KLEINE KRANT VOOR GROOT AALST KAAFEIKEN IN. KAAFEIKEN OlT... f' 1 oxxti r v. VIES OILSJT - VIES OILSJT - VIES OILSJT - VIES OILSJT - VIES OILSJT - VIES OILSJT VIES OILSJT VIES OILSJT VIES OILSJT - VIES LSJT - VIES OILSJT - VIES OILSJT - VIES OILSJT - VIES OILSJT VIES OILSJT THE r-UfJtyj MAANDBLAD - 3de JAARGANG - 'NFS. 4 - FEBRUARI-MAART 1979 - BURCHTSTRAAT 20 - '9300 AALST - Prijs 20 fr. Termen uit agressieve (dure) spor ten (The Cockpit, The Pits) of namen van stijfdeftige beroemdheden (Shakespeare, The Queens, The Kings) en flauwe, zeemzoete man nequin-namen (Penelope,...), liefst allemaal in modieus Engels. Ze dui den de vertier- en verteerplaatsen van onze stad aan. Wat wilt ge, een mens wil meer lijken dan hij is. Zoals hij zich met de seksgeweldheld uit films vereenzelvigt, zo voelt hij zich voornaam als de oorlogsheld Bo naparte (of als een Wellington maar diens naam vinden we vorige eeuw- na de nederlaag van avant-garde fascist Bonaparte te Waterloo - al op de Hopmarkt. De nieuwe naam „Wellington" in de Boterstraat heeft historisch dus waarde). Of de café ganger voelt zich een ware sport held, een autoracer in zijn pits, of een piloot in zijn cockpit. Morgen vernemen we wellicht de opening van de dancing „Olivia" of de „John Travolta" discotheque Ik spreek nu nog niet van de herber gen, waar de muziek stil genoeg staat om elkaar te verstaan, maar over de dancings, de djingelmuziek- koten, waar ge zó zotgeraasd bui tenkomt, dat ge noodzakelijk een paar glazen moet kapot smijten of een jong boompje moet kraken om de getergde zenuwen af te reage ren (agressieve, goedkope sport). Dan maar naar een burgercafé, waar de zeemzoete wijsjes van En- gelbert Humperdinck een sfeer van huiselijkheid trachten te brengen.< Ook de opgekochte eiken balken (of de plastiek imitaties) doen dat. Hét fluwelen lelie-behang, de pseudo- rustieke tafeltjes met plastieken (houtimitatie) blad... Elk nieuw inge richt café is het evenbeeld van dat ernaast. Ik geloof dat de brouwerijen (hun gierigheid is o.a. in carnavalmid dens goed gekend) samengelegd hebben om door een (onbekwaam) binnenhuisarchitect één ontwerp te laten tekenen, en dat ze het mate riaal in 't (zeer) groot aangekocht hebben. Wij zijn .dus verplicht, ons pintje tot het einde der tijden in 't volgend interieur te drinken bak stenen „Vlaamse" sierschouw, met houten balk (zo groot mogelijk, ook in kleine cafés - vb. ,,'t Kroegske" op de Grote Markt-), mixed muurbekle ding (ongelooflijke combinatie van fluwelen behang, baksteen en witte „boeren" bepleistering), dakje (Vlaamse pannen, lekker roman tisch) boven de toog (met namaak- blad, tegeltjes met erop geschilder de scheurtjes/om oud te lijken). Rode vloertegels. De details zijn al even egaal floeren overgordijn- tjes, aan „houten" ringen (namaak- plastiek), Louis-de-zoveelste- ,,ap- pliqueskes" kortom een paar stij len dooreen gesmeten, omdat het vrogger toch zo mooi was, maar niets meer van de vroegere een voud en persoonlijkheid. Zo wordt heden de sobere gevel met prachtige deur van 't Kristalle- ken in de Klapstraat verloederd tot Weinstube-gevel met houten plan ken om er een Duits tintje aan te geven. Veranderingen die eerst nochtans door openbare werken niet toegelaten zouden worden. Binnen prefab van de Stella. Af schuwelijk. Mooie cafépuien (zoals nu nog café 't Centrum en de Korte Zoutstraat en het oud café De Kezze in de Hoogstraat) maken plaats voor kaal aluminium (daaraan is geen onder houd). Gelukkig trachten -nieuwe regle menten, althans voor de binnen stad, daaraan iets te doen het voorontwerp B.P.A.-Aalst Centrum. Het lijnenspel van deuren en ven sters moet geëerbiedigd blijven, de bovengevel moet nog iets met de begane grond te maken hebben (zie tekening 1). Maar ook met deze reglementen vindt een Aalsterse brouwerij een methode om..j.Q.:.jpspiratieloos mo gelijk tewerk te gaan. Neem de Wel lington in de Boterstraatgaaf huis, al jaren café, de vensters worden opengebroken en er worden deu ren ingezet, die niet open kun nen (zie tekening 2). De namen van „gewone" cafés la ten ook te wensen over. Enkele klinken nog mooi en origineel in de oren De Nachtwacht, Den Hoorn, 't Pompierke, De Groten Bak, Den Ooievaar (sinds 1774 op de Hop markt), Den Biekorf, Driekoningen (op de Kastanjevesten herinnert nog aan de oude afspanning, even als het totaal verprutste Keizershof. Of hoort u liever „Penelope" en „Chalet" Honderd jaar geleden krioelde het van klankrijke benamingen in onze stad In de NieuwstraatDen ouden Ko ning van Spanje, In den Grooten Sint Ivo, In de oude Posterij, In den Nachtwagen, Den witten Os en 't Klein Gent. In de Pontstraat 't Half Maantje, Den Helm. In de SchoolstraatIn de groenen ridder (1888), Elk zijn goeste (in 1888 veranderd in In de vooruit gang door 't werk). In de GentsestraatIn den Linden boom (tot 1887), In den Koffypot, In t 'P i'CN' WA3 Wt'uLy Cr£LANS> /VA EBNI VERRE RE'S. Hij SNOOF iC AALST EASE Jf"££H «F--- V'AWAP Al V ZAL. H') Zich R co R ONZE STAP EN HMAA KRANT 1'SRifA ii£w£6-E A/ VOLCrEN OE C>A(r. DAM rj AAP, hlEAlS a'a ah rc coc<pTt tl 1 als £ea ruts I - WER.ANOÊRT wiiLy! VAM PiLOOT MA AC I I AJTP R ij R, OHÏIAÏ j i Hij iicH rocw Ni-er j j 2-0 <tC'EÈ> 70£ L££ ,'f IN t>£ COCK Pi T. P.v (Vit PI A AR EENS j a/a a R -*.C„P/rs"

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Vies Oilsjt | 1979 | | pagina 1