M'm wmm Will KI L El N E KRA NI r VOO R G ROO ■r 'MPï |#5rF I irA -#êj r' />M OILSJT OiLSJT OiLSJT OILSJT OILSJT - VIES VIES OILSJT mm y iiil|l a#:l G A u ■'M TIL I v fk \ss ■r~S*8 7- l-v :y. ?fe\ ..'Xk JSüF i ^■'•VVG'V- S- MAANDBLAD - 3de JAARGANG - NR. 7 - JUNI 1979 - BURCHTSTRAAT 20 - 9300 AALST J§ 4: "3:;'i J ''if si// &ALi /.h -ftfeS-S J4'.1"' -v \X;> v-":'iV ''"V"--frv'2; •- r - - |3 ::sv k.; a 'F;#.':. -rrTTxvr v 5* Dag Louis, Toen ik je dood vernam werd het stil in mij. Het was alsof de vriendelijke lentezon op slag werd verdrongen door een koude golf. Je warme lach, je originele grappen, je geestige woordspelingen en je fijne zelfironie zal ik voortaan moeten missen. Een lichtbron verdwijnt uit mijn bestaan en uit het leven van onze stad. Wat ik vooral zal missen méér nog dan je lach zijn je vloeken, je harde schoppen tegen onrecht, uitbuiting en onderdrukking. Voor mij was je de profeet van het proletariaat, de stem van de stemloze verschoppeling Met je pen revolteerde en rebelleerde je tegen kerken en politieke systemen tegen priesters en partijbonzen die uit naam van doktrine en ideologie een aanslag plegen op de mens, op zijn rechten en vrijheden. Je gooide heilige huisjes omver de heilige huisjes van schijn-burgerzin en korrupte fatsoenmoraal. Jij was anarchist uit liefde, uit liefde voor de kleine mens, die evenzeer wordt verkracht in de twintigste als in de negentiende eeuw. Ja, Boontje, om dit alles moest jij het ontgelden. Naast literaire roem was er ook de censuur. Mag ik eens persoonlijk worden In 1978 kreeg ik van mijn pastoor de opdracht al die schunnigheden van Boon in de openbare bibliotheek achter slot en grendel te steken. Deze gewoon ongewone opdracht legde ik zonder commentaar naast mij neer. Deze gewoon ongewone opdracht was de laatste druppel die de maat deed overlopen om mijn priesterambt te verlaten. Net als jij, Boontje kwam ik in opstand tegen een kerksysteem uit liefde voor de kleine mens. Graag had ik er met jou eens over gepraat. De kontakten waren gelegd. Je dood werd de grote spelbreker. De schoppers en vloekers in Vlaanderen zijn hun voorvechter kwijt. Maar jij bent niet dood, Boontje. Je boeken en figuren zullen blijven leven. Jij zal blijven vloeken en schoppen van geslacht op geslacht. f-x Je werken zullen steeds weer opnieuw mensen enthoesiast maken om in Vlaanderen en in Aalst te vloeken en te schoppen tot aan de algehele wedergeboorte van het geweten. Bedankt, Boontje Vaarwel, tedere, heilige anarchist. Mag ik eens bidden God, geef ons veel anarchisten zoals Louis-Paul Boon dan beleven wij wellicht de wederopstanding van de mens. Valère Fouquaert, 13/5/1979 VIES OILSJT - VIES OILSJT ^vTeSO ILSJt"—VI ES OILSJT VIES OILSJT VIES OILSJi VltS OILSJT X,„„rrioliike uitnever Paul Niis - Gentse Steenweg 267 - 9300 Aalst VIES OILSJT t* /Wj'v $i

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Vies Oilsjt | 1979 | | pagina 1