BunvniHiuMnwi/niMii «ess&iss^ s2ftg|is§^ r>r^Mva" WAAR IS MIJN GEWONE NEUS? HMMHUMUMUW ^CTo te "S? 8te b°Pe^doaid8e^erWtn9 V°°r a9 "ur I'm ►uw? 23-7 to I feet1 man: 21-ll toCo/aat i am..21 UJDÖf, ava\da- .oreVJU' ^e"eptbes\u>^ ubkek dat Het gen gen u\t de t>e»ae ueuken )o\ de A rte nod*9e te Tegen 1999 (dit jaartal is louter een kwestie van de promotie van ons idee) is het wenselijk en ook hoogstwaarschijn lijk dat onze kalenders en agenda's vol gepropt staan met verwijzingen naar carnavalsfeesten. Ons aller Aalst wordt tegen die tijd dé kavalkadestad bij uitstek. Leve de anarchie, al is deze dan nog uit gestippeld door ons democratisch sys teem. Vastenavond, hét ludieke feest, de hoogdag van ons gefrustreerd onder bewuste wordt uitgebreid tot het ganse jaar. Natuurlijk gunnen wij ons zelf wat snipperdagen, zoals bijvoorbeeld Aalst Kermis. Indien je echter tijdens deze twee weken aan de Costa del Sol heimwee moest krijgen naar het gewone doen, geen nood er is een Aalsterse avond voor zien waarop uit alle Costa's troepen één- dagstoeristen worden verwacht om het gebeuren van het Spaans kustseizoen hier in Aalst mee te maken. Onze werkelijke familienamen zullen te gen die tijd verdwenen en vervangen zijn door de eigennamen van overkoepelende groeperingen zoals de stambomen der LojtOnsLossers, Noigers, Moikes... De Keizershallen worden de Paleizen der Decadentie. Deze zinsbegoocheling lijkt nog veraf, doch, vrienden, deel reeds met ons de vreugde van de vooruitzich ten, en geloof ons, alle elementen voor deze fata morgana zijn reeds aanwezig, zie de jaarlijks toenemende warmte en de inkrimpende vriesperiodes, het steeds groter aantal feestvierders, de ruimere behoefte aan stress-ontwijkende evene menten, de nood en het streven om het professioneler te doen. En, last but not least, het jaarlijks toenemende aantal randactiviteiten zoals Driekoningenfeest, allerlei verkiezingen, bals, vieringen, Aalsterse avonden, lente- en zomerkaval- kades. Bij deze hoopgevende woorden wensen wij U een zalig en gelukkig Karnavaljaar. kleide en poen a^gesP' 'ponden roken onderbnQ^Mcar- \n ge van; zate rda9 start. s en 1 BurcVd" uur. s' D'tnsdau ~htc)scha.(LL ii&n■*nu,-ichf<.y( nkok.22-oz •/Üj cf> urn

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Vies Oilsjt | 1978 | | pagina 3