-■ UB WONEN CÜJYS WIJK MET FERNET, 6* GD ■«a-.—-V'; ?f - I p - t eine krant vo MAANDBLAD - 4de JAARGANG - NR.3 - FEBRUARI-MAART 1 980 - BURCHTSTRAAT20 - 9300 AALST - Prijs 20 fr. 1 \/£Z8/A/DT L?a PcJTT?, Het ia zowat 12 jaar geleden dat de stad Aalst in de omgeving van het vliegplein (De Cluyse) 17 ha. land bouwgrond heeft gekocht op zo'n 5-Km van het centrum. De stad zou op die gronden zo'n 200-tal sociale wonin gen zetten voor een 200-tal Aalster- se gezinnen. Vandaag "beweren socio logen dat zo'n woonwijk veel te ver van het stadscentrum ligt. De kopers worden verplicht tot de aanschaffing van een wagen voor mijnheer (die gaat immers rieten eer per fiets naar zijn werk of de trein) maar "boven dien ook een wagen voor mevrouw (die doet veel liever boodschappen in de Inno, in het centrum van de stad.) Hu, auto's hebben we al te veel op de wegen en in het centrum van de stad. Planologen van vandaag vrezen ook voor onze nu al zo karige land bouwgronden. Met nieuwe woonwijken f ÏS: -Pw zoals die van de Bioley of die van de intercommunales, de commerciële verkavelingen en de ziekelijke fer- mette-rage verdwijnt ons waardevol plattelandslandschap. Ecologisch en sociologisch gezien doet men er veel beter aan de verkrotte en leegstaan de woningen en panden (en zo zijn er genoeg) in het centrum van de stad weer leefbaar en bewoonbaar te maken Maar ja, het zijn noodkreten van vandaag, de aankoop van die 17 ha. (de Bioley) is al verscheidene jaren oud De werkgroep stadsherwaardering ging even kijken hoe het nu, anno 1980, zit met de uitbreiding van ons Aalsters woongebied (of hoe het zit met de vernietiging van 17 ha land schappelijk gebied). We vielen van de ene verbazing in de andere, we ergerden ons aan het gebrek aan een deskundige vaste hand die het pro- jekt in de goede banen kan leiden. Schepen de Feve vertelde ons er meer over. VFAAC5 Mijnheer de Schepen van Openbare Werken, kan 0 kort schet sen wat er nu gaat gebeuren met de 17 ha van de Bioley-gronden SCHEPEF DE "NEVE Het terrein is in gedeeld geworden in twee delen. Men heeft een eerste gedeelte van 5 ha gelegen beneden de Hof Zomer- gemstr. namelijk de Cluyse genaamd Een ander gedeelte, gelegen boven die straat, is 12 ha groot en noemt men Hof Leeuwergem. Voor het gebied de Cluyse opteren we voor een grote woondichtheid 2S wonin gen per ha) omdat daar een aan- sluiting kan gezien worden met L3 i 'ft. Ti1

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Vies Oilsjt | 1980 | | pagina 1