Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

HomeSearch

49 resultaten gevonden

| De Voorpost | pagina 8

Godelieve De Saeger, Baasrode. Mar leen De Bruyne, Moerzeke. Hilde Bos-1 man, Wieze. Rita Hoste, Buggenhout. Anne-Marie Dierickx, Opwijk. Agnes Van Huyneghem, Buggenhout. Rita Taminau, Dendermonde. M

| De Denderbode | pagina 3

Tweede koop. Etm perceel Bouwgrond, gelegen op 't Reuken, bekend bij kadaster sectie B, noorddeel van ii° 152, aldaar groot 7 aren, 40 centiaren. In gebrnik bij de kinderen Van Huyneghem. ... Derde koop. Een perceel Zaailand, ge legen op 't Reuken,bekend by kadaster sectie B, zuiddeel van n° 152, aldaar groot 11 aren, 90 centiaren. In gebrnik by de kinderen Van Huyneghem voornoemd.

| De Voorpost | pagina 34

toever trouwd. Van Huyneghem nam post in de middenli nie. Deze twee jonge voetballers deden een uitmuntend debuut. Ze lagen ook aan de basis van de aansluitingstref fer die na zes minuten in de tweede

| De Volksstem | pagina 3

beroep, 89 jaren, Katte- straat Frans Van Hüyneghem, echtgenoot Lucia Van A ntenhove, boschwachter. 45 [aren, wonende te Maxenzale. —Emma De Neve. echi- Edmond Do Decker zb. 42 jaren wonende As- Sünede

| De Voorpost | pagina 45

Zaterdag 22 februari gaat Vakantiegenoegens langlaufen naar de Hoge Venen. Inschrijven is noodzakelijk. Dat kan bij Roger Bellon, Wiesbeek 48 of bij Pierre Van Huyneghem, Kasteel straat 42.

| De Voorpost | pagina 3

Armand Cooremant en André Van Huyneghem. De kaartavonden hebben plaats op 21 januari, 18 februari, 18 maart, 15 april, 20 mei. Op zaterdag 17 juni heeft dan de prijs uitreiking plaats gevolgd door

| De Voorpost | pagina 9

. Van Huyneghem 052/33.48.61). Nog op 23 augustus kan men een fietsna- niddag meemaken in Berlare. Start om 13.30 uur aan de kerk (info bij J. Schockaert 052/42.39.04) of H. Sacré 052/42.20.80). Op 30

| De Voorpost | pagina 21

bij de familie Van Looken, Esplanadestraat, oor 18, voor de mensen van die straat, Fabriek-, zal Katte-, Peperstraat en Esplanadeplein. ou( bij de fam. Van Huyneghem, Meuleschette- m. straat, 43

| De Voorpost | pagina 30

In de tweede helft zijn we beter gaan spelen. Wij zijn ook op voorsprong gekomen langs Chris Van Huyneghem en er was hoop op een overwinning. Frankie Roels kreeg de kans voor de voet om definitief

| De Denderbode | pagina 3

Tweede koop. Een perceel Bouwgrond, gelegen op 't Reuken, bekend bij kadaster sectie B, noorddeel van n" 152, aldaar groot 7 aren, 40 centiaren.In gebrnik bij de kindereu Van Huyneghem. ... Derde koop. Een perceel Zaailand, ge legen op 't Reukeu,bekend bij kadaster sectie B, zniddeel van n° 152, aldaar groot 11 aren, 90 centiaren. In gebrnik bij de kinderen Van Huyneghem voornoemd.

| De Denderbode | pagina 3

Tweede koop. Een perceel Bouwgrond, gelegen op 't Reuken, bekend bij kadaster sectie B, noorddeel van n0 152, aldaar groot 7 aren, 40 centiaren. In gebrnik bij de kinderen Van Huyneghem. ... Derde koop. Een perceel Zaailand, ge legen op 't Reuken,bekend bij kadaster sectie B, «uiddeel van n° 152, aldaar groot 11 aren, 90 centiaren. In gebruik bij de kinderen Van Huyneghem voornoemd.

| De Denderbode | pagina 3

Derde koop. Een perceel Zaailaud, ge legen op 't Reuken,bekend by kadaster sectie B, zuiddeel van n° 152, aldaar groot 11 aren, 90 centiaren. In gebruik bij de kindereu Van Huyneghem voornoemd.

| De Volksstem | pagina 1

minister Devèze Ka mervoorzitter Poneelel, prins en prin ses -de Ligne, baron de Holïarts, burge- mceslers van Huyneghem (.Jette). Bos- saert. (Koekelberg). H-ellinckx (Gans-

| De Voorpost | pagina 14

Scheerlinck Armand, 4. Van den Borre-De Backer, 5. Poppe Paul, 6. De Haes Pe trus, 7. Uyttersprot Marcel, 8 en 9. Van Humbeeck Frans, 10. Van Huyneghem Guy, 104. Luyckx Maurice, Schoonaarde, 1415

| De Voorpost | pagina 2

pleiade liefhebbers zich elk in hun disci| weten uit te leven. Schilderen op flui door Chris Van Den S gel, tekeningen, akwi len en schilderijen Ann Van Huyneghem to's van Robert Ve n v eken, en Luc

| De Voorpost | pagina 12

Frederic De Smet, werktuigkundige, 69 j„ echt. Elisabeth Van Huyneghem. Joannes Termoniastr. 29. Asse-Zellik. Adelpha Van Rossem, zb. 85 j., wed. Gustave Van Laethem, Hoezestr. 31. Aalst

| De Voorpost | pagina 14

beroep gedaan op Maurits Keppens (professor Heiewig), Karei Bosteels (Dr. Borneman, zijn vriend), Greet Van den Breen (Agatha Schulz), Agnes Van Huyneghem (Nellie Schulz, haar nichtje), Karei Ja cobs

| De Voorpost | pagina 26

Voorzitter Chris Van Huyneghem wil een dezer dagen zijn club uitgebreid voorstellen maar ondertussen gingen wij te rade bij secretaris G. Moyersoon: «Wij blijven realist, als wij erin slagen het

| De Denderbode | pagina 3

Derde koop. Een perceel Zaailand, ge legen op 't Reuken,bekend bij kadaster sectie B, zniddeel van n° 152. aldaar groot 11 areD, 90 centiaren. In gebruik bij de kin loren Van Huyneghem voornoemd.

| De Volksstem | pagina 2

drukker, Op den Kalkhoven 1. Van Huyneghem Leonard 3. Esselens 4. W® Van Rossum... En. en... d'as alles... Neen toch... op de Merkt moogt ge ook nog inlichtingen vragen aan een zuker grrroot grroot

| De Voorpost | pagina 16

'Feestzaal Sint-Michielscollege: toneel «De consul van Cocorico» yan Frans Arnold door de Buggenhoutse Michielsgezellen; re gie Karei Jacobs; met Jan Degelaen en Agnes Van Huyneghem in de hoofdrollen