s LA DENMF"5 Gebr. ¥an Lierde Yercauteren - Porta, mr^ KLEIN BRUSSEL General* ningin der Vruchten Margarine BeurtDe Twee Gebroeders GARAGE wlïj N EN TV 't Is "Winter Applications générales de l EIcctricité, iGYisr^nvnos Représentant du Matériel HEEMAF, CONFECTIEMAGAZIJN Kapitaal341,000,000 Fr. Verhuring van Brandkca3p|s, van af 15 frank 's jaars. VOLKOMEN ZEK.E:yi£lt Efi GEHEIMHOUDING EDUARD DE WILDE, Vaartstraat, 15, Aalst Telefoon 330. Regelmatigen Beurtdienst met Motöorboot- De Twee Gebroeders, van Aalst op Gent en terug, als volgt Vertrek uit Aalst, "Woensdag middag. Aankomst in Gent, Donderdag namiddag. Vertrek uit Gent, Vrijdag avond Aankomst in Aalst, Zondagmiddag. Spoedige en voördeelige bediening. Bestelt en ontvangt ook goederen franco te huis. Los-en Ladingsplaats in Gent, Nieuwbrug- kaai. Telefoon 337 Voorbehouden aan de Dirk Martensstraat, AALST Telefoon 10. Frars MICÏÏIETJ3, Leopoldstr. 25, Aalst Roede Wijn (aanbevolen) 5,00 de Flesch Witte Wijn (Vóin i ay) 6,00 Oporto (Donra) 9,00 Charles Arnould (roode capsule) 14 Alle soorten van Witte, Roode Wijnen 'en Bourgogne in flesschen en vaten. Vraagt Prijs- 'Courant. li»- v-aa ómaaffc ea iwaCiteit geCljft- fiRTÜÜRBOTEt? lui. &a6yertref&aai\'Vraagt gnaUWaaC Hopmarkt, 6, Aalst Wilt gij in volle vertrouwen en aan zeer matige prijzen goede en gewaarborgde Wollen Sangiën in extra kwaliteit koopen Wendt U tot bet van Ouds gekende Huis Alfred KELDERS-MEGANCK, 23, Leopoldstraat, 23, Aalst, Groole keus in alle maten Specialiteit van Fransche Sargien. Gewaarborgd op Faktuur BOBINAGE, MOTEURS Rue neuve, 32, Alost Tél. 91 Voopbehëadeo aan het Leopoldstraat, Naamlooze Vennootschap onder toezicht der Agentschappen te Assche, Beveren-Waes, Boom, Denderleeuw, Dendermonde, Geeraards- bergen, Hamme, Herzele, Lede, Lokeren, Merchtem, Moerbeke-Waes, Ninove, Opwyc.k, Puers, St. Gilles-Waes, ot. Niklaas, Stekene, Temsche, Zele. De Banque Centrale de la Dendre, ontvangt gelden in depot uitkeerbaar op zicht, of mits voorbericht, aan bepaalde intresten, Alle inlichtingen nopens de intresten worden dadelijk gege ven op eerste aanvraag. De Banque Centrale de la Dendre inkasseert en diskonteert alle wissels op België en den vreemde. Zij koopt en verkoopt checks op alle landen, alsook vreemd geld. De Banque Centrale de la Dendre leent geld op goederen en op titels. Zij verleent krediet in loopende rekening en verhandelt alle waarden ter beurzen van Brussel, Parijs, Londen, Keulen, Berlijn en New-York De Banque Centrale de la Dendre doet alle bewerkingen betrekkelijk titels, vernieuwingen, inschrijvingen, enz. Zij neemt dezelve in bewaring mits betaling van een gering bewaringsrecht. Zij ontvangt 't zij in open depot of onder zegel, alle waarden, titels, juweelen, vreemde koepons, om 't even waar de titels zijn aangekocht. Henri Van den Broeck-Jacobs en Zoon, St. Janstraat, AALST

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Voor Taal en Vrijheid | 1924 | | pagina 6