" zullen worden, hoe minder wij ons Aalstenaars zullen voelen. Er is wel eens een verkleed bal en Prins Karnaval met zijn eeuwige gezelle de bloemenfee komen ook wel eens af en ook al wordt dit jaar Prins Karnaval misschien ie mand van ons proche (2) (als dit verschijnt is het al zo ver-of niet-) toch zullen we ons niet echt bij dat gekke gedoe betrokken voelen. Nooit Eigenlijk wel. De jongeren gaan in Aalst uit, je hebt zo weinig in eigen gemeente. En met alle respect voor de goede pogingen van Eure ka, zonder steun zullen ze het nooit halen. En die steun is nu ver der weg dan ooit. Jaja, „Oilsjt viert karnaval". Wij ook. Een beetje. Eén vraagje nog. Aalst geeft 4.600.000 fr. aan kar naval. Hoeveel krijgt Erembodegem ker mis. 1Pleche het dorp, centrum. (2) Proche parochie, gemeente. STADSKRANT BURCHTSTRAAT 20 9300 AALST TEL. 053/70.28.71 na 19.00 u. jjï Losnummer 20 fr. Abonnement 200 fr. Rek. 001-0476202-08 van Stadskrant Burchtstraat 20 9300 Aalst OPEN REDAKTIERAAD Vies Oilsjt wil een blad zijn voor iedereen die zinnige din gen over het leven in onze stad te vertellen heeft. Ook uw medewerking wordt gewaardeerd. Om een volkstoeloop te vermijden, is het echter nodig dat u vooraf kontakt op neemt met hetsekretariaat 053/ 70.28.71 (vanaf 19.00 u. niet op maandag KOPIJ Alle kopij voor nr. 5 moet binnen zijn vóór 10 februari 1978. DOKUMENTATIE Vies Oilsjt legt ook een Archief en Dokumentatiecentrum aan. Personen die over een bepaalde berichtgeving beschikken over het reilen en zeilen in Groot-Aalst (en deze nuttig willen besteden), kunnen deze kwijt elke woensdagavond, in ons lokaal in 't Fabrieksken, Burchtstraat 20, 9300 Aalst' DANK UI Op verzoek van schepen Lucien Van den Nest volgende correcties Het begrotingsdeficit van eind '77 bedraagt ongeveer 200 miljoen, tij dens '78 zal daar vermoedelijk een mali (3) van evenveel bijkomen. De schepen, die beloofde de perso neelskosten te drukken, betrof niet schepen Van den Eede maar wel De Neve. CORRECTIE BIJ HET ARTIKEL ..HEIMWEE NAAR HET DORPSBE STAAN" in januarinummer, pagina 9

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Vies Oilsjt | 1978 | | pagina 2