m If Gebr. Van Lierde De Koningin der Vruchten Margarine Beurt: De Twee Gebroeders GARAGE Te huren Aanbelangend Bericht Alfr. Kelders-Meganck Te huren Leden van werft leden aan c t: aangesloten bij de BANQUE DE BRUXELLES Spaarkas §,75 o/o Stortingen van af 20 Frank "EDUARD de wilde, Vaartstraat, 15, Aalst Telefoon 330. Regelmatïgen Beurtdienst met Motoorboot De Twee Gebroeders, van Aalst op Gent en terug, als volgt Vertrek uit Aalst, Woensdag middag- Aankomst in Gent, Donderdag namiddag. Vertrek uit Gent, Vrijdag avond Aankomst in Aalst, Zondag middag. Spoedige en voordeelige bediening. Bestelt en ontvangt ook goederen franco te huis. Los- en Ladingsplaats in Gent, Nieuwbrug- kaai. Telefoon 337 Voorbehouden aan de Dirk Martensstraat, AALST Telefoon 10. L5- oaa 5-maali ca llwaCltelt gcCijtl NATUURBOTER dui onovertrefbaar .draagt g rati. AA taal Hopmarkt, 6, Aalst Wilt gij in volle vertrouwen en aan zeer matige prijzen, goede en gewaarborgde Wollen Sangiën in extra kwaliteit koopen Wendt U tot het vanOuds gekendeHuis: 23, Leopoldstraat, 23, Aalst. FABRIEK ONDERWIJSSTRAAT Groote keus in alle maten. Specialiteit van Fransche Sargiën. Inlandsche Wol, gewaarborgd op faktuur Matrassen in alle prijzen Schaap- en Lammervellen in alle kleuren Schutsvellen. Telefoon 107. Vercauteren -Porta BOBINAGE, MOTEURS Applications générales de l'Electrieité, iDYisr^nyEOS Représentant du Matériel HEEM AF, Rue neuve, 32, Alost Tél. 91 CD T3 D O CD Q Ï-. O O l— 22 rv H cö -C C/2 c ea öj) S CÖ VQ} OJ -t-aX±^gX.tX.:t:XTX3;X.-f-Xt-XtX±X.:tXTxAXrlX.-t-XT''^»«-»l«XBXgXgXgXHXBXaXBXBXBXBXB Nieuwstraat, 27, AALST. Naamlooze Vennootschap recht over de post. Kapitaal en Reserve Frs 290.000.000 GESTICHT IN 1S7I DENDERLEEUW, GEERAARDSBERGEN, HERZELE, Agenusenappen nederbrakel, nimove, sottegem. BIJKANTOREN ASPEI.AERE, AYGEM, BAELEGEM, DENDERHAPTEM, DENDERWINDEKE, LEDE, LIEDEKERKE, MEIRE, MICHELBEKE, MUNCKZWALM, OORDEGEM, OOSTERZELE, ST. LIEVENS- HAUTEM, ST. MARIA-LIERDE, STEENHUYSE. fllle Bank- en Beurszaken Uitwisseling van Franseii geld aan de hoogste koersen Rekeningen op zicht 4 °/o <Deeestorte eelden vE°Rwir'nGiNGaald worden Z0NDER Halfmaandelijksche rekeningen 5,75 BRANDKASTEN van af 15 fr. 's jaars Daar de BANQUE D'ALOST aangesloten is bij de BANQUE DE BRUXELLES die sedert 1S71 bestaat, mag men in volle vertrouwen met haar handelen. .4® GEHEIMHOUDING VEgZEKEf?D Drukkerij Van den Broeck-Jacobs en Zoon, St. Janstraat, AALST Telefoon 404

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Voor Taal en Vrijheid | 1925 | | pagina 4