KLEINE KRANT VOOR GROOT AALST m&\) :1 3 >wm/ .A A a i MAANDBLAD - 2de JAARGANG - Nr. 6 - MEI 1978 - BURCHTSTRAAT 20 - 9300 AALST - Prijs 20 fr. 'y \t Verantwoordelijke uitgever Paul Nijs - Arestraat 92 - 9550 HERZELE i i i i CL Iffil TEYfDIN? mïtm

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Vies Oilsjt | 1978 | | pagina 1